Beschermwaardig graf aanmelden

 • Wat is het?

  De gemeente Wierden heeft een lijst met beschermwaardige graven van drie gemeentelijke begraafplaatsen opgesteld (begraafplaatsen De Appelhof en Vriezenveenseweg in Wierden en de Weitakkersweg in Enter). Op deze lijst staan graven van veteranen of graven die vanwege historische of monumentale waarde het behouden waard zijn. Graven die op de lijst staan, worden in de toekomst niet geruimd maar blijven behouden en worden onderhouden.  

  Bij het bepalen van de criteria en het samenstellen van de lijst worden wij ondersteund door de Maluku4Maluku (voor graven van KNIL-militairen) of de Historische Kring Wierden (voor overige graven). Wilt u dat het verhaal achter het graf wordt vastgelegd?  Dan kunt u terecht bij één van deze twee stichtingen.

  Wilt u meer weten over beschermwaardige graven? Lees dan verder onder het kopje ‘overige info’.  

 • Overige info

  Veelgestelde vragen

  Algemeen

  Is er al een lijst met beschermwaardige graven?

  Nee, de lijst is er nog niet, daar wordt op dit moment aan gewerkt.

  Is de lijst met beschermwaardige graven openbaar?

  Ja. Als de lijst klaar is, zetten we deze op de website van de gemeente.

  Kan ik als rechthebbende of als familielid een graf aanmelden bij de gemeente?

  U kunt via het formulier op de website van de gemeente Wierden een graf aanmelden voor de lijst van beschermwaardige graven.

  Graf aanmelden

  Criteria

  Wie komen er in aanmerking voor de lijst?

  De lijst wordt samengesteld door maatschappelijke organisaties. Dit gebeurt aan de hand van criteria die uiteindelijk door de gemeente (college van B&W) worden vastgesteld. Op dit moment ligt er een concept-notitie met criteria ter beoordeling bij de maatschappelijke organisaties. 

  concept-notitie met criteria

  Mijn familielid is een veteraan. Kan het graf behouden blijven?

  Als u aantoonbaar bewijs heeft dat uw familielid een veteraan is dan kan het graf bij ons bijgeschreven worden op de lijst van beschermwaardige graven. Die lijst wordt geraadpleegd voordat de gemeente graven gaat ruimen. Ruimen is het verwijderen van het graf en het herbegraven van de overblijfselen in een verzamelgraf.

  Mijn familielid is van Molukse afkomst. Kan het graf behouden blijven?

  Als uw familielid KNIL-militair is geweest dan is hij (of zij) waarschijnlijk ook veteraan en dan kan het graf op de lijst bijgeschreven worden. Het maakt niet uit of de partner ook in het graf begraven is.

  Grafrechten / graf verlengen

  Moet ik grafrechten betalen?

  Als de grafrechten van een graf verlopen, krijgt de rechthebbende de kans om de rechten te verlengen. Als u dat doet, betaalt u opnieuw grafrechten voor een bepaalde periode. Kiest u ervoor om de rechten niet te verlengen? Dan hoeft u geen grafrechten meer te betalen en wordt de gemeente ‘eigenaar’ van het graf. Alleen als het graf op de lijst met beschermwaardige graven staat, zorgt de gemeente dat het graf onderhouden wordt en zal het graf niet geruimd worden.

  Meer informatie over grafrechten vindt u op de pagina 'begraven of cremeren'

  Het graf staat op de lijst van beschermwaardige graven. Wat gebeurt er dan?

  Kiest u ervoor om de grafrechten van een graf niet te verlengen? En staat het graf op de lijst met beschermwaardige graven? Dan blijft het monument gehandhaafd en wordt er voorlopig niet geruimd. Een garantie is er echter niet. Uiteraard wordt de lijst opgesteld met de intentie om bijzondere graven te behouden, maar het op de lijst staan geeft geen eeuwigdurende garantie of recht.

  Het graf staat niet op de lijst van beschermwaardige graven. Wat gebeurt er dan?

  Kiest u ervoor om de grafrechten van een graf niet te verlengen? En staat het graf NIET op de lijst met beschermwaardige graven? Dan wordt het monument op korte termijn verwijderd. Uiteindelijk kán het graf ook geruimd worden: de overblijfselen worden dan in een verzamelgraf herbegraven. Voorlopig zal dat in de gemeente Wierden echter niet gebeuren.

  Ik heb het advies gekregen om de grafrechten niet te verlengen. Wat moet ik doen?

  Wij kunnen u hierin niet adviseren. Het is een persoonlijke afweging. Komt u nog regelmatig bij het graf, onderhoudt u het graf nog zelf? Wat is uw emotionele band met het graf? Dat zijn vragen die u kunnen helpen om te bepalen of u het grafrecht wilt verlengen. Als u het grafrecht niet verlengt, heeft u geen kosten meer voor het graf, maar het betekent ook dat de gemeente bepaalt wat er met het graf gebeurt.

  Onderhoud

  Hoe wordt het graf onderhouden als het op de lijst staat ?

  Als het graf op de lijst staat dan blijft het graf intact en wordt het naar eigen inzicht van de gemeente onderhouden. De gemeente heeft weinig financiële middelen om het graf te onderhouden. Daarom is contact gezocht met stichtingen en verenigingen om met vrijwilligers de beschermwaardige graven te gaan onderhouden. Hoe het onderhoud er precies uit komt te zien, kunnen we nu nog niet zeggen.

  Overige

  Wat heeft de gemeenteraad besloten over dit onderwerp?

  De gemeenteraad heeft in 2011 de ‘visie op begraven en begraafplaatsen’ behandeld en de uitgangspunten voor de lijst met beschermwaardige graven bepaald. Bij de vaststelling van de beheersverordening begraafplaatsen in 2012 heeft de gemeenteraad het college van B&W de bevoegdheid gegeven om de lijst samen te stellen.

  Op de websites van bijvoorbeeld de stichting Maluku4maluku of in de krant staat veel informatie. Is deze informatie volledig?

  Nee, deze informatie is niet altijd volledig en soms ook niet correct. Vaak is de informatie niet volledig genoeg om op basis daarvan te beslissen of u een graf wilt aanmelden als beschermwaardig graf. Per situatie kan de status van een graf verschillen. Laat u goed voorlichten, wij helpen u er graag bij. U kunt ons bereiken via het Loket Bouwen en wonen.

 • Documenten

 • Afspraak maken

  Wij werken op afspraak. Hoe u een afspraak kunt maken, leest u op de pagina 'Afspraak maken'.

  Afspraak maken

 • Meer weten?

  Documenten

  Meer informatie op onze website

  Vragen?

  Mocht u na het lezen van de informatie op de website nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen via het loket Bouwen en wonen.