Gemeentelijk groen huren, kopen of adopteren / rotonde sponsoren of adopteren

 • Wat is het?

  Mogelijkheden voor particulieren

  Ik wil een stuk gemeentegrond bij mijn tuin aansluiten

  Als u uw tuin wilt uitbreiden, is het in sommige gevallen mogelijk om een stuk gemeentegrond te kopen of te huren. Slechts een klein deel van het gemeentegroen komt daarvoor in aanmerking. Er mag bijvoorbeeld geen onveilige situatie ontstaan door uw grotere tuin. Ook moet het aanzicht van de buurt goed blijven. Wij bekijken elke situatie afzonderlijk.

  Als grond voor verkoop in aanmerking komt gaat de voorkeur uit naar verkoop, maar verhuur is dan ook mogelijk.

  Ik wil een paadje ('achterom')  maken van de tuinpoort naar de stoep

  U kunt een paadje “adopteren”. Het paadje moet voldoen aan eisen. Zo mag het pad niet breder zijn dan 1 meter. De verplichte afmeting van de tegels bedraagt 30 x 30 cm. Ook het direct naastgelegen groen moet u (zelf)bijhouden door overhangend groen te snoeien en onkruid te verwijderen.

  Ik wil een plantsoen verzorgen

  U mag altijd onkruid verwijderen of takken die overhangen verwijderen met snoeischaar. Het professionele snoeien of met machinaal snoeien doen wij.  

  U kunt ook plantsoen adopteren. U mag dan ook de inrichting ter hand nemen en andere planten gebruiken. Dat geldt alleen voor zover een groenvakje kleiner is als 40m2 (niet structuurgroen). Het vak grenst niet aan u tuin. Voorbeelden zijn de (beton)bielzen bakken in de wijk de Stouwe.

  Mogelijkheden voor bedrijven

  Ik wil een rotonde sponsoren of verzorgen

  Wilt u een rotonde inrichten en verzorgen? Dan kunt u de rotonde adopteren. Dat gebeurt altijd in overleg met de groenbeheerder. U moet zelf een plan opstellen voor de inrichting en afspraken met ons maken over het inrichten en onderhoud. In “ruil” voor het onderhoud mag u een reclamebordje plaatsen.

  Wilt u een rotonde sponsoren? Dat kan. U betaalt dan een sponsorbijdrage waarmee de gemeente het binnengedeelte van de rotonde kan onderhouden. In ruil daarvoor mag u reclamebordjes plaatsen. De voorwaarden voor deze reclameborden vindt u onder 'overige info'.

  Ik wil een bloemzuil beplanten en verzorgen

  Het adopteren van een bloemzuil is mogelijk na overleg met de groenbeheerder. Wij richten de bloemzuil voor u in en plaatsen die op een gepaste locatie in het centrum. De locatie wordt in overleg met u bepaald. Het kan om één of meerdere bloemzuilen gaan. In overleg is veel mogelijk, ook als het gaat om de toe te passen soorten/kleuren. Een klein plaatje op de bloembak waar de naam van u bedrijf op staat is toegestaan.

  Ik wil een plantsoen inrichten en verzorgen

  Het inrichten en verzorgen van plantsoen door bedrijven is in principe niet mogelijk.

 • Wat moet ik doen?

  Als u een stuk grond wilt kopen, huren of adopteren, kunt u dat digitaal aanvragen. Ook als u een rotonde wilt sponsoren of adopteren, vraagt u dat digitaal aan.

  Nu aanvragen

 • Hoe werkt het?

  Voor particulieren

  Stuk gemeentegrond bij eigen tuin aansluiten

  De verkoop van gemeentegrond loopt via een door koper aan te wijzen notaris. Wij stellen zelf de koopovereenkomst op. In geval van verhuur stellen wij een huurovereenkomst op.

  Paadje achterom maken

  Voor een paadje stellen wij een adoptieovereenkomst op.

  Plantsoen verzorgen

  U mag zonder schriftelijke toestemming altijd klein onderhoud uitvoeren voor zover u de inrichting niet verandert. Voor adoptie van een plantvak stellen wij een overeenkomst op.

  Voor bedrijven

  Gemeentelijk groen of rotonde adopteren

  Als wij uw aanvraag hebben ontvangen, gaan wij met u in overleg over uw wensen. U maakt vervolgens een definitief ontwerp. Daarna leggen we de afspraken vast in een adoptieovereenkomst.

  Rotonde sponsoren

  Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, mag u kleine reclameborden plaatsen op 'uw' rotonde. De voorwaarden waaraan deze reclameborden moeten voldoen, vindt u onder 'overige info'. U betaalt hiervoor jaarlijks een sponsorbedrag.

 • Wat kost het?

  Verkoopprijs openbaar groen 2017

  openbaar groen met een oppervlakte tot en met 100 m²

  € 65 per m2

  openbaar groen met een oppervlakte van meer dan 100 m²

  € 65 per m2 tot en met 100 m2 
  € 50 per m2 voor het meerdere boven de 100 m2

  Verhuurprijs openbaar groen 2017

  openbaar groen met een oppervlakte tot en met 30 m²

  € 2,72 per m² per jaar, (met een minimum van € 27,75)

  openbaar groen met een oppervlakte van meer dan 30 m² €  2,72 per m² per jaar tot en met 30 m² 
  €  1,11 per m² per jaar voor het meerdere boven de 30 m² (met een maximum van € 166,50)

  Sponsorbedragen voor rotondes

  voor een rotonde die aansluit op een invalsweg

  € 2.500 per jaar

  voor overige rotondes € 1.500 per jaar

  Alle hiervoor genoemde huurbedragen zijn prijzen van 2017. De huurprijzen indexeren wij jaarlijks. Die zullen dus elk jaar iets hoger worden.

 • Overige info

  Voorwaarden bij sponsoring van een rotondes

  De sponsor verzorgt zelf de reclame-uiting. De gemeente stelt wel een aantal voorwaarden aan deze reclame-uiting:

  • De reclame-uiting mag enkel uit een bord bestaan. Elke andere vorm van reclame is niet toegestaan.
  • De sponsor mag tegenover elke aanrijweg een reclamebord plaatsen.
  • Het bord moet in de middencirkel groen worden geplaatst.
  • Het bord mag een maximale oppervlakte hebben van 0.5 m2 ; de bovenzijde van het bord mag maximaal 100 cm boven maaiveld zijn.
  • De reclame-uiting mag niet aanstootgevend zijn.
  • Het bord mag niet worden verlicht en mag niet retro-reflecterend zijn.
  • Het bord mag de overige verkeerstekens niet hinderen.
  • Het bord mag de veiligheid niet nadelig beïnvloeden.
  • De reclame borden moeten minimaal 60 centimeter van de rand van de verharding geplaatst worden (landelijke richtlijn).
  • De inrichting mag verkeerszichtlijnen niet belemmeren.
 • Formulieren

 • Meer weten?

 • Tip ons

  Wij werken continu aan de kwaliteit van onze website. Heeft u een vraag over dit product, een opmerking of tip?

  Geef uw tip door

  Alvast bedankt!
  team communicatie gemeente Wierden