Drank- en horecavergunning

 • Wat is het?

  • Als u alcohol schenkt of verkoopt, hebt u een drank- en horecavergunning nodig van de gemeente.
  • Als u alcohol wilt schenken tijdens een evenement, moet u een ontheffing bij de gemeente aanvragen.

  Geen vergunning nodig

  In de volgende zaken mag u bier, wijn, port en sherry verkopen:

  • supermarkt
  • levensmiddelenwinkel
  • snackbar
  • traiteur 
  • tabakspeciaalzaak
  • slijterij

  U hebt dan geen vergunning nodig. U mag in uw zaak geen alcohol laten proeven.

 • Wat moet ik doen?

  U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Doe dit in de gemeente waar uw zaak, vereniging of stichting is gevestigd.

  Bibob-formulier

  De gemeente kan u vragen een Bibob-vragenformulier in te vullen. Daarmee beoordeelt de gemeente de betrouwbaarheid van uw onderneming. Als er bijvoorbeeld sprake is van een crimineel verleden, kan de gemeente besluiten om u geen vergunning te geven.

  Nieuwe leidinggevende altijd melden

  Als er een nieuwe leidinggevende bijkomt, moet u dit melden bij de gemeente. U hoeft hiervoor geen nieuwe vergunning aan te vragen.

 • Hoe werkt het?

  Met een drank- en horecavergunning mag u alcohol schenken en verkopen aan personen van 18 jaar en ouder.

  U kunt de vergunning krijgen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Uw personeelsleden zijn 16 jaar of ouder.
  • Uw barmedewerker onder de 18 jaar mag alcohol verkopen, maar niet drinken.
  • Alle leidinggevenden zijn minimaal 21 jaar en hebben een SVH Verklaring Sociale hygiëne of Verklaring Vakbekwaamheid. Dit kunt u opzoeken in het Register Sociale Hygiëne.
  • Geen van de leidinggevenden heeft een strafblad.
  • In uw zaak moet altijd een leidinggevende aanwezig zijn. Deze leidinggevende staat ook vermeld op uw vergunning.

  Verenigingen en stichtingen

  Voor verenigingen en stichtingen die alcohol schenken gelden extra voorwaarden:

  • De uren waarop alcohol wordt geschonken en de leeftijdsgrens is op een goed zichtbare plek opgehangen.
  • Er zijn binnen de vereniging of stichting minstens twee leidinggevenden met een SVH Verklaring Sociale Hygiëne.
  • Wanneer er alcohol wordt geschonken is een van deze leidinggevenden aanwezig of een barmedewerker die de instructie 'Verantwoord alcoholgebruik' heeft gevolgd.
  • De huisregels rondom alcoholgebruik staan in het bestuursreglement.
 • Meenemen

  • geldig identiteitsbewijs van elke persoon die op de vergunning wordt genoemd
  • plattegrond van het bedrijf, inclusief terras
  • officieel bestuursreglement (dit geldt alleen voor verenigingen en stichtingen)

  De gemeente kan om extra stukken vragen, bijvoorbeeld arbeidscontracten van de leidinggevenden.

 • Wat kost het?

  De kosten vindt u in artikel 3.1.1 t/m 3.1.4 van de tarieventabel.

 • Hoe lang duurt het?

  De gemeente beslist binnen 12 weken op een aanvraag voor een drank- en horecavergunning voor een horeca- of slijterijbedrijf en op de aanvraag voor een tijdelijke ontheffing voor de verkoop van zwak alcoholische dranken.  

  • U krijgt binnen 8 weken bericht.
  • Als u de vergunning aanvraagt voor een vereniging of stichting krijgt u binnen 6 maanden bericht.

  Bezwaar maken

  Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

 • Overige info

  Als de gemeente een vergunning verleent aan een horeca ondernemer, wil ze zeker weten dat die vergunning niet wordt gebruikt voor bijvoorbeeld criminele organisaties of het witwassen van zwart geld (Wet Bevordering  Integriteit Beoordelingen door het Openbaar Bestuur).

  Vragenlijst

  Daarom moet een ondernemer die een drank- en horecavergunning vraagt voor een bedrijf in de horeca, prostitutie, bouw-, milieu- of ICT-sector. , een vragenformulier invullen en documenten inleveren, zodat de gemeente onderzoek kan doen.

  Onderzoek

  Bij een vermoeden van criminele activiteiten schakelt de gemeente het landelijk bureau BIBOB in voor advies. Op basis van het advies besluit de gemeente Wierden of de vergunning al dan niet verleend wordt.

  Als onderzoek door het bureaunoodzakelijk is, ontvangt de aanvrager van de vergunning daar bericht van voordat het onderzoek begint.

  Wanneer weigert de gemeente een vergunning?

  De gemeente Wierden verleent geen vergunning als het ernstige vermoeden bestaat dat de vergunning gebruikt zal worden om financiële voordelen uit strafbare feiten te halen. Ook weigert de gemeente een vergunning te verlenen als er een strafbaar feit is gepleegd om de vergunning of subsidie te verkrijgen, bijvoorbeeld valsheid in geschrifte of omkoping.

  Verbod 'Happy Hour'

  Het is verboden om in een horecagelegenheid of een terras bedrijfsmatig alcoholhoudende drank te verstrekken tegen een prijs die voor een periode van 24 uur of korter lager is dan 60% van de prijs die daar gewoonlijk voor wordt gevraagd.

 • Documenten

 • Afspraak maken / coronamaatregelen

  Afspraak maken

  In verband met het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Dat betekent onder andere dat wij u waar mogelijk telefonisch of digitaal helpen. Als dat niet mogelijk is, kunt u een afspraak maken voor een bezoek aan één van de loketten in het gemeentehuis. Hoe u een afspraak kunt maken, leest u op de pagina 'Afspraak maken'.

  Afspraak maken

  Mondkapje

  Brengt u een bezoek aan het gemeentehuis? Draag dan een mondkapje!

 • Meer weten?