Evenement organiseren

 • Wat is het?

  in verband met de coronamaatregelen geldt er een evenementenverbod. Dat betekent dat er geen evenementen kunnen plaatsvinden. Informatie hierover vindt u op onze pagina Vragen en antwoorden over evenementen en het coronavirus.

  Als u een evenement wilt organiseren, hebt u een vergunning nodig van de gemeente. Dit geldt bijvoorbeeld voor een braderie, kermis, optocht of festival. Voor kleine evenementen, zoals een straatfeest of een buurtbarbecue, is een melding doen bij de gemeente vaak al genoeg.

 • Actueel

  in verband met de coronamaatregelen geldt er een evenementenverbod. Dat betekent dat er geen evenementen kunnen plaatsvinden. Informatie hierover vindt u op onze pagina Vragen en antwoorden over evenementen en het coronavirus.

 • Wat moet ik doen?

  Informatie over de coronaregels vindt u op onze pagina Vragen en antwoorden over evenementen en het coronavirus.

  Melding vergunningvrij evenement

  Als uw evenement voldoet aan de volgende voorwaarden, moet u een melding doen bij de gemeente.

  • Er zijn maximaal 150 bezoekers tegelijkertijd aanwezig
  • Het evenement vindt plaats tussen 10.00 en 24.00 uur
  • Het geluid is niet harder dan 70 dB(A) en 80 dB(C)
  • Na 23.00 uur wordt er geen muziek meer gespeeld of gedraaid
  • U plaatst alleen objecten die samen maximaal 75 m2 zijn (bijvoorbeeld springkussen, partytent, kraam)

  Voldoet uw evenement niet aan deze voorwaarden? Dan moet u een evenementenvergunning aanvragen. Zeker weten of u een melding moet doen of een vergunning moet aanvragen? Neem dan contact op met loket Bouwen en wonen.

  Welke melding moet u indienen?

  Maakt u voor uw evenement geen gebruik van de openbare weg? En sluit u geen parkeerplaatsen af die bedoeld zijn voor algemeen gebruik? Dan moet u 10 werkdagen voor het evenement onderstaand formulier invullen:

  Melding vergunningvrij evenement doen

  Sluit u voor uw evenement een stukje van de straat af? Of sluit u openbare parkeerplaatsen af? Dan moet u 4 weken van te voren onderstaand formulier invullen:

  Melding vergunningvrij evenement met afsluiting straat doen

  Melding fiets-, wandel- of toertocht

  Als uw fiets-, wandel-, of toertocht voldoet aan de volgende voorwaarden, moet u 10 werkdagen voor het evenement een melding doen (inclusief route).

  • Het evenement duurt maximaal 1 dag
  • Deelnemers houden zich aan de verkeersregels
  • Deelnemers maken alleen gebruik van bestaande wegen en paden
  • Er worden geen wegen afgesloten voor het evenement
  • Het geluid is niet harder dan 70 dB(A) en 80 dB(C)

  Voldoet uw tocht niet aan deze voorwaarden? Dan moet u een evenementenvergunning aanvragen. Zeker weten of u een melding moet doen of een vergunning moet aanvragen? Neem dan contact op met loket Bouwen en wonen.

  Melding fiets- wandel-, toertocht doen

  Let op. Of organiseert u naast de fiets-, wandel- of toertocht andere extra activiteiten? Dan kan het zijn dat u daarvoor een vergunning moet aanvragen. Onze collega's van het loket Bouwen en wonen kunnen u op weg helpen

  Evenementen waarvoor een vergunning nodig is

  Vooraankondiging

  Wilt u een evenement organiseren waarvoor een vergunning nodig is? Laat dat dan aan ons weten zodra de datum bekend is. Zo kunnen wij voorkomen dat er twee evenementen tegelijkertijd worden gepland die vanwege veiligheidsrisico's niet gecombineerd kunnen worden. Ook de politie kan dan ruim van te voren rekening houden met uw evenement.

  Wanneer u in het nieuwe jaar een evenement wilt organiseren, vragen wij u om vóór 1 december van het huidige jaar een vooraankondiging te doen.

  Vooraankondiging doen

  Evenementenvergunning aanvragen

  Een evenementenvergunning moet u ruim op tijd aanvragen. Wanneer u dat moet doen, is afhankelijk van de impact op de omgeving, de openbare orde, de veiligheid en/of het verkeer:

  Categorie Risicoprofiel Voorbeeld evenement in gemeente Wierden Vergunning indienen
  A-evenement Laag risico Palmpasenoptocht, dodenherdenking 8 weken voor start evenement
  B-evenement Gemiddeld risico Hexel on Wheels, Sunte Mart'n, Enter a nice Year 12 weken voor start evenement
  C-evenement Hoog risico Wiezo, Outdoor Boulevard 20 weken voor start evenement

  Wilt u weten in welke categorie uw evenement valt? Neem contact op met het loket Bouwen en wonen.

  Evenementenvergunning aanvragen

  Besloten feest

  Geeft u een besloten feest, bijvoorbeeld een bruiloft? Dan hoeft u geen evenementenvergunning aan te vragen. Wel moet u in de meeste gevallen een melding 'brandveilig gebruik (Bbgbop)' doen.

  Melding brandveilig gebruik doen

  Eventueel: andere vergunningen of ontheffingen aanvragen

  Het is mogelijk dat u nog andere vergunningen of ontheffingen moet aanvragen. Meer informatie hierover vindt u onder het tabblad 'overige info'. 

 • Wat kost het?

  Kosten melding / vergunning rondom evenementen (tarieven 2022)
  Melding (zonder afsluiting straat) geen kosten
  Melding met afsluiting straat € 25,50
  Aanvraag evenementenvergunning type A € 39,15
  Aanvraag evenementenvergunning type B en type C € 107,35

  Als een aanvrager zijn (aanvraag om een) vergunning voor een evenement intrekt of de aanvraag wordt geweigerd worden de leges verminderd waarbij een minimaal legesbedrag verschuldigd is van €25,50.

 • Overige info

  Houdt u een evenement in het buitengebied?

  Houdt u een evenement in het buitengebied? Dan heeft u een omgevingsvergunning nodig voor het gebruiken van de grond. Binnen de bebouwde is dat in sommige gevallen ook nodig. Als dat zo is, wordt u er tijdens het invullen van het formulier 'evenementenvergunning aanvragen' op gewezen. 

  Schenkt u alcohol?

  Schenkt u alcohol? Dan heeft u een ontheffing nodig. Meer informatie hierover vindt u op de pagina 'Alcohol schenken tijdens een evenement

  Plaatst u een tent of tribune?

  Gaat u in de grond graven of boren, bijvoorbeeld voor een tribune? Of gebruikt u grote haringen, bijvoorbeeld voor een tent die u huurt? Doe dan een KLIC melding (www.kadaster.nl of 0800-0080) om te voorkomen dat u kabels en leidingen beschadigt.

  Gaat het om een evenement met sportmotoren?

  Wilt u met sportmotoren het geluidsniveau overschrijden? Dan moet u een ontheffing aanvragen bij de provincie. Voor meer informatie zie

  Flora en faunawet

  Als u buiten een evenement organiseert, moet u rekening houden met beschermde dier- en plantensoorten in het gebied. Meer hierover leest u op de site van het ministerie:

  Steekt u vuurwerk af?

  Steekt u  vuurwerk af? Dan heeft u een ontheffing nodig van de provincie. Op de website van de provincie kunt u een ontheffing voor vuurwerk aanvragen.

  Verkeersregelaars nodig?

  Heeft u verkeersregelaars nodig voor uw evenement? Houd er dan rekening mee dat niet iedereen zomaar verkeersregelaar kan zijn. Het verkeer mag alleen geregeld worden door mensen die van te voren via internet een speciale cursus hebben gevolgd. Mensen kunnen zichzelf opgeven voor die cursus door in te loggen op www.verkeersregelaarsexamen.nl. Zodra zij de online instructie hebben afgerond, wordt hun naam opgenomen in een databank en mogen zij ingezet worden als verkeersregelaar.

 • Documenten

 • Afspraak maken

  Wij werken op afspraak. Hoe u een afspraak kunt maken, leest u op de pagina 'Afspraak maken'.

  Afspraak maken

 • Meer weten?

  Op de website van de Veiligheidsregio Twente vind je handige tips en voorbeelddocumenten die je helpen bij de voorbereiding van jouw evenement:

  Meer informatie over de Algemene plaatselijke verordening gemeente Wierden: