Leerlingenvervoer voor gezonde kinderen

 • Wat is het?

  In principe moeten ouders er zelf voor zorgen dat hun kinderen op school komen. Soms is dat een probleem, omdat kinderen alleen terecht kunnen op een school die ver weg ligt. De gemeente kan hier in veel gevallen bij helpen. Ouders krijgen dan een financiële tegemoetkoming in de vervoerskosten.

  Voor wie?

  Gezonde kinderen

  U kunt alleen een financiële tegemoetkoming krijgen voor het vervoer van kinderen die niet gehandicapt zijn. Voor gehandicapte kinderen is er een andere regeling: zij kunnen gebruik maken van aangepast leerlingenvervoer met een taxibusje.

  Meer dan 6 kilometer

  Gaat uw kind (dat niet gehandicapt is) naar een basisschool die ligt op een afstand van 6 kilometer of meer vanaf de woning dan kunt u in bepaalde gevallen aanspraak maken op een financiële tegemoetkoming in de vervoerskosten (halen/brengen per auto).

  Dichtstbijzijnde toegankelijke school

  Het moet dan gaan om de dichtstbijzijnde school die voor uw kind toegankelijk is en die overeenkomt met uw godsdienstige of levensbeschouwelijke richting. Bijvoorbeeld: katholiek, protestants-christelijk, gereformeerd, islamitisch of openbaar onderwijs, of de Vrije School. Het gaat hierbij dus niet om scholen met een bepaalde onderwijsmethode zoals Jenaplan, Montessori, Dalton, Freinet en dergelijke.

  Vanaf 10 jaar zelfstandig naar school

  Een ander criterium is de leeftijd. U krijgt alleen een financiële tegemoetkoming voor kinderen die op 1 augustus nog geen tien jaar zijn. Wij gaan ervanuit dat kinderen tot tien jaar naar school gebracht worden door hun ouders.

 • Wat moet ik doen?

  Op tijd aanvragen

  U kunt de financiële tegemoetkoming steeds voor één schooljaar aanvragen. Dat moet u doen voordat het nieuwe schooljaar begint. De tegemoetkoming gaat namelijk pas in op de dag van aanvraag bij de gemeente.

  Aanvraagformulier

  U kunt het 'aanvraagformulier leerlingenvervoer' ophalen bij het Zorgloket. Het staat ook op onze website (onder 'documenten'). Het ingevulde aanvraagformulier kunt u inleveren bij het Zorgloket. Opsturen kan natuurlijk ook.

 • Hoe werkt het?

  De hieronder vermelde bedragen gelden voor het schooljaar 2019-2020

  Hoeveel krijgt u?

  U krijgt € 0,19 per kilometer. Om te bepalen hoeveel kilometers u rijdt, maken we een berekening. Daarbij gaan wij ervanuit dat u uw kind 200 dagen per jaar naar school brengt - en dat u vier keer per dag moet rijden. Verder gaan we er bij de berekening vanuit dat u de kortste route neemt van uw huis naar de school. Wat de kortste route is, wordt berekend met de routeplanner van www.routenet.nl. Samengevat: 200 x 4 x € 0,19 x kortste afstand

  Ouders moeten voor het leerlingenvervoer een eigen bijdrage betalen. De eigen bijdrage bestaat uit een drempelbedrag en een draagkrachtafhankelijke bijdrage.

  Drempelbedrag

  U krijgt geld van de gemeente voor het vervoer van uw kinderen, maar een gedeelte van de kosten moet u zelf betalen. Dat is het bedrag aan kosten dat ouders / verzorgers altijd moeten maken als ze de kinderen zelf naar school brengen. Het gaat dan altijd om een afstand tussen 0 tot 6 kilomter enkele reis. Voor de hoogte van die kosten wordt aangesloten bij de tarieven van het openbaar vervoer. De gemeente gaat uit van het goedkoopste jaarabonnement voor het openbaar vervoer tussen Wierden en Almelo (6 kilometer). Dat is dat € 587,76 per schooljaar.

  Dat is het drempelbedrag. Of u een drempelbedrag moet betalen, is afhankelijk van het inkomen van de ouders / verzorgers. Het drempelbedrag trekken wij af van de financiële tegemoetkoming die u krijgt.

  Draagkrachtafhankelijke bijdrage

  Is de school verder weg dan 20 kilometer? En bedraagt het bruto gezinsinkomen over 2017 meer dan € 35.500,-? In dat geval vraagt de gemeente naast het drempelbedrag een draagkrachtafhankelijke bijdrage in de vervoerskosten. Zie onze folder onder Documenten.
    

 • Documenten

 • Afspraak maken

  Wij werken op afspraak. Hoe u een afspraak kunt maken, leest u op de pagina 'Afspraak maken'.

  Afspraak maken

 • Meer weten?