Klacht over medewerker gemeente

 • Wat moet ik doen?

  Bent u niet tevreden over hoe u bent behandeld? Bijvoorbeeld omdat een medewerker of bestuurder onbeleefd is geweest? Of omdat u geen antwoord hebt gekregen op een brief of e-mail? Dan kunt u een klacht indienen.

  Digitaal

  Klacht indienen over medewerker

  Op papier

  Schrijf een brief aan de gemeente met daarin uw naam en adres, de klacht en uw handtekening. Op de enveloppe zet u het woordje 'klacht'. Stuur de brief vervolgens naar Gemeente Wierden, klachtencoördinator, postbus 43, 7640 AA Wierden.

  Klacht over buurt

  Hebt u een klacht of tip over uw buurt? Verlichting in uw straat kapot? Zwerfvuil? Verstopte riolering? Losse stoeptegel? Een omgewaaide boom? Maak een melding.

 • Hoe werkt het?

  Wat gebeurt er met uw klacht?

  • U wordt uitgenodigd voor een gesprek waarin u uw klacht kunt toelichten.
  • De klacht wordt besproken met de betrokken medewerker(s).
  • De verantwoordelijke leidinggevende schrijft een advies voor het college van burgemeester en wethouders, dat vervolgens beslist wat er met uw klacht gebeurt.
  • Binnen 8 weken nadat u de klacht heeft ingediend, krijgt u een brief of e-mail met het besluit over uw klacht.

  Niet eens met het besluit over uw klacht?

  Bent u het niet eens met de beslissing of met de manier waarop uw klacht is behandeld? Dan kunt u terecht bij de Overijsselse ombudsman.

 • Afspraak maken / coronamaatregelen

  Afspraak maken

  In verband met het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Dat betekent onder andere dat wij u waar mogelijk telefonisch of digitaal helpen. Als dat niet mogelijk is, kunt u een afspraak maken voor een bezoek aan één van de loketten in het gemeentehuis. Hoe u een afspraak kunt maken, leest u op de pagina 'Afspraak maken'.

  Afspraak maken

  Mondkapje

  Brengt u een bezoek aan het gemeentehuis? Draag dan een mondkapje!

 • Meer weten?

  Klachtencoördinator

  Heeft u vragen of opmerkingen over de klachtenprocedure? Dan kunt u terecht bij H. Obbink, klachtencoördinator van de gemeente Wierden. U kunt hem bereiken via het algemene telefoonnummer van het gemeentehuis (tel. 0546 -580 800).

  Klacht over buurt

  Hebt u een klacht of tip over uw buurt? Verlichting in uw straat kapot? Zwerfvuil? Verstopte riolering? Losse stoeptegel? Een omgewaaide boom? Maak een melding.