Leerlingenvervoer voor kinderen met een beperking

 • Wat is het?

  In principe moeten ouders er zelf voor zorgen dat hun kinderen op school komen. Voor ouders van een verstandelijk of lichamelijk gehandicapt kind levert dat vaak problemen op. Soms kan een kind vanwege een handicap niet met het openbaar vervoer naar school, ook niet onder begeleiding van de ouders. In dat geval kan de gemeente aangepast vervoer regelen. Dat betekent dat uw kind door de gemeente met een taxibusje naar school wordt gebracht.

  Voor wie?

  Kinderen met een handicap

  Kan uw kind vanwege een lichamelijke of verstandelijke handicap niet met het openbaar vervoer naar school? Ook niet onder begeleiding? En ligt de school op een afstand van meer dan 4 kilometer? Dan komt uw kind in aanmerking voor aangepast vervoer met een taxibusje. U moet zelf aantonen dat uw kind aangepast vervoer nodig heeft. De gemeente vraagt vaak advies aan medische en/of orthopedagogische deskundigen.

  Voor gezonde kinderen die ver van school wonen is er een andere regeling: voor hun ouders is er een financiële tegemoetkoming in de kosten.

  Dichtstbijzijnde toegankelijke school

  Wij brengen uw kind alleen met een taxibusje naar de voor uw kind dichtsbijzijnde toegankelijke school. Dat wil zeggen: de dichtstbijzijn school die voor uw kind toegankelijk is en die overeenkomt met uw godsdienstige of levensbeschouwelijke richting. Bijvoorbeeld: katholiek, protestants-christelijk, islamitisch of openbaar onderwijs, of de Vrije School. Het gaat hierbij dus niet om scholen met een bepaalde onderwijsmethode zoals Jenaplan, Montessori, Dalton, Freinet en dergelijke.

  Speciaal basisonderwijs

  Kinderen die het speciaal basisonderwijs bezoeken kunnen in alle gevallen gebruik maken van aangepast vervoer met een taxibusje.

 • Hoe werkt het?

  Eigen bijdrage

  Voor het aangepast leerlingenvervoer voor leerlingen met een handicap geldt geen eigen bijdrage. Ouders hoeven er dus niets voor te betalen.

  Alleen vanaf het vaste woonadres

  De gemeente zorgt ervoor dat uw kind van huis naar school wordt gebracht - en weer terug. Zit uw kind in een internaat? Dan wordt uw kind van het internaat opgehaald en weer teruggebracht naar het internaat.

  De volgende ritten vallen niet onder het leerlingenvervoer:

  • vervoer van en naar een logeerhuis of opvangadres (buren, familie)
  • vervoer van en naar schoolreisjes, sportdagen, verenigingen etc.
  • vervoer tussen school en zwembad
  • vervoer voor medische of paramedische behandeling
  • vervoer van en naar kinderdagverblijven/buitenschoolse opvang
  • vervoer buiten de door de inspectie van onderwijs vastgestelde schooltijden

  Wie verzorgt de ritten?

  Tot en met het schooljaar 2017-2018 worden kinderen in onze gemeente vervoerd door Taxi Brookhuis te Oldenzaal. De OVB te Ommen coördineert en controleert het leerlingenvervoer in opdracht van de gemeente Wierden.

  Vanaf het schooljaar 2018-2019 worden kinderen in onze gemeente vervoerd door Taxi Baan te Rijssen (onder verantwoordelijkheid van Taxicentrale Witteveen). Taxi Baan schakelt eventueel Sickman Personenvervoer of Taxi Jansen in. De gemeente Wierden coördineert en controleert het leerlingenvervoer.

  Veiligheid onderweg 

  Taxipaspoort

  Wij willen uw kind zo veilig mogelijk vervoeren. Daarbij helpt het als u een 'taxipaspoort' aan de chauffeur geeft. Een taxipaspoort kunt u gratis aanvragen op de website www.taxipaspoort.nl. U kunt een recente foto toevoegen, medische informatie vermelden en ook tips over de omgang met uw kind. Een taxipaspoort is niet verplicht, maar kan wel het verschil maken voor uw kind. Als er tijdens de rit iets gebeurt, weet de chauffeur dankzij het taxipaspoort beter wat hij doen moet om uw kind te helpen.

  Afspraken

  Het is belangrijk dat leerlingenvervoer zo veilig mogelijk gebeurt. Een goede samenwerking met ouders en scholen is van groot belang. Taxi Baan en de gemeente Wierden heeft een aantal spelregels voor de leerling, de ouders en de chauffeur. Deze kunt u vinden onder 'documenten'.

 • Overige info

  Cliëntondersteuning in de gemeente Wierden

  Heeft u of uw naaste een verstandelijke, zintuiglijke of lichamelijke beperking? Een chronische ziekte, niet-aangeboren hersenletsel of bijvoorbeeld autisme? Ontvangt u zorg als gevolg van ouderdom of vanuit de geestelijke gezondheidszorg?

  U kunt bij MEE terecht met al uw vragen, voor alle leeftijden. Bijvoorbeeld over opvoeding & ontwikkeling, samenleven & wonen, leren & werken of regelgeving & geldzaken. U kunt ook bij MEE terecht voor:

  • Een onafhankelijke persoon die u bijstaat of met u meegaat, bijvoorbeeld bij een gesprek met de gemeente, bij een onderzoek of bij een aanvraag of bezwaar voor een voorziening of zorg.
  • Een cursus of gespreksgroep.
  • Ondersteuning bij een indicatie voor langdurige zorg (Wlz), bijvoorbeeld voor onafhankelijke informatie en advies over een passende zorgaanbieder, uw zorgplan of bemiddeling tussen u en uw zorgaanbieder.

  Heb ik een indicatie nodig?

  Om gebruik te maken van de cliëntondersteuning van MEE heeft u geen indicatie nodig. Er wordt geen eigen bijdrage gevraagd. Het is gratis. Voor iedereen.

  Waar kan ik terecht?

  U kunt rechtstreeks contact opnemen met MEE IJsseloevers via T 088 - 633 0 633 (op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur) of E info@meeijsseloevers.nl of I http://mee-veluwe-ijsseloevers.nl/organisaties/gemeenten/wierden

 • Documenten

 • Afspraak maken

  Wij werken op afspraak. Hoe u een afspraak kunt maken, leest u op de pagina 'Afspraak maken'.

  Afspraak maken

 • Meer weten?