Alcoholvergunning

 • Wat is het?

  U mag alcohol verkopen in een slijterij of horecabedrijf, bijvoorbeeld een café of restaurant. U hebt dan wel een alcoholvergunningnodig. Ook als u alcohol verkoopt in een sportkantine, verenigingslokaal of bedrijfsrestaurant. Cafetaria’s en levensmiddelenbedrijven (bijvoorbeeld supermarkten) hoeven geen vergunning te hebben om alcohol te verkopen als deze alcohol mee genomen wordt naar huis (niet nuttigen ter plaatse).  Maar zij mogen alleen zwak alcoholische drank verkopen, zoals bier en wijn.

  U vraagt een alcoholvergunning aan bij de gemeente. Is dit de eerste aanvraag? Dan moet u de aanvraag persoonlijk indienen in het gemeentehuis. Lees  het tabblad 'Wat moet ik doen' voor meer informatie over het aanvragen.

  Komt er een andere leidinggevende in uw bedrijf? Dan moet u dit melden bij de gemeente. U hoeft hiervoor geen nieuwe vergunning aan te vragen.

  Wat is veranderd sinds 1 juli 2021?

  Sinds 1 juli 2021 is de alcoholwet van kracht. Die vervangt de oude Drank- en horecawet. Het grootste verschil zit in het doorgeven van alcohol aan minderjarigen: in de nieuwe wet riskeren koper, minderjarige én de koper (doorgever) een boete. Verder is het ‘Besluit eisen inrichting’ voor het grootste gedeelte vervallen.

 • Actueel

  Op de website van de Rijksoverheid kunt u lezen welke gevolgen de coronamaatregelen hebben voor de horeca:

  Horeca & corona

 • Wat moet ik doen?

  Aanvraag persoonlijk inleveren of opsturen

  Is dit de eerste aanvraag voor deze locatie? Dan moet u de aanvraag persoonlijk indienen in het gemeentehuis. Daarvoor maakt u van te voren een afspraak via het loket Bouwen en wonen.

  Heeft u al een alcoholvergunning voor deze locatie? Dan kunt u het aanvraagformulier en de bijbehorende stukken opsturen of langsbrengen.

  Aanvraagformulieren

  Er zijn verschillende aanvraagformulieren. Lees hieronder welke voor u van toepassing zijn.

  Vergunning voor alcoholverkoop in een horeca- of slijtersbedrijf

  Hiervoor moet u de volgende formulieren invullen en opsturen. 

  Verder moet u nog een aantal documenten meesturen met uw aanvraag. Welke dat zijn, leest u onder ‘vergunning voor alcoholverkoop in para-commerciële instellingen’

  Vergunning voor alcoholverkoop in para-commerciële instellingen (sportkantine etc.)

  Hiervoor moet u de volgende formulieren invullen en opsturen. 

  Meesturen met uw aanvraag:

  • geldig identiteitsbewijs van elke persoon die op de vergunning wordt genoemd
  • plattegrond van het bedrijf, inclusief terras
  • officieel bestuursreglement (dit geldt alleen voor verenigingen en stichtingen)
  • een uittreksel uit het handelsregister, verkrijgbaar bij de Kamer van Koophandel
  • een geldige Verklaring Sociale Hygiëne (SVH) van alle op de vergunning genoemde personen. Ook de personen die genoemd worden in een bepaalde rechtsvorm (zoals eenmanszaak of BV) hebben een Verklaring Sociale Hygiëne nodig.
  • kopieën van geldige arbeidsovereenkomsten van alle leidinggevenden die in loondienst zijn

  Wijzigen van leidinggevende(n)

  Komt er een nieuwe leidinggevende? Of vertrekt een leidinggevende? Dan moet u dit melden bij de gemeente. Dat doet u door de ‘Verklaring leidinggevende’ in te vullen en op te sturen. De leidinggevende kan na uw melding meteen aan het werk. De gemeente controleert de achtergrond van de leidinggevende. Bijvoorbeeld of hij of zij een strafblad heeft.

  Meesturen met uw aanvraag:

  • arbeidsovereenkomst van de leidinggevende
  • geldig identiteitsbewijs van de leidinggevende (paspoort of identiteitskaart)
  • geldige Verklaring Sociale Hygiëne (SVH)

  Wijzigen van de inrichting

  Vergroot u een  ruimte (lokaliteit) of wilt u een terras toevoegen? Dan moet u dit binnen een maand melden bij de gemeente door onderstaand formulier in te vullen en in te sturen.

  Meesturen met uw aanvraag:

  • Situatietekening met de exacte oppervlaktematen, schaal 1:100 of 1:200.
  • Wanneer u een nieuw horecalokaal wenst toe te voegen of een bestaand horecalokaal heeft vergroot dan moet u de gegevens bijvoegen van de in deze lokaliteit aanwezige mechanische ventilatie-inrichting (capaciteit, aan- en afvoerpunten en serienummer). Deze gegevens kunt u mogelijk opvragen bij de installateur.

  Andere vergunningen of ontheffingen aanvragen

  Wilt u een gokautomaat plaatsen? Een tap op uw terras? Een keer langer open blijven? Dan moet u daarvoor ook een vergunning of ontheffing aanvragen. Meer informatie hierover vindt u onder het tabblad “Meer weten”

 • Hoe werkt het?

  Met een alcoholvergunning mag u alcohol schenken en verkopen aan personen van 18 jaar en ouder.

  U kunt de vergunning krijgen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Uw personeelsleden zijn 16 jaar of ouder.
  • Uw barmedewerker onder de 18 jaar mag alcohol verkopen, maar niet drinken.
  • In uw zaak moet altijd een leidinggevende aanwezig zijn. Deze leidinggevende staat ook vermeld op uw vergunning. Alle leidinggevenden zijn minimaal 21 jaar en hebben een SVH Verklaring Sociale hygiëne of Verklaring Vakbekwaamheid. Dit kunt u opzoeken in het Register Sociale Hygiëne.
  • Geen van de leidinggevenden heeft een strafblad.

  Extra voorwaarden voor verenigingen en stichtingen

  Voor verenigingen en stichtingen die alcohol schenken gelden extra voorwaarden:

  • De uren waarop alcohol wordt geschonken en de minimumleeftijd is op een goed zichtbare plek opgehangen.
  • Er zijn binnen de vereniging of stichting minstens twee leidinggevenden met een SVH Verklaring Sociale Hygiëne.
  • Wanneer er alcohol wordt geschonken is een van deze leidinggevenden aanwezig of een barmedewerker die de instructie 'Verantwoord alcoholgebruik' heeft gevolgd.
  • De huisregels rondom alcoholgebruik staan in het bestuursreglement.
 • Wat kost het?

  De kosten voor de verschillende soorten alcoholvergunningen zijn in 2022:

  • alcoholvergunning voor reguliere horeca: € 205,70
  • alcoholvergunning voor slijterijen: € 205,70
  • alcoholvergunning voor para-commerciële instellingen: € 205,70
  • wijziging leidinggevende: € 51,40
  • wijziging inrichting: € 51,40

 • Hoe lang duurt het?

  U krijgt binnen 8 weken bericht. Deze termijn mag eenmaal worden verlengd. Vraagt u de vergunning aan voor een vereniging of stichting? Dan krijgt u binnen 6 maanden bericht.

 • Overige info

  Wet Bibob

  Als de gemeente een vergunning verleent aan een horecaondernemer, wil ze zeker weten dat die vergunning niet wordt gebruikt voor bijvoorbeeld criminele organisaties of het witwassen van zwart geld (Wet Bevordering  Integriteit Beoordelingen door het Openbaar Bestuur – Bibob).

  Vragenlijst

  Daarom moet een ondernemer die een drank- en horecavergunning vraagt voor een bedrijf in de horeca, prostitutie, bouw-, milieu- of ICT-sector , een vragenformulier invullen en documenten inleveren, zodat de gemeente onderzoek kan doen.

  Onderzoek

  Bij een vermoeden van criminele activiteiten schakelt de gemeente het landelijk bureau BIBOB in voor advies. Op basis van het advies besluit de gemeente Wierden of de vergunning al dan niet verleend wordt.

  Als onderzoek door het bureau in uw geval noodzakelijk is, krijgt u daar bericht van voordat het onderzoek begint.

  Wanneer weigert de gemeente een vergunning?

  De gemeente Wierden verleent geen vergunning als het ernstige vermoeden bestaat dat de vergunning gebruikt zal worden om financiële voordelen uit strafbare feiten te halen. Ook weigert de gemeente een vergunning te verlenen als er een strafbaar feit is gepleegd om de vergunning of subsidie te verkrijgen, bijvoorbeeld valsheid in geschrifte of omkoping.

  Verbod 'Happy Hour'

  Het is verboden om in een horecagelegenheid of een terras bedrijfsmatig alcoholhoudende drank te verstrekken tegen een prijs die voor een periode van 24 uur of korter lager is dan 60% van de prijs die daar gewoonlijk voor wordt gevraagd.

 • Documenten

 • Afspraak maken

  Wij werken op afspraak. Hoe u een afspraak kunt maken, leest u op de pagina 'Afspraak maken'.

  Afspraak maken

 • Meer weten?

  Meer informatie kunt u ook vinden op de website van Koninklijke Horeca Nederland