Bijstand voor zelfstandigen

 • Wat is het?

  Bijstandsverlening zelfstandigen (BBZ)

  Doel van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (BBZ) is het bieden van financiële ondersteuning en begeleiding aan (startende) ondernemers en bedrijven. De gemeente heeft op grond van het Bbz de mogelijkheid om gedurende een bepaalde periode een periodieke uitkering te verstrekken en/of een voorbereidings- of bedrijfskrediet. De hoogte van de uitkering en/of het krediet is afhankelijk van de persoonlijke en/of bedrijfssituatie. Afhankelijk van de situatie, waaronder de hoogte van het vermogen, kan de bijstand worden verleend als een lening (renteloos of rentedragend) of in de vorm van een schenking (ook wel een bedrag om niet genoemd).Het kan zijn dat de bijstand wordt verstrekt in de vorm van een lening, die moet worden terugbetaald en waarover in sommige gevallen ook rente is verschuldigd. 

  Voorwaarden

  • U bent Nederlander of woont in Nederland met een geldige vergunning;
  • U bent 18 jaar en ouder;
  • U heeft de pensioengerechtigde leeftijd nog niet bereikt;
  • U heeft een bedrijf of bent van plan een bedrijf te starten.

  Als u al een bedrijf hebt:

  • U werkt minimaal 1.225 uur per jaar in uw bedrijf;
  • Uw bedrijf is volgens de wettelijke eisen gevestigd;
  • U bent wettelijk ondernemer met zeggenschap;
  • U loopt financieel risico met uw bedrijf.

  Als u een bedrijf wilt starten:

  • U gaat minimaal 1.225 uur per jaar in uw bedrijf werken;
  • U heeft een inkomen op bijstandsniveau of gaat dat binnenkort krijgen en u bent werkloos of dreigt werkloos te worden.

  Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte (IOAZ)

  De Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz) is bedoeld voor ondernemers van 55 jaar of ouder die door omstandigheden genoodzaakt zijn hun bedrijf of zelfstandig beroep te beëindigen. Wilt u een beroep doen op deze regeling? Neem dan contact op met ROZ groep

 • Wat moet ik doen?

  Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz)

  De gemeente Wierden heeft de volledige uitvoering van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004) opgedragen aan het ROZ.

  De uitbetaling van de eventueel door het ROZ toegekende leningen en maandelijkse uitkeringen voor levensonderhoud worden in opdracht van de gemeente Wierden verzorgd door het ROZ.

  Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte (IOAZ)

  Ook de zelfstandigenregeling Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) wordt uitgevoerd door het ROZ.

  De uitbetaling van de eventueel door het ROZ toegekende maandelijkse uitkeringen voor levensonderhoud worden verzorgd door de gemeente Wierden.

  Waar kunt u Bbz en Ioaz aanvragen?

  Aanvragen in het kader van de Bbz en de Ioaz moeten worden ingediend bij het ROZ. Wilt u een beroep doen op één van deze regelingen? Neem dan contact op met het ROZ.

  ROZ (Regionale Organisatie Zelfstandigen)

  p/a Ondernemerscentrum H164

  Enschedesestraat 164

  7552 CL Hengelo

  telefoon: 074-2415100

  e-mail: info@rozgroep.nl 

  website: www.rozgroep.nl 

  Overige diensten ROZ

  Zowel startende als bestaande ondernemers kunnen met al hun vragen bij het ROZ terecht. Het ROZ is de adviesorganisatie in Twente en de Achterhoek voor de bevordering van ondernemerschap. Naast financiële mogelijkheden als het Bbz en gespecialiseerde schuldhulpverlening, geven zij advies en bieden begeleiding en coaching aan. Ook heeft het ROZ een uitgebreid trainingsaanbod.

  Het ROZ beschikt over een breed inzetbaar team van deskundige en betrokken adviseurs. Zij wijzen de weg naar mogelijkheden en lossen samen met de ondernemer problemen op. Ondernemers worden meestal bezocht op het bedrijf, starters komen veelal op één van de ROZ-locaties voor een gesprek.

  Meer informatie over ROZ: www.rozgroep.nl.

 • Hoe werkt het?

  Welke bijstand u precies krijgt hangt af van uw situatie. Hieronder staat per situatie welke hulp u kunt krijgen.

  U hebt een bijstandsuitkering of WW-uitkering en wilt een eigen bedrijf starten

  • een lening voor voorbereidingskosten, zoals een ondernemingsplan maken (deze hoeft u niet terug te betalen als u geen eigen bedrijf start);
  • een lening om te investeren in uw bedrijf;
  • een lagere WW-uitkering óf 12 maanden behoud van uw bijstandsuitkering.

  Uw eigen bedrijf heeft financiële problemen

  • een Bbz-uitkering zodat u uw kosten van levensonderhoud kunt blijven betalen;
  • een lening om te investeren in uw bedrijf;
  • een bedrag dat u niet hoeft terug te betalen.

  U wilt stoppen met uw eigen bedrijf omdat het niet levensvatbaar is

  • een Bbz-uitkering zodat u uw kosten van levensonderhoud kunt blijven betalen.

  U bent geboren voor 1 januari 1960 en uw eigen bedrijf is niet levensvatbaar

  • een Bbz-uitkering zodat u uw kosten van levensonderhoud kunt blijven betalen;
  • een lening om te investeren in uw bedrijf (dit bedrag hoeft u niet altijd terug te betalen).

 • Overige info

  Informatie over zelfstandigenregelingen is verkrijgbaar bij:

 • Afspraak maken

  Wij werken op afspraak. Hoe u een afspraak kunt maken, leest u op de pagina 'Afspraak maken'.

  Afspraak maken

 • Meer weten?

  Over dit onderwerp kunt u meer lezen op http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijstand-voor-zelfstandigen-bbz.