Belastingen, betalingsregeling

 • Wat is het?

  De maatregelen die zijn getroffen om het coronavirus in te dammen, kunnen grote gevolgen hebben voor ondernemers. Het college van burgemeester en wethouders wil ondernemers die in de problemen komen tegemoet komen door uitstel te verlenen voor de betaling van gemeentelijke belastingen. Klik hier voor meer informatie.

  U kunt gemeentelijke belastingen in één keer betalen of in termijnen. Meestal mag u in termijnen betalen als u tijdelijk niet kunt betalen. Bijvoorbeeld omdat u financiële problemen hebt. U kunt dan een betalingsregeling aanvragen. Als de gemeente akkoord gaat, krijgt u uitstel van betaling.

  De gemeente mag ook gemeentelijke belastingen kwijtschelden. Dit kan alleen als u een laag inkomen of laag vermogen hebt.

  Voor het betalen in termijnen moet u de gemeente Wierden machtigen. Dit kan met het machtigingskaartje dat u ontvangen heeft bij uw aanslag gemeentelijke heffingen.

  Heeft u dit kaartje niet meer, dan kunt u een machtigingskaart aanvragen bij het loket Belastingen: belastingen@wierden.nl of 0546 580 826.

 • Wat moet ik doen?

  U vraagt een betalingsregeling aan bij de gemeente. Let op! Het is belangrijk dat de gemeente uw aanvraag ontvangt vóórdat u de belasting moet betalen.

  Betaalt u in termijnen en kunt u 1 van de termijnen niet betalen? Dan kunt u ook uitstel aanvragen.

 • Afspraak maken / coronamaatregelen

  Afspraak maken

  In verband met het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Dat betekent onder andere dat wij u waar mogelijk telefonisch of digitaal helpen. Als dat niet mogelijk is, kunt u een afspraak maken voor een bezoek aan één van de loketten in het gemeentehuis. Hoe u een afspraak kunt maken, leest u op de pagina 'Afspraak maken'.

  Afspraak maken

  Mondkapje

  Brengt u een bezoek aan het gemeentehuis? Draag dan een mondkapje!

 • Meer weten?