Mantelzorgondersteuning

 • Wat is het?

  Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis. Mantelzorgers zijn geen beroepsmatige zorgverleners. Zij geven zorg omdat zij een persoonlijke band hebben met degene voor wie ze zorgen.  

  Wat als de mantelzorg te zwaar wordt?

  Soms kan het echter te zwaar worden, zeker als de zorg intensiever wordt. Dan kan uw eigen sociale leven, werk, opleiding of huishouden in de knel komen. Dan is het belangrijk op tijd aan de bel te trekken en hulp te vragen. 

  Er zijn allerlei vormen van ondersteuning aanwezig in de gemeente Wierden. Van het deelnemen aan een leuke activiteit tijdens de Dag van de Mantelzorg tot praktische hulp thuis om even weg te kunnen gaan en de zorg over te laten aan een ander. De gemeente wil mantelzorgers zoveel mogelijk ondersteunen.

 • Hoe werkt het?

  Respijtzorg: tijdelijke overname van zorgtaken

  Mantelzorgers kunnen in aanmerking komen voor respijtzorg. Dat is hulp die mantelzorgers ontlast of de mogelijkheid biedt hun zorgtaken even helemaal aan een ander over te laten. Deze zorg kan worden overgenomen door een beroepskracht of een vrijwilliger. Dit kan zijn in een instelling, maar ook bij mensen thuis. Voorbeelden zijn dagopvang, logeerhuizen, zorgboerderijen en professionele zorg thuis. 

  Ondersteuning door vrijwilligers

  Vrijwilligers kunnen de zorg voor een dagdeel of voor een aangesloten periode overnemen. De vrijwilligersorganisaties in de gemeente kunnen veel bieden, zoals u onder het tabblad 'overige info' kunt lezen.   

  Ondersteunning door professionele organisaties

  • Hulp bij persoonlijke verzorging: Thuiszorgorganisaties kunnen helpen bij de persoonlijke verzorging. Hiervoor kunt u rechtstreeks een thuiszorgorganisatie benaderen.
  • Huishoudelijke hulp en aanpassingen in huis: Bij het Zorgloket van de gemeente Wierden kunt u huishoudelijke hulp aanvragen. Na een huisbezoek wordt vastgesteld of u in aanmerking komt voor huishoudelijke hulp. Soms moeten er aanpassingen in uw huis komen. Ook hiervoor kunt u een aanvraag indienen bij het Zorgloket. 
  • Vakantiemogelijkheden: Ook mantelzorgers willen wel eens op vakantie. Daar zijn verschillende mogelijkheden voor, ook voor de zorgvrager. De medewerkers van het Zorgloket en de mantelzorgconsulent van SVTO vertellen u hierover graag meer.

  Financiële ondersteuning

  Mantelzorgcompliment

  De zorgvrager kan zijn mantelzorger een keer per jaar verrassen met een mantelzorgcompliment.

  Zorgverzekering 

  Iedereen heeft een basisverzekering nodig voor vergoeding van de kosten van huisarts, ziekenhuis, fysiotherapie enz. Bent u aanvullend verzekerd? Dan kan het zijn dat in uw pakket maatregelen voor mantelzorgers zijn opgenomen, zoals bijvoorbeeld een vergoeding voor de kosten van respijtzorg. Wilt u hier meer over weten, dan kunt u dit navragen bij uw ziektekostenverzekering.

  Belastingaangifte

  Soms is het mogelijk specifieke zorgkosten via de belastingdienst terug te krijgen. Wilt u hier meer over weten, dan kunt u dit navragen bij Maatwerk van stichting de Welle. Deskundige vrijwilligers kunnen uw vragen beantwoorden en helpen bij het invullen van uw aangifteformulier.

  Bijzondere Bijstand

  Is er sprake van een laag inkomen? Voor bijzondere extra kosten, die niet elders vergoed kunnen worden, kan een financiële bijdrage worden verstrekt via de bijzondere bijstand. Wilt u hier meer over weten? Het Zorgloket helpt u graag verder!

 • Overige info

  Vrijwilligersorganisaties die iets kunnen betekenen voor mantelzorgers

  Organisatie  Wat kan de organisatie voor u betekenen? 
  Stichting Mantelzorg Wierden behartigt de belangen van mantelzorgers
  Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel (SVTO)
  • biedt praktische hulp in de thuissituatie
  • organiseert leuke activiteiten voor jonge mantelzorgers
  Stichting Terminale Thuiszorg ondersteunt in de zorg voor mensen die op sterven liggen, verzorgt onder andere waak- en oppasdiensten door geschoolde vrijwilligers
  Vrijwillige Thuishulp van de Nederlandse Patiënten Vereniging praktische ondersteuning aan mantelzorgers
  Zonnebloem doet bezoekwerk, organiseert activiteiten zoals bustochten, gezellige middagen, rolstoel-wandelingen en aangepaste vakanties
  Rode Kruis in Enter organiseert creatieve activiteiten voor mensen met een lichamelijke beperking en ouderen die dreigen te vereenzamen, organiseert aangepaste vakanties
  Stichting Maaltijdvoorziening Enter brengt dagelijks warme maaltijden rond bij ouderen en mensen met een beperking
  Stichting de Welle bemiddelt tussen aanbieders van vrijwilligerswerk en mensen/organisaties met een vraag
  Patiëntenverenigingen

  bieden informatie, lotgenotencontact en ondersteuning aan (familieleden van) mensen met een bepaalde ziekte of aandoening. Enkele bekende patiëntenverenigingen zijn:

  • Alzheimer Nederland afdeling Twente
  • CVA-vereniging ‘Samen Verder’

 • Documenten

 • Meer weten?

  Websites

  Mantelzorgconsulent

  Op dinsdagmorgen houdt de mantelzorgconsulent van de Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel spreekuur bij het Zorgloket in het gemeentehuis van 10.30 tot 12.00 uur.

  Zorgloket

 • Tip ons

  Wij werken continu aan de kwaliteit van onze website. Heeft u een vraag over dit product, een opmerking of tip?

  Geef uw tip door

  Alvast bedankt!
  team communicatie gemeente Wierden