Kindpakket - voor kinderen in gezinnen met een laag inkomen

 • Wat is het?

  In Nederland zijn er veel kinderen die door het lage inkomen van hun ouders niet mee kunnen doen aan activiteiten die voor andere kinderen heel gewoon zijn. Zoals meedoen met voetbal, muziekles, schoolreisje of een verjaardag vieren. Ook in de gemeente Wierden zijn er kinderen die niet in de gelegenheid zijn om aan deze activiteiten mee te doen. Voor deze doelgroep biedt het Kindpakket van de gemeente Wierden uitkomst. Met de komst van het Kindpakket kunnen meer kinderen meedoen!

  Vergoeding

  Ouders die aan de voorwaarden voldoen kunnen een maximale vergoeding van € 250,- per kind per jaar krijgen.  

  Kosten die voor vergoeding in aanmerking komen zijn onder andere:

  • Benodigdheden voor school als gymkleding, schoolreisjes, schoolbijdrage, werkweek, reiskosten, fiets, computer, mobiel, laptop, tablet of printer;
  • Kosten kinderpartijtje;
  • Studiebegeleiding of peuterspeelzaal;
  • Abonnementen, lidmaatschappen en zwemles;
  • Muziekles, dansles;
  • Entreegelden voor bioscoop, musea, zwembad, theater, pretpark;
  • Deelname aan sport en cultuur en de daarbij behorende kosten.

  Welke kosten kunnen niet worden vergoed?

  Het gaat om kosten die doorgaans door ouders voor het hele gezin worden gemaakt zoals internet, krant en televisie.

  Besteding van de vergoeding

  Het totale toegekende bedrag per gezin kan door de ouders in overleg met de kinderen worden besteed. Het kan ook worden gebruikt om voor alle kinderen in het gezin iets gezamenlijks aan te schaffen.

 • Voor wie?

  Het Kindpakket gemeente Wierden is bestemd voor kinderen van 0 tot 18 jaar die wonen in de gemeente Wierden.

 • Wat moet ik doen?

  Aanvragen

  U kunt het kindpakket aanvragen via het Zorgloket in het gemeentehuis. U hoeft maar één keer per jaar officieel aan te vragen.

  Aanvraagformulier

  U kunt een aanvraagformulier krijgen bij het Zorgloket of via de website van de gemeente: www.wierden.nl. Het ingevulde formulier levert u persoonlijk in bij het Zorgloket. U mag het ook opsturen naar de gemeente.

  Bewijsstukken twee jaar bewaren

  In alle gevallen moet u tot twee jaar na aanvraag bewijsstukken bewaren over:

  • Het inkomen van de ouders
  • Het vermogen van de ouders
  • De kosten waarvoor een vergoeding is aangevraagd.

  U moet dus achteraf kunnen aantonen dat u de vergoeding terecht hebt gekregen. Er kan dus achteraf naar bewijsstukken worden gevraagd.

  Blijkt achteraf dat u minder kosten hebt gemaakt dan aangevraagd. Of heeft u het inkomen en het vermogen niet goed opgegeven? Dan is het mogelijk dat u het volgende jaar geen kindpakket krijgt.

 • Hoe werkt het?

  Voorwaarden om in aanmerking te komen

  Om in aanmerking te komen voor een gemeentelijke bijdrage moet uw kind jonger dan 18 jaar zijn en in de gemeente Wierden wonen.

  Verder moet u dit jaar:

  • of recht hebben op kwijtschelding van gemeentelijke belastingen;
  • of deelnemer zijn aan de collectieve zorgverzekering via de gemeente Wierden bij Menzis;
  • of valt onder de WSNP;
  • of een netto maandinkomen hebben dat lager is dan 120% x de bijstandsnorm die voor u zou gelden. Zie de folder.

  Wie komen niet in aanmerking

  Soms is er wel sprake van een laag inkomen, maar verstrekken wij geen bijdrage. Dat is van toepassing als u een vermogen hebt dat meer bedraagt dan het vrij te laten vermogen volgens de Participatiewet (PW). Voor alleenstaanden is dat € 6.225,00 (2020) en voor echtparen en alleenstaanden met kinderen tot 18 jaar is dat € 12.450,00 (2020).

 • Documenten

 • Afspraak maken / coronamaatregelen

  Afspraak maken

  In verband met het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Dat betekent onder andere dat wij u waar mogelijk telefonisch of digitaal helpen. Als dat niet mogelijk is, kunt u een afspraak maken voor een bezoek aan één van de loketten in het gemeentehuis. Hoe u een afspraak kunt maken, leest u op de pagina 'Afspraak maken'.

  Afspraak maken

  Mondkapje

  Brengt u een bezoek aan het gemeentehuis? Draag dan een mondkapje!

 • Meer weten?

  Voor inwoners van onze gemeente met een laag inkomen kent de gemeente een groot aantal voorzieningen om het leven makkelijker te maken. Hieronder een korte opsomming van deze voorzieningen waarvoor u terecht kunt op onze website.