Gemeentegrond gebruiken

 • Wat is het?

  Als u gaat bouwen, is het mogelijk dat u materiaal moet opslaan. Het is de bedoeling dat u tijdens de bouwwerkzaamheden materiaal en/of materieel in principe op uw eigen grond plaatst en opslaat. De gemeentelijke eigendommen mogen geen schade ondervinden van de door u uit te voe­ren bouwwerkzaamheden en aan- en afvoer van materiaal en materieel.

  Het is zonder voorafgaande toestemming niet toegestaan dat:

  - materiaal/ materieel op gemeentegrond worden geplaatst;
  - trotoirs en groenstroken gebruikt worden als toegang tot het bouwperceel;
  - trottoir, fietspad en weg afgesloten worden voor het doorgaande verkeer.

  Als u meer ruimte nodig hebt

  Als u toch genoodzaakt bent gebruik te maken van gemeentelijke eigendommen (gemeentegrond), dan moet u hier voorafgaand toestemming bij ons voor vragen. Wij raden u aan om dit zo snel mogelijk aan te vragen, maar minimaal drie weken voor de voorgenomen plaatsing van onderdelen op gemeentegrond.

  Er zijn meerdere gebruikers van de openbare ruimte, de gemeentegrond. Daarom is het belangrijk dat u duidelijk maakt dat er bij u gebouwd wordt. Als u containers opslaat of materiaal/ materieel op de rijbaan plaatst, etc. moet u dit dan ook duidelijk afzetten. De afzetting moet met schrikhekken, schildjes of ander reflecterend materiaal zichtbaar gemaakt worden.

  Controle na de bouw

  Na voltooiing van de bouwwerkzaamheden, moet u vanzelfsprekend het openbaar gebied ook weer ontruimen. Wij komen dan langs om te bekijken of alles in de oude staat is hersteld en of er geen schade is ontstaan. Als u tijdens of na de bouw zelf schade constateert door plaatsing van steigers, containers, etc., moet u dit zo snel mogelijk bij ons melden. Het is de bedoeling dat u dit dan zo snel mogelijk laat herstellen (let op de kosten zijn voor uw rekening!). Als u de schade niet hersteld, zullen wij een bedrijf inschakelen om dit te doen. De kosten hiervan worden dan ook bij u ver­haald.

 • Wat moet ik doen?

  U vraagt de gemeente of u de grond mag gebruiken. Geef daarbij de volgende informatie:

  • Waarvoor u de grond wilt gebruiken
  • Van wanneer tot wanneer u de grond wilt gebruiken
 • Hoe werkt het?

  U dient een verzoek in voor het tijdelijk gebruiken van gemeentegrond. In dit verzoek geeft u aan om welke stuk gemeentegrond het gaat, wat u wilt opslaan of hoe u dit wilt gebruiken. Denk aan bijvoorbeeld aan het plaatsen van containers, het opslaan van bouwmaterialen of het plaatsen van en steiger. Ook geeft u aan hoelang u de grond wilt gebruiken.

  Nadat u het verzoek bij ons heeft ingediend wordt er met u contact opgenomen en zullen er afspraken worden gemaakt over het al dan niet tijdelijk in gebruik nemen van gemeentegrond.

 • Meenemen

  • een geldig identiteitsbewijs
  • een situatieschets van de grond
 • Afspraak maken / coronamaatregelen

  In verband met het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Dat betekent onder andere dat wij u waar mogelijk telefonisch of digitaal helpen. Als dat niet mogelijk is, kunt u een afspraak maken voor een bezoek aan het gemeentehuis. Hoe u een afspraak kunt maken, leest u op de pagina 'Afspraak maken'.

  Afspraak maken

 • Meer weten?