Belastingen en heffingen, kwijtschelding

 • Wat is het?

  U vraagt kwijtschelding aan als u de aanslag gemeentelijke heffingen niet kunt betalen.

  Kwijtschelding kunt u aanvragen als u een inkomen op bijstandsniveau of lager heeft.

  Het heeft geen zin kwijtschelding aan te vragen in deze situaties:
  * als u een bedrijf of zelfstandig een beroep uitoefent (bijvoorbeeld zzp-ers, freelancers, vennoten)
  * als u een motorvoertuig bezit dat meer dan € 2.269,- waard is, tenzij deze om medische reden onmisbaar is
  * als u een eigen woning bezit waarvan de waarde hoger is dan de verschuldigde hypotheek
  * als u uw aanslag langer dan drie maanden geleden betaald heeft
  * als het totale saldo op al uw bankrekeningen samen boven een bepaald bedrag uitkomt. Dit bedrag bestaat uit het optellen van de bedragen van:
    - 1 maand huur
    - 1 maand ziektekostenpremie
    - maximale aanspraak kindgebonden budget van één maand
    - normbedrag dat voor uw huishouden geldt

  Bij kwijtschelding zijn vermogen, normbedrag en netto besteedbaar inkomen van belang.

  Afwijzing:
  Als u geen kwijtschelding wordt verleend, dan ontvangt u hiervan bericht. U kunt dan uitstel van betaling aanvragen bij het loket Belastingen.

  Kwijtschelding van waterschapsbelasting vraagt u aan bij het GBLT: https://gblt.nl/betalen/kwijtschelding-aanvragen

  Een formulier voor het aanvragen van kwijtschelding kunt u verkrijgen door het sturen van een mailtje naar het loket Belastingen

 • Wat moet ik doen?

 • Meer weten?

  • Vragen?
 • Corona

  Vanwege het coronavirus is het gemeentehuis gesloten voor publiek. Indien mogelijk, helpen wij u graag telefonisch of online.

 • Tip ons

  Wij werken continu aan de kwaliteit van onze website. Heeft u een vraag over dit product, een opmerking of tip?

  Geef uw tip door

  Alvast bedankt!
  team communicatie gemeente Wierden