Uitstel van betaling gemeentelijke belasting voor ondernemers

De maatregelen die zijn getroffen om het Coronavirus in te dammen, kunnen grote gevolgen hebben voor ondernemers, ook in de gemeente Wierden. Het college van burgemeester en wethouders wil ondernemers die in de problemen komen tegemoet komen door uitstel te verlenen voor de betaling van gemeentelijke belastingen.

Uitstel eenvoudig aanvragen

Het college heeft besloten ondernemers uitstel van betaling te verlenen tot 31 augustus 2020. Zonodig kunnen ondernemers verdere uitstel van betaling krijgen. De uitgestelde betaaltermijn geldt voor alle ondernemers met een inschrijving in de Kamer van Koophandel. Uitstel van betaling aanvragen kan vanaf woensdag 18 maart op deze website.

Formulier 'uitstel van betaling'

Wel/geen machtiging afgegeven

Voor ondernemers die geen machtiging tot automatische incasso hebben afgegeven om de gemeentelijke heffingen te betalen, gelden normaal gesproken 2 vervaltermijnen. De 1e termijn vervalt op 31 maart, de 2e op 31 mei. Voor ondernemers die wel een machtiging hebben afgegeven, geldt een betalingsregeling in 10 termijnen. Als dit nu tot problemen leidt, kunnen ook deze ondernemers verder uitstel van betaling aanvragen.