Belastingen en heffingen, teruggave

 • Corona

  In verband met het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Kijk voor recente informatie over onze dienstverlening en bereikbaarheid op

  Aangepaste dienstverlening in verband met corona

  Informatie over het coronavirus en de maatregelen vindt u op de paginaNieuws en informatie rondom corona

 • Wat is het?

  Soms kunt u gemeentelijke belastingen die u betaald hebt terugkrijgen. Bijvoorbeeld als u verhuist en alle gemeentelijke belastingen voor dit jaar al betaald hebt. U krijgt hierover automatisch bericht van de gemeente.

 • Wat moet ik doen?

  Hebt u recht op teruggave, dan ontvangt u automatisch bericht van de gemeente. De teruggave wordt berekend naar het aantal overgebleven maanden in het jaar.

 • Hoe werkt het?

  Vertrek uit gemeente

  Als u in een andere gemeente gaat wonen, kunt u teruggave krijgen van de afvalstoffenheffing (vaste bedrag), rioolheffing en eventueel de hondenbelasting. In de nieuwe gemeente gaat u deze weer betalen. U ontvangt nog wel een aanslag met daarop het variabele bedrag afvalstoffenheffing, dit betreft het aantal ledigingen grijze container en/of het aanbieden restafval via de ondergrondse containers.

  Verhuizen binnen gemeente

  Als u binnen de gemeente verhuist, krijgt u meestal geen teruggave. Als u naar een verzorgings- of verpleeghuis verhuist of bij iemand anders gaat inwonen, kunt u soms toch teruggave krijgen. U ontvangt nog wel een aanslag met daarop het variabele bedrag afvalstoffenheffing, dit betreft het aantal ledigingen grijze container en/of het aanbieden restafval via de ondergrondse containers.

 • Meer weten?

 • Tip ons

  Wij werken continu aan de kwaliteit van onze website. Heeft u een vraag over dit product, een opmerking of tip?

  Geef uw tip door

  Alvast bedankt!
  team communicatie gemeente Wierden