Kinderopvang controle

 • Wat is het?

  Het is belangrijk dat een kindercentrum, gastouderlocatie of peuterspeelzaal van goede kwaliteit is. Als u een organisatie in de kinderopvang hebt, wordt uw locatie daarom ieder jaar gecontroleerd door een inspecteur van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD).

 • Hoe werkt het?

  De GGD-inspecteur inspecteert altijd de volgende thema’s: pedagogische praktijk, beroepskracht-kind-ratio, groepsgrootte, beroepskwalificaties en verklaringen omtrent gedrag (VOG). Verder stelt de inspecteur vragen aan de oudercommissie. De GGD maakt hiervan een rapport op.

  Inzage in GGD-rapporten

  Wilt u meer weten over een specifiek kinderopvangcentrum of gastouderbureau? Vraag dan de openbare inspectierapporten van de GGD op. Het kinderopvangcentrum of gastouderbureau is verplicht om GGD-rapporten op de eigen website te plaatsen. Is er geen website? Dan moet het rapport ter inzage liggen op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats. In het Landelijk Register Kinderopvang kunt u de inspectierapporten van de GGD ook vinden.

  Klachten over kinderopvang

  Hebt u als ouder klachten over kinderopvang, dan kunt u de hulp inroepen van de Geschillencommissie Kinderopvang.

 • Afspraak maken

  Wij werken op afspraak. Hoe u een afspraak kunt maken, leest u op de pagina 'Afspraak maken'.

  Afspraak maken

 • Meer weten?