Bijstand, uitkering

 • Wat is het?

  Met een bijstandsuitkering kunt u de noodzakelijke kosten van het bestaan betalen zoals huur, eten en drinken. Vraag de uitkering aan als uw inkomen te laag is om deze kosten zelf te betalen.

  Een bijstandsuitkering kan zijn een periodieke uitkering op grond van:

  • de Participatiewet (PW), 
  • de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en
  • de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
 • Wat moet ik doen?

  Bijstandsuitkering aanvragen

  stap 1: Inschrijven bij werk.nl (digitaal)

  stap 2: Controleren of u in aanmerking komt en afspraak maken (digitaal)

  • Ga naar 'online melden bijstand'
  • Log in met DigiD
  • Vul de vragen in. Zo komt u erachter of u in aanmerking komt voor bijstand.
   Heeft u hulp nodig bij het invullen?
   Ga dan naar het inloopspreekuur van het Werkplein Twente
   iedere maandag van 15.00-16.00 uur
   Twentheplein 7, Almelo
  • Aan het eind van het formulier kunt u een afspraak maken met het Werkplein Twente. Doe dit als...
   • ...u in aanmerking komt en bijstand wilt aanvragen.
   • ...u twijfelt of u in aanmerking komt.
   • ...u vragen heeft.
  • U krijgt per e-mail een bevestiging van uw afspraak 
   Lukt het niet om online een afspraak te maken? Bel dan 0546 - 541789.

  stap 3: Bijstand aanvragen bij Werkplein Twente in Almelo (persoonlijk)

  • Heeft u een afspraak gemaakt? Ga dan persoonlijk naar het Werkplein Twente (Twenthe-plein 7 in Almelo) om bijstand aan te vragen. 
   Neem een geldig legitimatiebewijs mee (geen rijbewijs).
  • Het Werkplein stuurt uw bijstandsaanvraag door naar de gemeente.
  • De gemeente bepaalt of u recht heeft op een uitkering en hoeveel u krijgt. 

  Hulp nodig?

  Lukt het niet om digitaal een afspraak te maken met het Werkplein? Bel dan Bel dan 0546 - 541789.
  Heeft u hulp nodig bij het invullen van het formulier? Ga dan naar het inloopspreekuur van Werkplein Twente, elke maandag van 15.00-16.00 uur. 

  IOAZ-uitkering aanvragen

  Voor een IOAZ-uitkering kunt u een aanvraag indienen bij de Regionale Organisatie Zelfstandigenregelingen Twente (ROZ),

  • p/a Ondernemerscentrum H164
  • Enschedesestraat 164
  • 7552 CL Hengelo
  • telefoon: 074-2415100
  • Internet: http://www.rozgroep.nl
 • Hoe werkt het?

  De gemeente kijkt of u recht hebt op bijstand. Als u een bijstandsuitkering krijgt, dan betekent dat niet altijd dat u geld krijgt. Soms krijgt u bijvoorbeeld voedsel, kleding of woonruimte. Ook kan de bijstand worden gegeven in de vorm van een lening. Die moet u later terugbetalen.

  Voorwaarden

  U kunt een uitkering aanvragen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U bent 18 jaar of ouder.
  • U bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld. Gelijkgesteld met een Nederlander bent u als u komt uit een EU-land, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland. Ook bent u gelijkgesteld als u een geldige verblijfsvergunning hebt of op een andere manier rechtmatig in Nederland verblijft (bijvoorbeeld als u een juridische procedure tegen een afwijzing van uw verblijfsvergunning voert).
  • U woont of verblijft in Nederland.
  • U hebt geen of onvoldoende eigen inkomen.
  • U hebt geen eigen vermogen of een eigen vermogen dat lager is dan het maximale bedrag. Denk aan spaargeld of een eigen huis.
  • U kunt geen andere uitkering krijgen. Bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering of een arbeidsongeschiktheidsuitkering.
  • U bent niet uitgesloten van het recht op een bijstandsuitkering. Dat is bijvoorbeeld zo als u in de gevangenis zit.

  Let op!

  Als u jonger dan 27 jaar bent, dan meldt u zich eerst voor bijstand. Na de melding zoekt u 4 weken naar werk of een opleiding. Als dat niet gelukt is, kunt u daarna een bijstandsuitkering aanvragen.

  Weer aan het werk

  U kunt naast het recht op een uitkering ook recht hebben op hulp bij het vinden van een betaalde baan (re-integratie). Dit recht kan ook bestaan als u geen bijstandsuitkering ontvangt. Hebt u een opleiding, bijscholing of verdere begeleiding nodig, dan kan dat voor u worden geregeld. De baan die u krijgt aangeboden moet u meestal aannemen. Dit werk hoeft niet altijd te passen bij uw kennis en ervaring.

 • Meenemen

  • identiteitsbewijzen van u en eventueel uw partner
  • bewijzen van uw inkomen
  • bewijzen van uw schulden
  • bewijs van uw vermogen (bezittingen, zoals spaargeld, auto, huis, aandelen)
  • bewijzen van uw arbeidsverleden (uw laatste werkgever en begindatum en einddatum van uw contract)

  Als u samenwoont met uw partner en/of kinderen jonger dan 18 jaar, dan hebt u ook bewijzen nodig van hun inkomsten, schulden en arbeidsverleden.

 • Hoe lang duurt het?

  U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de uitkering krijgt. Als de gemeente om extra bewijsstukken vraagt, kan deze termijn worden verlengd.

  Voorschot

  U kunt binnen uiterlijk 4 weken een voorschot krijgen als u niet genoeg geld hebt om te wachten totdat de uitkering aan u is overgemaakt. Het voorschot is minimaal 90% van de bijstandsuitkering. U blijft het voorschot ontvangen tot de gemeente een besluit genomen heeft.

  • Als u de bijstandsuitkering toegewezen krijgt, verrekent de gemeente het voorschot met uw uitkering.
  • Als u de bijstandsuitkering niet toegewezen krijgt moet u het voorschot terugbetalen.

  Geen voorschot

  Als u jonger dan 27 jaar bent en u woont u niet samen met een partner ouder dan 27 jaar, dan krijgt u over de eerste 4 weken geen voorschot. U kunt namelijk pas na 4 weken de aanvraag voor bijstand indienen.

  De gemeente mag weigeren u een voorschot te geven als:

  • bij de aanvraag al duidelijk is dat u geen recht hebt op een bijstandsuitkering;
  • u onvoldoende bewijsstukken aanlevert;
  • u de bewijsstukken te laat aanlevert;
  • u onvoldoende meewerkt bij de behandeling van uw aanvraag.

  Bezwaar maken

  Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

 • Overige info

  De hoogte van uw bijstandsuitkering vindt u bij de rijksoverheid.

 • Documenten

 • Afspraak maken / coronamaatregelen

  Afspraak maken

  In verband met het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Dat betekent onder andere dat wij u waar mogelijk telefonisch of digitaal helpen. Als dat niet mogelijk is, kunt u een afspraak maken voor een bezoek aan één van de loketten in het gemeentehuis. Hoe u een afspraak kunt maken, leest u op de pagina 'Afspraak maken'.

  Afspraak maken

  Mondkapje

  Brengt u een bezoek aan het gemeentehuis? Draag dan een mondkapje!

 • Meer weten?

  Over dit onderwerp kunt u meer lezen op de volgende websites: