Leerplicht, bijzonder verlof of vrijstelling

 • Wat is het?

  Kinderen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig. Dit betekent dat zij volgens de wet naar school moeten. In sommige gevallen kunt u bijzonder verlof of vrijstelling aanvragen en hoeft uw kind niet naar school. Er zijn 3 soorten bijzonder verlof of vrijstelling:

  • vrijstelling voor een paar uur per week voor kinderen van 5 jaar 
  • vrijstelling van inschrijving op een school
  • vrijstelling van schoolbezoek (goedgekeurd verlof)

  Neem hiervoor contact op met het Zorgloket

 • Hoe werkt het?

  Vrijstelling paar uur per week kinderen van 5 jaar

  Als een hele schoolweek in het begin nog te vermoeiend is voor uw kind, mag u uw kind 5 uur per week thuishouden tot uw kind 6 jaar wordt. Hiervoor hebt u geen toestemming nodig. U moet het wel melden bij de schooldirecteur of bij het schoolbestuur.

  Vrijstelling inschrijving op een school

  In de volgende gevallen kunt u vrijstelling van inschrijving op een school aanvragen: 

  • Psychische en lichamelijke klachten bij uw kind.
  • Geen enkele school in de buurt past bij uw geloof of hoe u naar het leven kijkt.
  • Uw kind gaat in het buitenland naar school.
  • U leidt een trekkend bestaan. Bijvoorbeeld als kermisexploitant of circusmedewerker.

  De vrijstelling geldt voor 1 schooljaar. Bij ernstige lichamelijke of psychische klachten kan een langere vrijstelling gelden.

  Vrijstelling van schoolbezoek 

  Soms kan uw kind toestemming krijgen om een of meerdere dagen niet naar school te hoeven. Bijvoorbeeld bij:

  • ziekte;
  • schorsing;
  • een religieuze feestdag;
  • een huwelijk;
  • een uitvaart.

  Aanvragen om vrijstelling

  Is het nodig dat uw kind vrijstelling tot inschrijving krijgt? Dan kunt u dit aanvragen bij de leerplichtambtenaar van de gemeente.

  Moet uw kind worden vrijgesteld van schoolbezoek (bijzonder verlof)? Dan kunt u dit aanvragen bij de directeur van de school.

 • Meenemen / indienen

  Vrijstelling inschrijving op een school

  • Bij psychische en lichamelijke klachten: een verklaring van een arts, pedagoog of psycholoog.
  • Als u vindt dat geen enkele school in de buurt past bij uw geloof of hoe u naar het leven kijkt: een verklaring waarin u uitlegt waarom dit zo is.
  • Als uw kind in het buitenland op school zit: een verklaring van de directeur van de buitenlandse school.

  Vrijstelling van schoolbezoek

  Als u verlof aan de directeur van de school moet vragen: bewijsstukken die laten zien dat het verlof nodig is. Bijvoorbeeld de uitnodiging voor een bruiloft of een overlijdensbericht.

 • Overige info

  • U mag uw kind niet meenemen op vakantie buiten de schoolvakanties. Doet u dit wel, dan overtreedt u de wet en bent u strafbaar.
  • Als u geen vrij kunt krijgen op uw werk tijdens de schoolvakanties, dan kunt u 1 keer per schooljaar een verzoek indienen voor verlof buiten de schoolvakanties. Dit doet u minimaal 8 weken van tevoren bij de directeur van de school.

  Bekijk de regels en voorwaarden hierover op de website van de Rijksoverheid.

  Leerplichtambtenaar

  Elke gemeente heeft een leerplichtambtenaar die ervoor moet zorgen dat de schooluitval tot een minimum beperkt blijft. In eerste instantie voert de leerplichtambtenaar gesprekken met de leerling, de ouders en/of de school met als doel dat de leerling de opleiding afmaakt. Als de school niet geschikt blijkt voor de leerling, kan de leerplichtambtenaar helpen een andere school te vinden. Als er sprake is van (herhaalde) onwil, kan de leerplichtambtenaar een proces-verbaal opmaken. In geval van ernstige problemen kan de leerplichtambtenaar de hulp inroepen van bijvoorbeeld de jeugdhulpverlening of maatschappelijk werk. De leerplichtambtenaar neemt deel aan verschillende vormen van netwerkoverleg, zoals bijvoorbeeld het Jeugdhulpteam en de Zorg Advies Teams (ZAT's).

 • Formulieren

  Onder bepaalde voorwaarden kunt u bij de school verzuim vragen voor vakantie buiten de normale schoolvakanties. Bij de school is hiervoor een formulier beschikbaar dat kan worden ingevuld als aan die voorwaarden wordt voldaan. Lees voor het invullen de informatie over leerplicht. Het ingevulde formulier moet u inleveren bij de DIRECTEUR VAN DE SCHOOL van uw kind(eren). 

 • Afspraak maken

  Wij werken op afspraak. Hoe u een afspraak kunt maken, leest u op de pagina 'Afspraak maken'.

  Afspraak maken

 • Meer weten?

  Over leerplicht kunt u meer te weten komen op http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht