Belastingen en heffingen, kwijtschelding

 • Wat is het?

  Als u de aanslag gemeentelijke heffingen niet kunt betalen, kunt u daar kwijtschelding voor aanvragen.

  Wat zijn de voorwaarden?

  U kunt het aanvragen als u een inkomen op bijstandsniveau of lager heeft. Verder zijn vermogen, normbedrag en netto besteedbaar inkomen van belang. 

  Het heeft geen zin kwijtschelding aan te vragen in de volgende situaties:

  • als u een bedrijf of zelfstandig een beroep uitoefent (bijvoorbeeld zzp-ers, freelancers, vennoten)
  • als u een motorvoertuig bezit dat meer dan € 2.269,- waard is, tenzij deze om medische reden onmisbaar is
  • als u een eigen woning bezit waarvan de waarde hoger is dan de verschuldigde hypotheek
  • als u uw aanslag langer dan drie maanden geleden betaald heeft
  • als het totale saldo op al uw bankrekeningen samen boven een bepaald bedrag uitkomt. Dat bedrag bestaat uit het optellen van de bedragen van:
   • 1 maand huur
   • 1 maand ziektekostenpremie
   • maximale aanspraak kindgebonden budget van één maand
   • normbedrag dat voor uw huishouden geldt

  Afwijzing

  Als wij uw aanvraag om kwijtschelding afwijzen, dan ontvangt u hiervan bericht. U kunt dan uitstel van betaling aanvragen bij het loket Belastingen.

  Hoe kan ik kwijtschelding aanvragen?

  Een formulier voor het aanvragen van kwijtschelding van gemeentelijke belastingen kunt u verkrijgen door een mailtje te sturen naar het loket Belastingen:

  E-mail sturen

  Waterschapsbelasting

  Kwijtschelding van waterschapsbelasting vraagt u aan bij het GBLT: https://gblt.nl/betalen/kwijtschelding-aanvragen

 • Afspraak maken

  Wij werken op afspraak. Hoe u een afspraak kunt maken, leest u op de pagina 'Afspraak maken'.

  Afspraak maken

 • Meer weten?