Belastingen en heffingen, kwijtschelding

 • Wat is het?

  Heeft u geen vermogen en een laag inkomen, waardoor u gemeentebelastingen niet kunt betalen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding.
  Of u in aanmerking komt voor kwijtschelding, hangt af van uw persoonlijke en financiële omstandigheden (zoals inkomen, vermogen en woonlasten).

  • Als u een inkomen op of rond bijstandsniveau hebt en geen spaargeld of ander vermogen, dan komt u mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding.
  • Belastingen kijkt naar het gezamenlijke inkomen van u, uw partner of medebewoner.
  • Als verschillende personen binnen uw huishouden een belastingaanslag hebben ontvangen, moeten zij afzonderlijk kwijtschelding aanvragen.
  • U kunt kwijtschelding aanvragen voor aanslagen die u nog niet of korter dan drie maanden geleden hebt betaald. Ook als u een betalingsregeling hebt getroffen, kunt u kwijtschelding aanvragen.
  • Als u dit jaar geen automatische kwijtschelding hebt gekregen, komt dat doordat er een belemmering is gevonden. U moet dan zelf kwijtschelding aanvragen.


  Lees onderstaande informatie om te weten of u kwijtschelding kunt aanvragen.

  U mag niet meer geld op uw betaal- en/of spaarrekening(en) dan:

  • het normbedrag voor kwijtschelding dat van toepassing is op uw leefsituatie
  • 1 maand kale huur binnen de huurtoeslag grens + een deel van de servicekosten of betaalde hypotheekrente, minus de ontvangen huurtoeslag.
  • minus de huurnorm woonlasten 2019:
   - eenpersoonshuishouden of meerpersoonshuishouden: € 211,68
   - eenpersoonshuishouden ouder dan 65 jaar: € 209,86
   - meerpersoonshuishouden ouder dan 65 jaar: € 208,05
  • 1 maand ziektekostenverzekering (zonder het gespreide risico), minus de ontvangen zorgtoeslag
  • minus de normpremie ziektekosten 2019:
    - alleenstaande/eenoudergezin: € 35,-
    - echtpaar: € 75,-

  Als u vóór 1 januari 1935 geboren bent, mag u € 2.269,- extra vermogen hebben. Dit is omdat u in het verleden geen uitvaartverzekering kon afsluiten.


  U heeft geen waardevolle bezittingen

  Waardevolle bezittingen zijn:

  • een lijfrentepolis, aandelen of andere beleggingen
  • de overwaarde van een koophuis
  • een motorrijtuig (auto) dat meer waard is dan € 2.269,- (dagwaarde) en dat u niet nodig hebt vanwege uw ziekte, handicap of voor het uitoefenen van uw beroep
  • een caravan of vakantiehuis

  Een formulier voor het aanvragen van kwijtschelding kunt u verkrijgen door het sturen van een mailtje naar het loket Belastingen

 • Wat moet ik doen?

  Nadat u de belastingaanslag hebt ontvangen, kunt u een kwijtscheldingsformulier aanvragen bij de gemeente. Dit kan door de gemeente te bellen, e-mailen of persoonlijk langs te gaan.

  U kunt het beste zo snel mogelijk na ontvangst van de aanslag een verzoek om kwijtschelding indienen. Deze mogelijkheid vervalt 3 maanden nadat u de (laatste termijn van de) gemeentelijke belastingen hebt betaald.

  Afwijzing

  Als u geen kwijtschelding van de gemeente krijgt, bijvoorbeeld omdat uw inkomen te hoog is, kunt u ook uitstel van betaling proberen aan te vragen.

 • Meer weten?

 • Tip ons

  Wij werken continu aan de kwaliteit van onze website. Heeft u een vraag over dit product, een opmerking of tip?

  Geef uw tip door

  Alvast bedankt!
  team communicatie gemeente Wierden