Kinderopvangtoeslag

 • Wat is het?

  Kinderopvangtoeslag is een bijdrage in de kosten van kinderopvang. Bijvoorbeeld als uw kinderen naar een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of gastouder gaan.

  U kunt de toeslag aanvragen voor de kinderopvang als:

  • U en uw partner overdag werken;
  • U een opleiding volgt;
  • U een uitkering krijgt.

  Bij de Belastingdienst kunt u zelf een proefberekening maken om te zien hoeveel kinderopvangtoeslag u kunt krijgen.

 • Wat moet ik doen?

  U kunt de kinderopvangtoeslag aanvragen via Mijn Toeslagen. Hiervoor hebt u een DigiD nodig. U kunt het aanvraagformulier ook aanvragen bij de Belastingdienst.

 • Hoe werkt het?

  Soorten kinderopvang

  U kunt de toeslag krijgen voor de volgende kinderopvang:

  • Dagopvang: dit is opvang in een crèche of kinderdagverblijf. Hier worden kinderen van 0 tot 4 jaar een of meer dagdelen per week opgevangen.
  • Buitenschoolse opvang: dit is opvang van kinderen van 4 tot ongeveer 12 jaar, vóór en na schooltijd en in de vakanties.
  • Gastouderopvang: dit is opvang van kinderen in de woning van de gastouder of de vraagouder. U kunt alleen toeslag krijgen voor een gastouder die is aangemeld bij een geregistreerd gastouderbureau. De gastouder mag een maximum aantal kinderen opvangen. De eisen aan de samenstelling van de groep kinderen zijn als volgt:
   • Maximaal 6 kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar, inclusief eigen kinderen tot 10 jaar.
   • Maximaal 5 kinderen wanneer deze allen jonger zijn dan 4 jaar, inclusief eigen kinderen tot 4 jaar.
   • Maximaal 4 kinderen van 0 en 1 jaar oud, waarvan maximaal 2 van 0 jaar, inclusief eigen kinderen van deze leeftijd.
  • Ouderparticipatiecrèches: dit is een vorm van opvang waarin een groep ouders om de beurt hun eigen kinderen opvangt.
  • Eigen oppas: ook een particuliere oppas valt onder deze regeling. De oppas is geregistreerd als gastouder en u moet de oppas wit betalen. U kunt dit regelen via een gastouderbureau.
  • Peuteropvang: dit betreft een bijzondere vorm van dagopvang, meestal een of twee dagdelen per week voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar.
 • Meenemen

  • bewijzen van uw inkomen en dat van uw partner;
  • bewijzen van schulden van u en uw partner;
  • kostenopgave van de kinderopvangorganisatie.
 • Hoe lang duurt het?

  U krijgt binnen 8 weken bericht of u kinderopvangtoeslag krijgt.

  Bezwaar maken

  Als u het niet eens bent met de beslissing, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

 • Documenten

 • Meer weten?

 • Tip ons

  Wij werken continu aan de kwaliteit van onze website. Heeft u een vraag over dit product, een opmerking of tip?

  Geef uw tip door

  Alvast bedankt!
  team communicatie gemeente Wierden