Boom kappen

 • Wat moet ik doen?

  Wilt u een of meer bomen kappen? Dan kunt u het beste van te voren contact opnemen met onze expert. De regelgeving is namelijk erg ingewikkeld.

  In een telefonisch adviesgesprek kunt u uitleggen wat u van plan bent. U hoort dan meteen of u vergunningen  of ontheffingen nodig hebt en hoe u die aan kunt vragen. Als het nodig is, komt onze deskundige bij u langs om de situatie ter plekke te bekijken en om u te helpen bij de aanvragen.

  Adviesgesprek aanvragen

  Alles zelf regelen

  Wilt u geen adviesgesprek met onze deskundige? Dan kunt u ook zelf alles regelen. Onder 'hoe werkt het' leest u in grote lijnen wat u dan moet doen.

 • Hoe werkt het?

  Wilt u een of meer bomen kappen? Dan kunt u het beste van te voren contact opnemen met onze expert. De regelgeving is namelijk erg ingewikkeld.

  In een telefonisch adviesgesprek kunt u uitleggen wat u van plan bent. U hoort dan meteen of u vergunningen  of ontheffingen nodig hebt en hoe u die aan kunt vragen. Als het nodig is, komt onze deskundige bij u langs om de situatie ter plekke te bekijken en om u te helpen bij de aanvragen.

  Adviesgesprek aanvragen

  Alles zelf regelen

  Wilt u geen adviesgesprek met onze deskundige? Dan kunt u ook zelf alles regelen. Hieronder leest u in grote lijnen wat u dan moet doen.

  Het kan zo zijn dat u drie aanvragen moet indienen  als u een boom wilt kappen:

  1. Kapmelding houtopstanden - bij de provincie
  2. Ontheffing soortenbescherming - bij de provincie
  3. Omgevingsvergunning - bij de gemeente Wierden

  Als u onderstaande stappen doorloopt, kunt u zien welke aanvragen voor u van toepassing zijn. Als ze alle drie van toepassing zijn, kunt u de aanvragen het beste tegelijkertijd indienen bij provincie en gemeente.

  Let op: U moet alle stappen doorlopen!!

  Stap 1: Moet ik een kapmelding doen bij de provincie?

  Om te weten of u een kapmelding voor de Wet Natuurbescherming moet doen, bekijkt u de dorpsgrenzen op één de volgende kaarten: Enter - Wierden - Hoge Hexel.

  • Staat uw boom binnen de bebouwde kom? Dan hoeft u geen kapmelding houtopstanden te doen. Ga verder naar stap 2: moet ik een 'ontheffing soortenbescherming' aanvragen?
  • Staat uw boom buiten de bebouwde kom? Dan moet u een kapmelding houtopstanden doen als…

   • …u één of meerdere bomen uit een rij van 20 bomen wilt kappen.
   • …als de oppervlakte van de houtopstand meer dan 10 are (1.000 m2) bedraagt.

    De kapmelding houtopstanden doet u bij de provincie.

  kapmelding houtopstanden doen bij de provincie

  Ga door naar stap 2 !!

  Ga door naar de volgende stap!

  Stap 2: Moet ik een ‘ontheffing soortenbescherming’ aanvragen bij de provincie?

  U moet inventariseren welke beschermde soorten aanwezig zijn bij de boom die u wilt kappen. Daarbij moet u denken aan alle vogels, vleermuizen, zoogdieren en sommige insecten.  Een volledige lijst met beschermde diersoorten vindt u op de website van de provincie.

  • Zijn er geen beschermde soorten? Dan hoeft u geen ontheffing soortenbescherming aan te vragen bij de provincie. Ga verder naar stap 3: 'moet ik een omgevingsvergunning aanvragen?'
  • Zijn er wel beschermde soorten? Dan kan het zijn dat u een ontheffing voor soortenbescherming nodig heeft. Die vraagt u aan bij de provincie.
   • Gaat u een omgevingsvergunning aanvragen bij de gemeente (zie stap 3)? Dan geeft u dit aan bij de aanvraag (apart aanvinken) voor de omgevingsvergunning. U moet dan een aantal extra vragen over beschermde soorten beantwoorden. De gemeente neemt dan contact op met de provincie. De procedure voor de omgevingsvergunning duurt dan wel langer, maar u hoeft dan geen aparte aanvraag voor de ontheffing bij de provincie te doen. U kunt er ook voor kiezen om zelf een ontheffing aan te vragen bij de provincie.

  Meer informatie over de ontheffing soortenbescherming

  Ga door naar stap 3!!

  Ga door naar volgende stap!

  Stap 3: Moet ik een omgevingsvergunning aanvragen bij de gemeente?

  Wanneer hoeft u GEEN ‘omgevingsvergunning voor het kappen van een boom’ aan te vragen bij de gemeente?

  • U wilt coniferen kappen (met uitzondering van Grove Den (Pinus sylvestris..x)
  • U gaat een enkele fruitboom kappen (tenzij deze in een boomgaard staat)
  • U gaat wilgen en populieren kappen (tenzij het knotbomen zijn)
  • De bomen staan in een tuin en het kadastrale perceel is  kleiner dan 500 m2.
  • Bij onderhoud aan landschapselementen, als de bomen niet dikker zijn dan 40 cm.
  • U gaat knotbomen knotten of leibomen snoeien.

  Wanneer moet u WEL een ‘omgevingsvergunning voor het kappen van een boom’ aanvragen bij de gemeente?

  • U wilt een boom kappen of afzetten die dikker is dan 40 cm (doorsnede).
   Een diameter van 40 cm komt overeen met een omtrek van circa 125 cm, gemeten op een hoogte van 1,30 meter.
  • U wilt een landschapselement (houtwal, singel, bomenrij etc.) verwijderen.

  Meer informatie over de omgevingsvergunning

  Ga door naar stap 4!!

  Ga door naar volgende stap!

  Stap 4: Heb ik nog andere vergunningen nodig?

  Heeft u plannen voor de plek waar uw boom nu nog staat? Wilt u bijvoorbeeld gaan bouwen? Dan is verstandig om de omgevingsvergunning daarvoor tegelijkertijd aan te vragen met de omgevingsvergunning voor het kappen van de boom. Zo voorkomt u teleurstellingen. Meer informatie over de omgevingsvergunning vindt u op www.wierden.nl/omgevingsvergunning.

 • Wat kost het?

  De kosten voor een kapaanvraag bedragen € 45,35.

 • Afspraak maken

  Wij werken op afspraak. Hoe u een afspraak kunt maken, leest u op de pagina 'Afspraak maken'.

  Afspraak maken

 • Meer weten?

  Meer info op de site van de provincie