Hulp bij schulden

 • Wat is het?

  Stichting BOWIE

  De Stichting Financiële Begeleiding BOWIE is opgericht op initiatief van de gezamenlijke kerken in Wierden en Enter en zet zich in om personen en gezinnen te begeleiden die moeite hebben hun financiën op orde te brengen én op orde te houden. De Stichting BOWIE zet hiervoor vrijwilligers in, dat zijn de schuldhulpmaatjes. Zij helpen mensen om inzicht in hun financiële situatie te krijgen. Daarnaast bezorgt de Stichting BOWIE ook boodschappenpakketten bij mensen die met hun inkomen onder het sociaal minimum zitten. Meer informatie vindt u op de website van de stichting:

  Stichting BOWIE

  Schuldhulpverlening door de gemeente

  Ziet u geen mogelijkheden meer om uit de schulden te komen? Dan kan schuldhulpverlening u wellicht uit de zorgen helpen. Schuldhulpverlening is bedoeld voor personen of gezinnen die zelf hun schulden niet meer kunnen oplossen. Wij bieden ondersteuning bij het wegwerken van schulden. De gemeente doet dit samen met het Algemeen Maatschappelijk Werk, de Stadsbank Oost Nederland en eventueel met andere partijen, zoals een diaconie. Schuldhulpverlening richt zich op het in kaart brengen van uw financiële problemen en sanering van uw schulden.

 • Wat moet ik doen?

  Wilt u een aanvraag voor een schuldhulpregeling indienen, dan zijn de volgende vragen van belang:

  • welke schulden heeft u en welke aflossingen moet u betalen?
  • hoe zijn de schulden ontstaan?
  • wat is uw (gezamenlijk) inkomen?
  • wat zijn uw maandelijkse vaste lasten en wat zijn uw overige uitgaven?

   Samen met u en uw eventuele partner, bespreken we uw financiële situatie. Dan komen vragen aan de orde als:

  • hoe gaat u met uw geld om?
  • moet daar verandering in aangebracht worden en hoe?
  • welke mogelijkheden zijn er in uw situatie?

   U kunt schuldhulpverlening aanvragen bij:

  Na het indienen van de aanvraag begeleidt een consulent van de afdeling werk, inkomen en zorg het verdere proces.

 • Documenten

 • Afspraak maken

  Wij werken op afspraak. Hoe u een afspraak kunt maken, leest u op de pagina 'Afspraak maken'.

  Afspraak maken

 • Meer weten?

  Bij onderstaande instanties kunt u terecht voor informatie over schulden en schuldhulp.

  Stadsbank oostnederland

  internet: www.stadsbankoostnederland.nl
  digitaal loket: www.stadsbankoostnederland.nl/over-de-bank/digitaal-loket

  Hoofdvestiging Enschede:
  Spelbergsweg 35-37
  7512 DX Enschede
  tel. 053-4880110

  Vestiging Almelo:
  Schelfhoutstraat 19
  7606 KN Almelo
  tel. 0546-815393

  Openingstijden: Maandag t/m Donderdag 9.00 tot 13.00 uur, Vrijdag 9.00 tot 16.00 uur 

  Stichting Maatschappelijk Werk noord-west Twente

  tel. 0546-546300 (tijdens kantooruren)
  Buiten kantooruren via de SOS Telefonische Hulpdienst, tel. 074-2433333 (24 uur per dag bereikbaar).
  Internet: http://www.mwnwt.nl/

  Vestiging Almelo
  Bellavistastraat 7
  7604 AD Almelo

  Inloopspreekuur van 8.30-9.30 uur en op dinsdag en donderdag van 15.30-17.00 uur.
  Turks inloopspreekuur op maandag en woensdag van 8.30-9.30 uur

  Vestiging Wierden:
  Tolgaarde 9
  7642 EZ Wierden

  Inloopspreekuur van 8.30-9.30 uur

  Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD)

  Postadres:
  Postbus 19250
  3501 DG Utrecht

  tel. 030-2391350

  internet: www.nibud.nl

  Raad voor de rechtsbijstand

  internet: www.wsnp.rvr.org

  Het Juridisch Loket

  bezoekadres: Oranjestraat 1B, 7607 BH Almelo
  Postadres Postbus 198, 7600 AD Almelo

  tel. 0900-8020

  internet: www.juridischloket.nl