Belastingen, betalingsregeling

 • Wat is het?

  De maatregelen die zijn getroffen om het coronavirus in te dammen, kunnen grote gevolgen hebben voor ondernemers. Het college van burgemeester en wethouders wil ondernemers die in de problemen komen tegemoet komen door uitstel te verlenen voor de betaling van gemeentelijke belastingen. Klik hier voor meer informatie.

  U kunt gemeentelijke belastingen in één keer betalen of in termijnen. Meestal mag u in termijnen betalen als u tijdelijk niet kunt betalen. Bijvoorbeeld omdat u financiële problemen hebt. U kunt dan een betalingsregeling aanvragen. Als de gemeente akkoord gaat, krijgt u uitstel van betaling.

  De gemeente mag ook gemeentelijke belastingen kwijtschelden. Dit kan alleen als u een laag inkomen of laag vermogen hebt.

  Voor het betalen in termijnen moet u de gemeente Wierden machtigen. Dit kan met het machtigingskaartje dat u ontvangen heeft bij uw aanslag gemeentelijke heffingen.

  Heeft u dit kaartje niet meer, dan kunt u een machtigingskaart aanvragen bij het loket Belastingen: belastingen@wierden.nl of 0546 580 826.

 • Wat moet ik doen?

  U vraagt een betalingsregeling aan bij de gemeente. Let op! Het is belangrijk dat de gemeente uw aanvraag ontvangt vóórdat u de belasting moet betalen.

  Betaalt u in termijnen en kunt u 1 van de termijnen niet betalen? Dan kunt u ook uitstel aanvragen.

 • Afspraak maken

  Wij werken op afspraak. Hoe u een afspraak kunt maken, leest u op de pagina 'Afspraak maken'.

  Afspraak maken

 • Meer weten?