Verkoop bedrijfskavels in de lift

Dit item is verlopen op 28-10-2019.

De afgelopen twee jaar heeft de gemeente Wierden veel bedrijfskavels verkocht. Hiermee voldoet de gemeente aan de afspraken over regionale bedrijventerreinen in Twente en blijven de huidige bedrijventerreinen behouden.

De afspraken in Twente zijn gemaakt om vraag en aanbod van bedrijventerreinen in regionaal verband op elkaar af te stemmen. Met de versnelde uitgifte van bedrijfskavels op de Elsmoat en Weuste Noord is de gemeente Wierden haar afspraken nagekomen. “We hebben extra ingezet op de verkoop van grond voor bedrijventerreinen. We hebben bedrijven actief benaderd en daarbij ben ik vaak persoonlijk met potentiele kopers in gesprek gegaan,” vertelt wethouder Johan Coes. “We zijn onze belofte nagekomen en daardoor kunnen we de grond behouden voor bedrijven. Dat is belangrijk voor  de werkgelegenheid en de financiën van de gemeente Wierden.”

Kavels Elsmoat bijna uitverkocht

In de afgelopen periode zijn er opnieuw vier kavels verkocht op bedrijventerrein de Elsmoat. Hofman Animal Care en RG Investments BV zijn al gevestigd op de Elsmoat maar hebben extra grond gekocht om hun bedrijf te kunnen uitbreiden. Het bedrijf Ron Honcoop Autotrading verhuist van de Brinkstraat in Enter naar het bedrijventerrein. Op de naastgelegen kavel vestigt Koops Vloerenbedrijf, dat bedrijf voegt al haar activiteiten samen op de Elsmoat.

Op de Elsmoat is nog één kavel te koop. De gemeente is op zoek naar een koper die op deze kavel een bedrijf met woning wil realiseren. Andere bedrijven die zich graag in de gemeente Wierden willen vestigen, kunnen ook op de Weuste Noord in Wierden kijken naar een geschikte kavel.