Cliëntenraad Sociaal Domein

 • Wat is het?

  Omdat het gemeentebestuur graag wil weten wat er speelt bij haar inwoners is er een Cliëntenraad Sociaal Domein. Het doel van de Cliëntenraad Sociaal domein is om invloed uit te oefenen op het lokale – en waar mogelijk- regionale beleid op het terrein van de Participatiewet, de Jeugdwet en de Wmo 2015. Vanuit een onafhankelijke positie adviseert zij bij de voorbereiding, vaststelling en evaluatie van het beleid.

  Wie zitten er in de cliëntenraad Sociaal Domein ?

  In de Cliëntenraad Sociaal Domein zitten vertegenwoordigers van organisaties en/of mensen met specifieke deskundigheid op het terrein van  zorg, jeugd en werk en inkomen.

  De Cliëntenraad Sociaal Domein spreekt namens:

  • ouderen;
  • chronisch zieken en lichamelijk beperkten;
  • verstandelijk beperkten;
  • geestelijke gezondheidszorg;
  • mantelzorgers en vrijwilligers;
  • mensen die onder de participatiewet vallen
  • diaconie en caritas
  • vrouwenorganisaties;
  • vluchtelingenwerk
 • Wat moet ik doen?

  Opmerkingen, vragen of problemen melden

  Het is belangrijk dat de Cliëntenraad Sociaal Domein weet wat er bij de mensen leeft die te maken hebben met  zorg, jeugd en werk en inkomen.

  Als u hierover opmerkingen of vragen heeft of problemen op deze terreinen tegenkomt,  kunt u dit de Cliëntenraad Sociaal Domein laten weten via de vertegenwoordiger voor uw groep. U kunt ook via e-mail vragen stellen aan de voorzitter (M.J.Abbink-de Roos, e-mail: m.j.abbink.deroos@gmail.com) of ambtelijk secretaris (m.veldhuis@wierden.nl). Via de voorzitter  kunt u ook vragen om in de vergadering van de Cliëntenraad Sociaal Domein over een bepaald punt te komen spreken.

  De Cliëntenraad kan uw opmerkingen meenemen bij de advisering aan de gemeente.

 • Documenten

 • Afspraak maken

  Wij werken op afspraak. Hoe u een afspraak kunt maken, leest u op de pagina 'Afspraak maken'.

  Afspraak maken

 • Meer weten?

  Wilt u contact opnemen met de Cliëntenraad Sociaal Domein, dan kunt u contact opnemen met