Bijzondere bijstand

 • Wat is het?

  Bijzondere bijstand is bedoeld voor bijzondere kosten. Dit zijn extra kosten bij ziekte, een beperking of een andere reden. Bijvoorbeeld kosten voor brillen, rechtsbijstand of tandartskosten.

  Het moet gaan om kosten die niet tot de normale kosten van het bestaan horen, die u niet zelf kunt betalen en ook niet vergoed krijgt (bijvoorbeeld van de zorgverzekering). Bijzondere bijstand vraagt u aan bij de gemeente.

  Eigen verantwoordelijkheid

  Wij gaan er vanuit dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt en zoveel als mogelijk probeert om bijzondere kosten te voorkomen. Bij het al dan niet toekennen van bijzondere bijstand wordt altijd beoordeeld of en in hoeverre de kosten voorkomen hadden kunnen worden. Ook wordt beoordeeld of er sprake is van bijzondere omstandigheden op grond waarvan niet voorkomen had kunnen worden dat er bijzondere kosten worden gemaakt (er is bijvoorbeeld een geldige reden om niet verzekerd te zijn bij Menzis GarantVerzorgd

  Zorg dat u voldoende verzekerd bent tegen ziektekosten

  Wij gaan er vanuit dat u zich goed heeft verzekerd tegen ziektekosten. Daarbij hoort in ieder geval de goedkoopste aanvullende verzekering. Als u weinig geld hebt kunt u met korting een collectieve zorgverzekering voor minima afsluiten bij Menzis. Deze verzekering heet Menzis GarantVerzorgd.

  • Kunt u deelnemen aan de Menzis GarantVerzorgd, maar kiest u voor een andere verzekering? De verlening van de bijzondere bijstand wordt dan wel afgestemd op de vergoedingsmogelijkheden bij de Menzis GarantVerzorgd.
  • Heeft u voor uw basisverzekering gekozen voor een hoog eigen risico, zodat u minder premie hoeft te betalen? Ook dan wordt het bespaarde bedrag afgetrokken van de berekende bijzondere bijstand.
  • Bij de Menzis GarantVerzorgd hoeft u het verplicht eigen risico en bepaalde eigen bijdragen niet te betalen. Hiervoor krijgt u dan ook geen bijzondere bijstand.

  De zorgverzekering Menzis GarantVerzorgd

  U heeft recht op goede zorg. Ook als u een lager inkomen heeft of een uitkering krijgt. Zéker als u vanwege een chronische ziekte of beperking hoge zorgkosten heeft. Daarom betaalt de gemeente Wierden mee aan de kosten voor de premie van een goede zorgverzekering. Zo blijft de premie betaalbaar, bent u goed verzekerd en verkleint u de kans op onverwachte kosten. Voor deze zorgverzekering werken we samen met zorgverzekeraar Menzis.

  Uw voordeel:

  • De gemeente Wierden betaalt mee aan uw premie.
  • U krijgt kortingen op de basisverzekering en op de aanvullende zorgverzekering en tandartsverzekering.
  • Menzis GarantVerzorgd accepteert iedereen, zonder medische keuring.
  • Uw volledige eigen risico voor zorgkosten wordt vergoed (maximaal € 385,- per persoon).
  • Als u gebruikt maakt van een voorziening uit de Wmo (bijv. een scootmobiel of huishoudelijke ondersteuning), krijgt u de eigen bijdrage vergoed (maximaal € 300,- per persoon).
  • U heeft toegang tot extra vergoedingen voor onder andere brillen/lenzen, tandartskosten, ziekenvervoer.

  Is de zorgverzekering Menzis GarantVerzorgd er ook voor u?

  Het maakt niet uit of u ziek of gezond bent. Als u een laag inkomen en/of hoge zorgkosten heeft, bent u van harte welkom. Wel kijken we naar uw financiële situatie. U komt in aanmerking voor de verzekering als:

  1. u niet meer inkomen heeft dan 110% van het wettelijk minimum (bijstandsnorm) en
  2. uw vermogen niet boven een bepaald bedrag uitkomt.

  Inkomensgrens (enkele voorbeeld-normen (110%) per maand exclusief vakantietoeslag (bedragen die gelden per 1 januari 2022):

  21 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd                            
  alleenstaande: € 1.127,24

  alleenstaande met jonge kinderen (kindgebonden budget van de Belastingdienst wordt niet meegeteld):

  1.1127,24
  echtpaar: € 1.610,35

  pensioengerechtigde leeftijd en ouderen
  alleenstaande: € 1.315,57
  echtpaar:

  € 1.789,79

  Vermogensgrens (bedragen die gelden per 1 januari 2019):*)

  Bent u een echtpaar of een alleenstaande met jonge kinderen? Uw spaargeld is maximaal                     € 12.950,-
  Bent u een alleenstaande? Uw spaargeld is maximaal €   6.625,-

  *) Heeft u een koopwoning? Dan telt die niet mee.

  Vragen over de Menzis GarantVerzorgd?

  Heeft u een vraag over vergoedingen van Menzis GarantVerzorgd, neem dan contact op met de Menzis Klantenservice (telefoonnummer 088 222 40 40).

 • Wat moet ik doen?

  Als u bijzondere bijstand wilt aanvragen, kunt u het beste contact opnemen met  het Zorgloket.

  Op tijd aanvragen

  Bijzondere bijstand moet u aanvragen voordat u de kosten maakt - of direct daarna. Krijgt u elke maand een bijstandsuitkering? Of krijgt u regelmatig bijzondere bijstand voor bepaalde kosten? Dan kunt u eventueel met uw contactpersoon bij het Zorgloket afspreken om de aanvraag later in te dienen.

  Bewijsstukken aanleveren

  U moet kunnen bewijzen dat u kosten heeft gemaakt. Dat betekent dat u zo veel mogelijk originele rekeningen moet inleveren.

 • Hoe werkt het?

  De gemeente bekijkt of u bijzondere bijstand krijgt:

  • Gaat u de kosten ook echt maken?
  • Zijn de kosten noodzakelijk (bijvoorbeeld om medische redenen)?
  • Kunt u de kosten niet (geheel) zelf betalen?
  • Is er geen andere instelling die de kosten vergoedt, zoals uw ziektekostenverzekeraar?

  Deel van kosten zelf betalen

  Hoeveel bijzondere bijstand u krijgt, hangt af van uw inkomen en vermogen. Vermogen is bijvoorbeeld spaargeld of een eigen huis. Ook kijkt de gemeente naar het inkomen en vermogen van uw gezinsleden. Soms moet u een deel van de kosten zelf betalen.

  Lening om kosten te betalen

  Voor bepaalde kosten kunt u een lening krijgen bij de Gemeentelijke Kredietbank. Bijvoorbeeld voor spullen die lang mee gaan, zoals bedden en vloerbedekking. Krijgt u daar geen lening, dan kan de gemeente u een lening geven.

  Maatwerk

  Bijzondere bijstand is altijd maatwerk. Als u bijzondere bijstand aanvraagt, kijken wij naar uw omstandigheden en ook naar de financiële mogelijkheden van u en van uw gezin. Daarbij houden wij rekening met het inkomen en met het eigen vermogen van uw gezin. Hoe hoger uw inkomen en het inkomen, hoe lager de bijzondere bijstand.

  Tot het drempelbedrag geen bijzondere bijstand

  De gemeente Wierden hanteert een drempelbedrag € 100,00 per jaar. Heeft u meerdere kleine bedragen aan noodzakelijke kosten? Dan kunt u deze bij elkaar optellen.

  • Is het totaal meer dan het drempelbedrag dan wordt het totale bedrag voor vergoeding in aanmerking genomen.
  • Zijn de totale kosten lager dan het drempelbedrag? Dan krijgt u hiervoor geen bijzondere bijstand.
 • Meenemen / indienen

  • identiteitsbewijzen van u en eventueel uw partner en gezinsleden;
  • bewijzen van uw inkomen, vermogen en schulden van u en eventueel uw partner en gezinsleden;
  • omschrijving van de bijzondere kosten.
 • Hoe lang duurt het?

  U krijgt binnen 8 weken bericht van de gemeente.

 • Overige info

  Kosten voor langere tijd

  Moet u voor langere tijd dezelfde kosten maken, dan kunt u dit in één keer aanvragen. Bijvoorbeeld bij reiskosten voor een lange behandeling in het ziekenhuis.

  Bewaar de bewijzen

  Bewaar alle rekeningen en bonnen goed! U krijgt alleen bijzondere bijstand als u kunt laten zien dat u de kosten echt maakt.

 • Documenten

 • Afspraak maken

  Wij werken op afspraak. Hoe u een afspraak kunt maken, leest u op de pagina 'Afspraak maken'.

  Afspraak maken

 • Meer weten?

  U kunt over dit onderwerp meer lezen op http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijstand