Festiviteiten in horeca-gelegenheden (melding)

 • Wat is het?

  Elke horeca-gelegenheid mag maximaal 4 incidentele festiviteiten per jaar organiseren. Dat moet wel gemeld worden bij de gemeente.

  Regels

  Om te voorkomen dat door het houden van allerlei (extra) activiteiten door horeca-gelegenheden (waaronder ook sport- en recreatie-inrichtingen) geluidsoverlast wordt veroorzaakt, zijn in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente regels opgenomen. Deze regels hebben vooral betrekking op het aanwijzen van zogenaamde "collectieve festiviteiten" en "incidentele festiviteiten".

  (artikel 4:2 en artikel 4:3 van de Algemene Plaatselijke Verordening)

  Klachten over feesten in een horeca-gelegenheid?

  De naleving van de regels in de Algemene Plaatselijke Verordening ligt in handen van de Regiopolitie. Daar kunt u dus ook terecht met klachten (telefoon in spoedgevallen 112, en zonder spoed 0900 8844).

 • Hoe werkt het?

  Om een festiviteit in een horecagelegenheid te melden maakt u gebruik van het formulier 'muziekvergunning'.

 • Meer weten?

 • Tip ons

  Wij werken continu aan de kwaliteit van onze website. Heeft u een vraag over dit product, een opmerking of tip?

  Geef uw tip door

  Alvast bedankt!
  team communicatie gemeente Wierden