Bestemmingsplan bekijken

 • Wat is het?

  De gemeenteraad stelt bestemmingsplannen vast. In een bestemmingsplan staan regels over het gebruik van de grond en van de gebouwen die daarop staan. Bijvoorbeeld of een gebied een bedrijvenfunctie of een woonfunctie heeft.

  Wilt u weten wat de bestemming van een bepaald gebied is? Dan kunt u de bestemmingsplannen bekijken bij de gemeente.

  Onderdelen van een bestemmingsplan

  • Verbeelding. Bij een bestemmingsplan hoort een kaart waarop de verschillende bestemmingen zijn aangegeven. Deze wordt in vaktermen de 'verbeelding' genoemd. Hierop zijn onder andere de wegen, groenvoorzieningen en bebouwingsvlakken aangegeven. Op de kaart staat bijvoorbeeld dat een stuk grond ‘bestemd’ is voor woningbouw of voor de vestiging van een bedrijf.
  • Regels. In een bestemmingsplan staan ook regels. Hierin is aangegeven waarvoor de grond met een bepaalde bestemming (zoals woningbouw, bedrijfsdoeleinden, enz.) mag worden gebruikt. Ook staan in de regels bepalingen over bijvoorbeeld hoe hoog een gebouw mag worden, de minimale afstand tot de weg of welk percentage van de oppervlakte van de grond bebouwd mag worden.
  • Toelichting. Tenslotte hoort bij een bestemmingsplan een toelichting. In deze toelichting staan onder andere de redenen waarom het bestemmingsplan is gemaakt en de onderzoeken die met betrekking tot de uitvoerbaarheid van het plan zijn uitgevoerd.

  Bestemmingsplan inzien

  Wilt u weten wat de bestemming van een bepaald gebied is, bijvoorbeeld omdat u wilt (ver)bouwen, dan kunt u de bestemmingsplannen inzien bij de gemeente of op de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

  Naar 'ruimtelijke plannen'

 • Hoe werkt het?

  Het kan belangrijk zijn dat u weet welke bestemming een gebied heeft. Bijvoorbeeld als u een huis gaat kopen of huren. Het bestemmingsplan biedt u antwoord op vragen zoals:

  • Mag in het gebied gebouwd of verbouwd worden?
  • Hoe mag een stuk grond gebruikt worden?
  • Mogen wegen worden aangelegd?
  • Mogen bedrijven zich vestigen in het gebied?

  Rechtsbescherming

  Een bestemmingsplan geeft niet alleen aan wat mag en niet mag. Het is er ook om u te be­schermen. Als de bestemming dat niet toe laat, mag bijvoorbeeld een bedrijf zich niet zo­maar naast uw woning vestigen.  

  Een bestemmingsplan is bindend: er staat wat mag en niet mag. Niet alleen u bent daaraan ge­bonden, maar bijna altijd ook de gemeente. Hierdoor weet u waar u aan toe bent. Burge­meester en wethouders of de gemeenteraad mogen daarom niet zomaar van een bestem­mingsplan afwijken. Als een bepaalde activi­teiten of bebouwing niet toegestaan zijn, kan besloten worden om het bestemmingsplan te herzien of te wijzigen. Ook kan de gemeente afwijken van het bestemmingsplan. Is de gemeente van plan het bestemmingsplan te herzien of van het bestemmingsplan af te wijken, dan bestaat de mogelijkheid om hiertegen uw bezwaren in te dienen.

 • Afspraak maken

  Wij werken op afspraak. Hoe u een afspraak kunt maken, leest u op de pagina 'Afspraak maken'.

  Afspraak maken

 • Meer weten?

  Meer weten?

  Het actuele bestemmingsplan kunt u vinden op de website van Ruimtelijke plannen. Wanneer hier geen bestemmingsplan verschijnt dan kunt u terecht bij het loket Bouwen en wonen voor een fysiek exemplaar.