Forensenbelasting

 • Wat is het?

  Personen die, zonder dat ze hun hoofdverblijf in de gemeente hebben, meer dan negentig dagen per jaar een gemeubileerde woning tot hun beschikking hebben voor zichzelf of voor hun gezin, betalen forensenbelasting.

  De forensenbelasting dient ertoe om mensen die in een gemeente verblijven, maar geen ingezetene zijn van de gemeente, mee te laten betalen aan voorzieningen in die gemeente .

  De forensenbelasting valt toe aan de algemene middelen van de gemeente. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de gemeenteraad, die met het vaststellen van de begroting de financiële middelen verdeelt.

  Het tarief voor 2020 was: € 325,25

  Het tarief voor 2021 is: € 335,30

 • Hoe werkt het?

 • Afspraak maken / coronamaatregelen

  Afspraak maken

  In verband met het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Dat betekent onder andere dat wij u waar mogelijk telefonisch of digitaal helpen. Als dat niet mogelijk is, kunt u een afspraak maken voor een bezoek aan één van de loketten in het gemeentehuis. Hoe u een afspraak kunt maken, leest u op de pagina 'Afspraak maken'.

  Afspraak maken

  Mondkapje

  Brengt u een bezoek aan het gemeentehuis? Draag dan een mondkapje!

 • Meer weten?