Belastingen en heffingen, kwijtschelding

 • Aangepaste dienstverlening vanwege corona

  In verband met het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Kijk voor recente informatie over onze dienstverlening en bereikbaarheid op

  Aangepaste dienstverlening in verband met corona

  Informatie over het coronavirus en de maatregelen vindt u op de pagina www.wierden.nl/corona.

 • Wat is het?

  U vraagt kwijtschelding aan als u de aanslag gemeentelijke heffingen niet kunt betalen.

  Kwijtschelding kunt u aanvragen als u een inkomen op bijstandsniveau of lager heeft.

  Het heeft geen zin kwijtschelding aan te vragen in deze situaties:
  * als u een bedrijf of zelfstandig een beroep uitoefent (bijvoorbeeld zzp-ers, freelancers, vennoten)
  * als u een motorvoertuig bezit dat meer dan € 2.269,- waard is, tenzij deze om medische reden onmisbaar is
  * als u een eigen woning bezit waarvan de waarde hoger is dan de verschuldigde hypotheek
  * als u uw aanslag langer dan drie maanden geleden betaald heeft
  * als het totale saldo op al uw bankrekeningen samen boven een bepaald bedrag uitkomt. Dit bedrag bestaat uit het optellen van de bedragen van:
    - 1 maand huur
    - 1 maand ziektekostenpremie
    - maximale aanspraak kindgebonden budget van één maand
    - normbedrag dat voor uw huishouden geldt

  Bij kwijtschelding zijn vermogen, normbedrag en netto besteedbaar inkomen van belang.

  Afwijzing:
  Als u geen kwijtschelding wordt verleend, dan ontvangt u hiervan bericht. U kunt dan uitstel van betaling aanvragen bij het loket Belastingen.

  Kwijtschelding van waterschapsbelasting vraagt u aan bij het GBLT: https://gblt.nl/betalen/kwijtschelding-aanvragen

  Een formulier voor het aanvragen van kwijtschelding kunt u verkrijgen door het sturen van een mailtje naar het loket Belastingen

 • Wat moet ik doen?

 • Meer weten?

  • Vragen?