Basisonderwijs

 • Wat is het?

  Misschien heeft uw kind al enige ervaring met naar 'school' gaan, bijvoorbeeld  via kinderdagverblijf en/of peuterspeelzaal. Op 4-jarige leeftijd mag uw kind naar de basisschool. En vanaf 5 jaar is uw kind leerplichtig. Dit  eindigt aan het einde van het schooljaar waarin de jongere 16 jaar wordt. Dan gaat de leerplicht over in kwalificatieplicht. De startkwalificatie is een diploma op het niveau MBO-2, HAVO of VWO.

  Een school kiezen

  Voordat uw kind vijf jaar wordt, moet u uw kind inschrijven voor een basisschool (dit mag overigens ook vanaf het moment dat uw kind vier jaar is). Soms is dat geen probleem en weet u precies wat u wilt. Maar er zijn ook ouders die nog vragen hebben. Kies ik voor de dichtstbijzijnde school? Kies ik voor een school van mijn geloofsrichting? Kies ik voor een school in een andere plaats waar bijvoorbeeld Dalton-onderwijs wordt gegeven of een Montessorischool staat?

  Welke basisscholen zijn er in de gemeente Wierden?

  In de gemeente Wierden staan veel scholen voor bijzonder onderwijs: protestants-christelijke en rooms-katholieke basisscholen.

  Protestants-christelijk onderwijs

  Wierden

  Enter

  Hoge hexel

  • School met de Bijbel “De Driesprong”, Nieuwe Schoolweg 1
   Website: www.3spr.nl

  Notter-Zuna

  Rectum-Ypelo

  Rooms-katholiek onderwijs

  Wierden

  Enter

  • De Talenter, Margrietlaan 1 (onderbouw) en Dorpsstraat 120 (bovenbouw)
   Website: www.detalenter.nl

  Openbaar Onderwijs

  Wierden

 • Hoe werkt het?

  Een school kiezen

  Voordat uw kind vijf jaar wordt, moet u uw kind inschrijven voor een basisschool (dit mag overigens ook vanaf het moment dat uw kind vier jaar is). Soms is dat geen probleem en weet u precies wat u wilt. Maar er zijn ook ouders die twijfelen. Kies ik voor de dichtstbijzijnde school? Kies ik voor een school van mijn geloofsrichting? Kies ik voor een school in een andere plaats waar bijvoorbeeld Dalton-onderwijs wordt gegeven of een Montessorischool staat?

  Wat is openbaar onderwijs?

  Een openbare school is toegankelijk voor kinderen van alle gezindten. Het schoolbestuur wordt gevormd door het bestuur van de stichting Roos. Deze stichting vormt het bestuur over de openbare scholen in Hellendoorn, Rijssen, Holten, Twenterand en Wierden. De  openbare school De Widerode in de gemeente beschikt over een moderne ruimte met speel-, werk- en leslokalen. Uiteraard is er buiten het gebouw ook speelgelegenheid. In de schoolgids staat beschreven hoe het onderwijs op de school is geregeld, u vindt er b.v. informatie over de school, de lessituaties en de vakken. In z’n algemeenheid kan worden gesteld dat het onderwijs zo is ingericht, dat er aandacht kan zijn voor de individuele behoefte van een kind. Er wordt gewerkt in groepen die leeftijdgebonden zijn. Binnen de groepen kan er in verschillende niveaus gewerkt worden.

  Samenwerkende basisscholen

  Sommige basisscholen binnen de verschillende groeperingen werken samen. In die zin dat er één overkoepelend (bestuurs)orgaan is dat de verantwoordelijkheid draagt.

  Wierden

  • Bestuur openbaar onderwijs gemeente Wierden. Website: www.varietas.nl. Hieronder valt de school Widerode.
  • Stichting Katholiek Onderwijs Twenterand. Website: www.skot.nl. Hieronder vallen de scholen 't Galjoen, De Talenter en de Mariaschool Wierden
  • Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs Noord Twente te Almelo. Website: www.pcont.nl. Hieronder valt Het Laar
  • Vereniging Scholen met de bijbel Wierden - Enter. Website: www.verion.nl. Hieronder vallen de Kluinveenschool, Morgenster, Sjaloomschool in Wierden, de Driesprong in Hoge Hexel, De Akkerwal in Rectum/Ypelo, de Wegwijzer in Enter

  Enter

  Stichting Christelijk Onderwijs De Roerganger. Website: www.bsderoerganger.nl. Hieronder valt De Roerganger.

  Notter-Zuna

  Vereniging Protestants Christelijk Basisonderwijs in Notter-Zuna. Website: www.notter-zuna.nl. Hieronder valt de school De School met de Bijbel Notter/Zuna.

 • Afspraak maken

  Wij werken op afspraak. Hoe u een afspraak kunt maken, leest u op de pagina 'Afspraak maken'.

  Afspraak maken

 • Meer weten?

  Brochure ministerie van Onderwijs

  Over het basisonderwijs is een uitgebreide brochure verschenen van het ministerie van Onderwijs. Daarin staan zaken als: het Nederlandse basisonderwijs, kosten en regels, de gang van zaken op school en in de les, de stem van ouders, de vorderingen van uw kind op school, als het moeilijker gaat. Deze brochure krijgt u automatisch toegestuurd als uw kind ongeveer 2 ½ jaar is.

  Deze brochure is ook gepubliceerd op de website van het ministerie van Onderwijs.