Belastingen en heffingen, teruggave

 • Wat is het?

  Soms kunt u gemeentelijke belastingen die u betaald hebt terugkrijgen. Bijvoorbeeld als u verhuist en alle gemeentelijke belastingen voor dit jaar al betaald hebt. U krijgt hierover automatisch bericht van de gemeente.

 • Wat moet ik doen?

  Hebt u recht op teruggave, dan ontvangt u automatisch bericht van de gemeente. De teruggave wordt berekend naar het aantal overgebleven maanden in het jaar.

 • Hoe werkt het?

  Vertrek uit gemeente

  Als u in een andere gemeente gaat wonen, kunt u teruggave krijgen van de afvalstoffenheffing (vaste bedrag), rioolheffing en eventueel de hondenbelasting. In de nieuwe gemeente gaat u deze weer betalen. U ontvangt nog wel een aanslag met daarop het variabele bedrag afvalstoffenheffing, dit betreft het aantal ledigingen grijze container en/of het aanbieden restafval via de ondergrondse containers.

  Verhuizen binnen gemeente

  Als u binnen de gemeente verhuist, krijgt u meestal geen teruggave. Als u naar een verzorgings- of verpleeghuis verhuist of bij iemand anders gaat inwonen, kunt u soms toch teruggave krijgen. U ontvangt nog wel een aanslag met daarop het variabele bedrag afvalstoffenheffing, dit betreft het aantal ledigingen grijze container en/of het aanbieden restafval via de ondergrondse containers.

 • Meer weten?

 • Tip ons

  Wij werken continu aan de kwaliteit van onze website. Heeft u een vraag over dit product, een opmerking of tip?

  Geef uw tip door

  Alvast bedankt!
  team communicatie gemeente Wierden