Ontwerp ‘Reclamebeleid 2021’ ter inzage

Er is op veel plaatsen in de gemeente Wierden reclame aanwezig. Bedrijven willen hun naamsbekendheid vergroten of een bepaald product aanprijzen. Ook organisaties en instellingen gebruiken reclame om bijvoorbeeld evenementen aan te kondigen. Reclame verandert door trends en ontwikkelingen. Om deze reden wordt het bestaande reclamebeleid nu geactualiseerd. Het nieuwe beleid moet duidelijk antwoord geven op vragen waar reclame-uitingen plaats mogen vinden en in welke vorm.

Het ontwerp ‘Reclamebeleid 2021’ ligt vanaf 7 april 2021 gedurende zes weken ter inzage bij het loket Bouwen en wonen in het gemeentehuis. Ook is het ontwerpbeleid te raadplegen op onze website:

ontwerp reclamebeleid (pdf)

Zienswijze indienen 

Tijdens de periode dat het ontwerpbeleid ter inzage ligt, kunt u uw zienswijze indienen tegen het ontwerpbeleid. Dat kan op een aantal manieren:

  • Schriftelijk. Richt uw zienswijze aan ‘Gemeente Wierden, Gemeenteraad, Postbus 43, 7640 AA Wierden’.
  • Via de website. In dat geval gaat u naar www.wierden.nl/zienswijze.
  • Mondeling. Hiervoor kunt u een afspraak maken bij het loket Bouwen en wonen.

Vervolg procedure 

Na verwerking van eventuele zienswijzen wordt het beleid (eventueel gewijzigd naar aanleiding van zienswijzen) voor vaststelling behandeld in het college van burgemeester en wethouders. Als het zover is, dan kunt u dat lezen in de wekelijkse advertentie van de gemeente in de Wiezer en op de website van de gemeente.

Meer weten? 

Als u vragen heeft over het ontwerp ‘Reclamebeleid 2021’, dan kunt u terecht bij het loket Bouwen en wonen.

Documenten: