Lokaal cultuurfonds

 • Wat is het?

  Het Lokaal Cultuurfonds van de gemeente Wierden verstrekt eenmalige subsidies voor projecten en evenementen op het gebied van kunst en cultuur. Initiatiefnemers uit de gemeente Wierden kunnen een financiële bijdrage aanvragen voor hun activiteit. Het gaat met name om onderscheidende activiteiten.

  Tentoonstellingen, concerten, dorpsfeesten en culturele tradities dragen bij aan de leefbaarheid in de gemeente Wierden. Het cultuurfonds is gericht op activiteiten die inwoners actief betrekken, onderscheidend zijn en samenwerking bevorderen. Kortom, activiteiten die Wierden als een bruisende gemeente met een unieke identiteit neerzetten.

 • Voor wie?

  Het cultuurfonds heeft een aantal doelstellingen. Draagt uw project of evenement bij aan de doelstellingen van het lokaal cultuurfonds? Dan kunt u voor subsidie in aanmerking komen.

  Doelstellingen

  • vergroten van deelname aan cultuurparticipatie
  • stimuleren van een meer onderscheidende presentatie van amateurkunst
  • bevorderen van de onderlinge samenwerking tussen instellingen
  • bevorderen van de samenwerking tussen amateurkunst en professionals
  • erfgoed op vernieuwende wijze zichtbaar maken
  • Wierden neerzetten als een bruisende en levende gemeente
  • identiteit van Wierden versterken
 • Wat moet ik doen?

  • Vul het aanvraagformulier in. Voor 2019 lopen de aanvraagrondes af op 1 mei, 1 september en 1 november.

  Nu aanvragen 

  • Binnen 3 maanden beoordeelt de adviescommissie lokaal cultuurfonds of u in aanmerking komt voor subsidie (maximaal € 2.500).
 • Hoe werkt het?

  Het cultuurfonds richt zich op

  1. amateurkunst
  2. musea
  3. cultureel (immaterieel) erfgoed

  Doelstellingen

  Uw project of evenement moet voldoen aan de doelstellingen

  • vergroten van deelname aan cultuurparticipatie
  • stimuleren van een meer onderscheidende presentatie van amateurkunst
  • bevorderen van de onderlinge samenwerking tussen instellingen
  • bevorderen van de samenwerking tussen amateurkunst en professionals
  • erfgoed op vernieuwende wijze zichtbaar maken
  • Wierden neerzetten als een bruisende en levende gemeente
  • identiteit van Wierden versterken

  Weigeringsgronden

  De subsidie wordt geweigerd als

  • met de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd is begonnen voordat de aanvraag is ontvangen
  • de activiteit een geheel dan wel overwegend commercieel karakter c.q. een winstoogmerk heeft
  • de activiteit niet voor iedereen toegankelijk is
  • de activiteit niet aansluit bij de doelstellingen van het gemeentelijk cultuurbeleid
  • de aanvraag niet volledig is ingediend
  • als er ook zonder de subsidie een sluitende begroting is

  Verantwoording

  Binnen 13 weken na afloop van het evenement moet u een projectverslag indienen. Het projectverslag moet voorzien zijn van een handtekening van de aanvrager.

 • Wat kost het?

  • Per aanvraag ontvangt u maximaal: € 2.500.
  • De projectsubsidie bedraagt maximaal 50% van de inkomsten op de begroting.
  • Uw eigen bijdrage bedraagt minimaal € 500 per project.
 • Hoe lang duurt het?

  U kunt op elk moment een subsidie aanvragen via het aanvraagformulier.

  De adviescommissie lokaal cultuurfonds beoordeelt uw aanvraag binnen 3 maanden. In deze commissie zitten drie onafhankelijke leden. Zij beoordelen alle binnengekomen aanvragen en adviseren hierover aan het college van burgemeester en wethouders. De commissie komt vier keer per jaar bij elkaar.

 • Afspraak maken / coronamaatregelen

  In verband met het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Dat betekent onder andere dat wij u waar mogelijk telefonisch of digitaal helpen. Als dat niet mogelijk is, kunt u een afspraak maken voor een bezoek aan het gemeentehuis. Hoe u een afspraak kunt maken, leest u op de pagina 'Afspraak maken'.

  Afspraak maken

 • Meer weten?

  Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met cultuurmakelaar Eléon de Haas, tel. 06-23040169.