Demonstratie of protestactie houden

 • Wat is het?

  Iedereen mag in Nederland op elke openbare plek een manifestatie houden, ongeacht de inhoud. Bij een manifestatie kunt u denken aan een demonstratie, betoging, vergadering of andere publieke bijeenkomst. Wilt u zo’n bijeenkomst organiseren? Dan meldt u dit vooraf bij de gemeente.

 • Wat moet ik doen?

  U meldt uw manifestatie bij de gemeente. Doe dit uiterlijk 48 uur voordat u de bijeenkomst houdt. Geef de gemeente de volgende gegevens:

  • uw naam en adres
  • het doel van de bijeenkomst
  • datum van de bijeenkomst
  • hoe laat de bijeenkomst start en eindigt
  • de plaats en/of de route
  • aantal personen dat u verwacht
  • maatregelen die u als organisator neemt om de bijeenkomst goed te laten verlopen

  De gemeente kan voorwaarden verbinden aan de bijeenkomst. De gemeente kan uw manifestatie ook verbieden.

 • Hoe werkt het?

  Het is belangrijk dat de bijeenkomst de openbare orde niet verstoort of de veiligheid van burgers in gevaar brengt. Overleg daarom tijdig met de gemeente, de politie en eventueel de brandweer. Zij zorgen voor bepaalde maatregelen, zoals dranghekken en wegafsluitingen, EHBO en eventueel begeleiding door agenten op motoren.

  Wanneer mag de gemeente een manifestatie verbieden?

  • U hebt uw manifestatie te laat gemeld bij de gemeente
  • U hebt de gemeente niet op tijd de vereiste informatie gegeven
  • In het belang van het verkeer en de verkeersveiligheid
  • Om te voorkomen dat ongeregeldheden ontstaan
  • Om de gezondheid te beschermen

  De inhoud van een manifestatie mag nooit de reden zijn voor een beperking of verbod.

 • Overige info

  Grondrecht

  De vrijheid van betoging en vergadering is een grondwettelijk recht in Nederland. Enige voorwaarde is dat u de openbare orde niet verstoort of de veiligheid van burgers niet in gevaar brengt. Hierop moet de gemeente letten, vandaar dat u dit moet melden.

  Wat is een manifestatie?

  Een manifestatie is het openlijk en in groepsverband optreden om aan gemeenschappelijk gedeelde gedachten, gevoelens of wensen op religieus, politiek of maatschappelijk gebied in het openbaar uiting te geven. Een manifestatie moet een vreedzaam karakter hebben en de meningsuiting moet voorop staan.

 • Meer weten?

 • Tip ons

  Wij werken continu aan de kwaliteit van onze website. Heeft u een vraag over dit product, een opmerking of tip?

  Geef uw tip door

  Alvast bedankt!
  team communicatie gemeente Wierden