Kind erkennen ná de geboorte

 • Wat is het?

  U kunt juridisch ouder worden door uw kind te erkennen. Erkenning doet u bij de burgerlijke stand van de gemeente of via een notaris.

  Erkenning niet nodig

  U hoeft uw kind niet te erkennen als u automatisch juridisch ouder wordt. Dit is zo als u de biologische moeder bent. Een man of duomoeder wordt automatisch juridisch ouder in 2 situaties:

  • huwelijk met de moeder
  • geregistreerd partnerschap met de moeder

  Let op! Als duomoeder moet u dan wel de verklaring ‘donor onbekend’ meenemen bij de geboorteaangifte. Doet u dit niet? Dan kunt u juridisch ouder worden door uw kind te erkennen.

  Ouderlijk gezag

  Door erkenning bent u nog geen wettelijke vertegenwoordiger van uw kind. Daarvoor moet u eerst het ouderlijk gezag aanvragen. Als u ouderlijk gezag hebt, mag u beslissingen nemen over de opvoeding en de verzorging van uw kind. U mag ook het vermogen van uw kind beheren.

 • Wat moet ik doen?

  U kunt het kind op 3 momenten erkennen: voor de geboorte, bij de geboorteaangifte of na de geboorteaangifte.

  Een kind erkennen voor de geboorte

  Er gelden aparte regels voor erkenning van een ongeboren kind.

  Een kind erkennen bij de geboorteaangifte

  • U doet binnen 3 dagen aangifte van de geboorte van uw kind. Op zaterdag, zondag of een algemeen erkende feestdag kunt u geen aangifte doen. Daarom mag u soms ook iets later aangifte doen:
   • kind maandag geboren: laatste aangiftedag donderdag
   • kind dinsdag geboren: laatste aangiftedag vrijdag
   • kind woensdag geboren: laatste aangiftedag maandag
   • kind donderdag geboren: laatste aangiftedag maandag
   • kind vrijdag geboren: laatste aangiftedag dinsdag
   • kind zaterdag geboren: laatste aangiftedag dinsdag
   • kind zondag geboren: laatste aangiftedag woensdag
  • Dit doet u bij de gemeente waar uw kind is geboren.
  • U kunt uw kind dan meteen erkennen.

  Kan de moeder niet meekomen naar de gemeente? Dan moet u schriftelijke toestemming van haar hebben om uw kind te erkennen.

  Een kind erkennen na de geboorteaangifte

  U gaat samen met de moeder naar de gemeente om het kind te erkennen. Dit kan in elke gemeente in Nederland.

  Is het kind dat u wilt erkennen 12 jaar of ouder? Dan moet u schriftelijke toestemming hebben van de moeder én het kind. Krijgt u geen toestemming van beiden? Dan kunt u de rechter vragen om toestemming. Dit kan alleen als u de verwekker bent van het kind.

  Is het kind dat u wilt erkennen 16 jaar of ouder? Dan gaat u samen met het kind naar de gemeente. De moeder hoeft er niet bij te zijn.

  Ouderlijk gezag aanvragen

  Na de erkenning kunt u het ouderlijk gezag aanvragen. Dit doet u via de website van de Rechtspraak.

  Let op! Ouderlijk gezag hoeft u niet aan te vragen als uw kind geboren is tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap.

 • Hoe werkt het?

  Erkenning betekent dat u verplicht bent uw kind te onderhouden. U hebt ook recht op omgang met uw kind na een scheiding. Uw kind heeft recht op een wettelijk erfdeel.

  U kunt uw kind erkennen als u een man bent van 16 jaar of ouder. Ook als u duomoeder bent, kunt u uw kind erkennen. Verder gelden de volgende regels:

  • Het kind heeft nog geen juridische vader.
  • Heeft het kind al 2 ouders? Dan kan het nooit door een ander worden erkend.
  • Staat u onder curatele? U hebt toestemming nodig van de rechter.
  • Mag u door bloedverwantschap niet met de moeder trouwen? Dan kunt u het kind niet erkennen.
  • U kunt geen overleden kind erkennen.
  • Bent u de biologische vader? Dan kunt u de erkenning later niet ongedaan maken.
 • Meenemen

  Gaat de moeder mee naar de gemeente? Neem dan het volgende mee:

  • uw geldige identiteitsbewijs
  • geldig identiteitsbewijs van de moeder

  Gaat de moeder niet mee naar de gemeente? Neem dan het volgende mee:

  • uw geldige identiteitsbewijs
  • schriftelijke toestemming van de moeder
  • handtekening van de moeder op de schriftelijke toestemming
  • kopie geldig identiteitsbewijs moeder

  Extra documenten nodig bij erkenning kind van 12 tot 16 jaar

  • schriftelijke toestemming van het kind
  • kopie geldig identiteitsbewijs van het kind

  Extra documenten nodig bij erkenning kind door duomoeder

 • Overige info

  Keuze achternaam eerste kind

  Bij de erkenning van uw eerste kind kunt u kiezen welke achternaam het krijgt: de naam van de moeder of van de erkenner. Wilt u dat het eerste kind de naam van de erkenner krijgt? Dan moet de moeder meekomen naar de gemeente, schriftelijke toestemming van de moeder is niet voldoende. Kiest u niet? Dan krijgt het kind automatisch de achternaam van de moeder. Alle volgende kinderen uit het gezin krijgen automatisch dezelfde achternaam als uw eerste kind.

  Ouderlijk gezag

  • Bent u getrouwd met de moeder of bent u geregistreerd partner van de moeder? Dan krijgt u bij de geboorte van het kind automatisch gezamenlijk ouderlijk gezag. U hoeft het kind niet te erkennen.
  • Hebt u een andere relatie met de moeder? Dan kunt u het ouderlijk gezag aanvragen bij de rechter. U moet het kind wel eerst erkennen. Of u het ouderlijk gezag krijgt, hangt af van uw situatie.
 • Meer weten?

 • Tip ons

  Wij werken continu aan de kwaliteit van onze website. Heeft u een vraag over dit product, een opmerking of tip?

  Geef uw tip door

  Alvast bedankt!
  team communicatie gemeente Wierden