Jeugdfonds sport & cultuur Wierden

 • Wat is het?

  Sport

  Sporten is niet voor alle kinderen vanzelfsprekend. Dat kan aan van alles liggen, maar nooit aan de kinderen zelf. Zij kunnen er vaak niets aan doen. Als het over sporten gaat wil het Jeugdsportfonds Wierden juist die kinderen een extra kans geven. Een kans die ze anders niet zouden krijgen.

  Jeugdsportfonds Wierden betaalt het lidmaatschap van een sportvereniging en de eventuele kleding. Dit alles tot een bedrag van maximaal € 225,- per jaar.

  Kunst en cultuur

  Deelnemen aan kunst- of cultuurbeoefening is niet voor alle kinderen vanzelfsprekend. Dat kan aan van alles liggen, maar nooit aan de kinderen zelf. Zij kunnen er vaak niets aan doen. Als het over kunst- of cultuurbeoefening gaat wil het Jeugdcultuurfonds Wierden juist die kinderen een extra kans geven. Een kans die ze anders niet zouden krijgen.

  Jeugdcultuurfonds Wierden betaalt het lidmaatschap van een vereniging, de muziekles, de eventuele kleding en de huur van instrumenten. Dit alles tot een bedrag van maximaal € 425,- per jaar.

  Wie komen in aanmerking?

  Het Jeugdsportfonds Wierden en het Jeugdcultuurfonds Wierden is bestemd voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot 18 jaar, woonachtig in de gemeente Wierden, die om financiële redenen niet kunnen deelnemen aan sport-, kunst- of cultuurbeoefening

 • Hoe werkt het?

  Aanvragen via een intermediair.

  Een beroep op het Jeugdsportfonds Wierden of het Jeugdcultuurfonds Wierden kan alleen gedaan worden door een intermediair. Dit is meestal een leraar of een intern begeleider op school, de huisarts of een andere hulpverlener. Zij kunnen, als intermediair, via de site www.allekinderendoenmee.nl een aanvraag indienen.

  Ouder(s)/verzorger(s), kinderen/jongeren en sportverenigingen kunnen geen aanvraag indienen!

  De intermediair zal door middel van een korte motivatie moeten kunnen aantonen dat de ouder(s)/verzorger(s) over onvoldoende financiële draagkracht beschikken. Zonder financiële motivatie wordt de aanvraag niet behandeld. Het Jeugdsportfonds Wierden of het Jeugdcultuurfonds Wierden keert de contributie rechtstreeks uit aan de sportvereniging.

 • Documenten

 • Meer weten?

  Ouders van kinderen, verenigingen en intermediairs kunnen voor meer informatie over het Jeugdsportfonds Wierden en het Jeugdcultuurfonds Wierden terecht op www.allekinderendoenmee.nl.

  Voor inwoners van onze gemeente met een laag inkomen kent de gemeente een groot aantal voorzieningen om het leven makkelijker te maken. Hieronder een korte opsomming van deze voorzieningen waarvoor u terecht kunt op onze website.

 • Tip ons

  Wij werken continu aan de kwaliteit van onze website. Heeft u een vraag over dit product, een opmerking of tip?

  Geef uw tip door

  Alvast bedankt!
  team communicatie gemeente Wierden