Forensenbelasting

 • Wat is het?

  Personen die, zonder dat ze hun hoofdverblijf in de gemeente hebben, meer dan negentig dagen per jaar een gemeubileerde woning tot hun beschikking hebben voor zichzelf of voor hun gezin, betalen forensenbelasting.

  De forensenbelasting dient ertoe om mensen die in een gemeente verblijven, maar geen ingezetene zijn van de gemeente, mee te laten betalen aan voorzieningen in die gemeente .

  De forensenbelasting valt toe aan de algemene middelen van de gemeente. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de gemeenteraad, die met het vaststellen van de begroting de financiële middelen verdeelt.

  Het tarief voor 2022 is: € 339,70

 • Hoe werkt het?

 • Afspraak maken

  Wij werken op afspraak. Hoe u een afspraak kunt maken, leest u op de pagina 'Afspraak maken'.

  Afspraak maken

 • Meer weten?