Grond opbrengen, afgraven en verplaatsen

 • Samenvatting

  • Wilt u grond opbrengen (toepassen)?
  • Wilt u grond afgraven en ergens anders in Twente hergebruiken?
  • Wilt u grond of baggerspecie tijdelijk ergens opslaan?
  • Wilt u grond tijdelijk verwijderen in verband met civieltechnische werkzaamheden?

  Dan moet u zich houden aan de regels die daarvoor gelden. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat de grond van te voren gekeurd moet worden. De regels zijn uitgebreid beschreven in het rapport Bodemkwaliteitskaart en de Nota bodembeheer voor de regio Twente.  Daarnaast is het Besluit bodemkwaliteit van toepassing.

  Melding doen

  In veel gevallen moet u 5 werkdagen van te voren een melding doen. Het is ook mogelijk dat u geen melding hoeft te doen. Meer hierover leest u onder ‘wat moet ik doen’.

  Let op

  Het is mogelijk dat u ook nog een omgevingsvergunning nodig heeft. Dat staat dan in het bestemmingsplan. Meer hierover leest u op de pagina over ‘omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk’

 • Wat moet ik doen?

  Hergebruik van grond

  Wilt u grond op eigen terrein toepassen, dan moet dit minimaal vijf werkdagen van tevoren gemeld worden via het landelijk Meldpunt Bodemkwaliteit. In de meeste gevallen zal uw aannemer (of loonwerker) dat voor u doen.  

  Landelijk meldpunt bodemkwaliteit

  Het Meldpunt Bodemkwaliteit stuurt de melding door naar de gemeente. Deze laat  door de Omgevingsdienst Twente (ODT) controleren of de melding voldoet aan de regels. Soms vraagt de ODT nog aanvullende gegevens op bij de melder. Vervolgens laat de ODT aan de melder weten of de werkzaamheden kunnen beginnen.

  In bepaalde gevallen hoeft u géén melding te doen:

  • Als u een particulier bent. Let op: als u als particulier een bedrijf inhuurt om de werkzaamheden uit te voeren dan moet dit wel worden gemeld.
  • Als u schone grond (kwaliteitsklasse AW2000) gaat toepassen en het gaat om minder dan 50 m3.
  • Als het gaat om toepassen van grond binnen een landbouwbedrijf. Voorwaarde daarbij is dat de grond afkomstig moet zijn van het landbouwbedrijf zelf. Bovendien moet er een vergelijkbaar gewas op die grond zijn verbouwd.

  Tijdelijke opslag van grond of baggerspecie

  Als u grond of baggerspecie tijdelijk wilt opslaan, moet dat ook minimaal vijf werkdagen van te voren gemeld worden via het landelijke Meldpunt Bodemkwaliteit. Voor het tijdelijke opslaan gelden speciale regels.

  Landelijk meldpunt Bodemkwaliteit

  Het Meldpunt Bodemkwaliteit stuurt de melding door naar de gemeente. Deze laat door de Omgevingsdienst Twente controleren  of de melding voldoet aan de regels. Soms vraagt de ODT nog aanvullende gegevens op bij de melder. Vervolgens laat de ODT aan de melder weten of de werkzaamheden kunnen beginnen.

  Uitzondering

  Gaat u werkzaamheden uitvoeren? En moet u daarvoor grond voor een zeer korte periode  verwijderen? Lees dan verder onder ‘tijdelijke uitname van grond’.

  Tijdelijke uitname van grond

  Voor civieltechnische werkzaamheden is het soms nodig om grond tijdelijk te verwijderen. Bijvoorbeeld voor de aanleg van kabels en leidingen. Of voor het onderhoud van riolering.

  Schone grond

  Tijdelijke uitname van schone grond hoeft u niet te melden als de grond niet wordt bewerkt en op of nabij dezelfde plaats onder dezelfde condities opnieuw in dezelfde toepassing wordt teruggebracht.

  Verontreinigde grond

  Als de werkzaamheden in verontreinigde grond plaatsvinden, geldt hiervoor het  Besluit Uniforme Saneringen (BUS).  Tijdelijke uitname van verontreinigde grond moet u melden bij de provincie Overijssel.  Meer informatie en een meldingsformulier  vindt u op de website van  de rijksoverheid.

  Informatie en meldingsformulier BUS

  Voor enkele verontreinigingen is de gemeente het bevoegde gezag. Vaak weet uw aannemer wel welk procedure van toepassing is. Mocht er een verontreiniging zijn waarvan het niet bekend is wie het bevoegde gezag is, neem dan contact op met de gemeente.

 • Hoe lang duurt het?

  Als u een melding doet bij het Landelijk Meldpunt Bodemkwaliteit, hoort u binnen vijf werkdagen of u kunt beginnen met toepassen van grond. Soms is er nader onderzoek nodig. In dat geval mag u (nog) niet beginnen met de werkzaamheden.

 • Overige info

  De nota bodembeheer  en de bodemkwaliteitskaart zijn opgesteld door de gezamenlijke Twentse gemeenten en het Waterschap Vechtstromen.

  Het rapport Bodemkwaliteitskaart bestaat uit:

  • begeleidende tekst
  • overzicht met kengetallen per zone
  • meerdere kaarten:
   • ontgravingskaart van de bovengrond,
   •  ontgravingskaart van de ondergrond
   • toepassingskaart (voor zowel de boven- als de ondergrond)
 • Afspraak maken

  Wij werken op afspraak. Hoe u een afspraak kunt maken, leest u op de pagina 'Afspraak maken'.

  Afspraak maken

 • Meer weten?

  Nota bodembeheer en bodemkwaliteitskaart

  Interessante websites

  Meer informatie op onze website

  Heeft u vragen?