Collecte

 • Wat is het?

  Als u voor een goed doel geld of spullen wilt inzamelen, dan vraagt u een collectevergunning aan bij de gemeente.

  Wanneer zijn er collectes in de gemeente Wierden?

  Op het collecterooster van het CBF kunt u zien wanneer er collectes in de gemeente Wierden zijn.

 • Actueel

  In verband met het coronavirus gelden er maatregelen. Deze vindt u in de 'handleiding voor werven en collecteren in de 1,5-meter-samenleving'

 • Wat moet ik doen?

  U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. U moet w aanvraag minimaal 8 weken van tevoren indienen.

  Digitaal aanvragen

  U kunt de vergunning digitaal aanvragen. Het is handig om de volgende gegevens bij de hand te hebben voordat u begint met invullen:

  • KvK-nummer
  • CBF-keurmerk (als u dat hebt)

  collectevergunning aanvragen

 • Hoe werkt het?

  Collecterooster

  De gemeente wil dat er niet teveel collectes tegelijkertijd plaatsvinden. In een collecterooster houdt zij bij wanneer er collectes zijn. De gemeente kijkt of uw collecte past in het rooster.

  Bij grote landelijke acties toetst de gemeente uw aanvraag aan het advies van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Bij het CBF kunt u het landelijk collecterooster inzien. Ook kunt u hier het rooster van de gemeente bekijken. Kijk vooraf in het collecterooster en bepaal dan pas de datum voor het collecteren of inzamelen.

  Rooster huis-aan-huis verkoop (venten)

  Hieronder kunt u zien wanneer en door wie een huis-aan-huisactie wordt gehouden:

 • Wat kost het?

  Er worden geen kosten in rekening gebracht voor een collecte vergunning.

 • Hoe lang duurt het?

  U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt. Als de gemeente niet binnen deze termijn beslist, dan krijgt u automatisch de vergunning om te collecteren.

  Bezwaar maken

  Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

 • Overige info

  Het collecteren mag alleen onder de volgende voorschriften plaatsvinden:

  • Er mag uitsluitend gecollecteerd worden met bussen. Er mag geen gebruik worden gemaakt van intekenlijsten.
  • De naam van de instelling, de vereniging, de stichting, de commissie, het comité en dergelijke en het doel van de instelling moeten op de bussen worden vermeld; 
  • Zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen twee jaar na het afsluiten van het boekjaar van uw instelling, moet een jaarverslag en een financieel verslag, belegd met een accountantsverklaring, opgesteld door een registeraccountant, aan het bestuur van het Centraal Bureau Fondsenwerving, gebouw Westhaghe, Anthony Fokkerweg 1, 1059 CM AMSTERDAM worden overgelegd;
  • De collectanten moeten:
  1. onbezoldigd zijn;
  2. een legitimatiebewijs bij zich dragen en dit op verlangen tonen;
  3. tenminste veertien jaren oud zijn.

  Op zondag mag niet worden gecollecteerd.


   

 • Formulieren

 • Documenten

 • Afspraak maken

  Wij werken op afspraak. Hoe u een afspraak kunt maken, leest u op de pagina 'Afspraak maken'.

  Afspraak maken

 • Meer weten?

  Wanneer zijn er collectes in de gemeente Wierden?