Melding Enterse Dagen

 • Wat is het?

  Van 13 t/m 17 september 2022 worden de Enterse Dagen georganiseerd. Dan is het vijf dagen lang feest in Enter. Buurten strijden om de mooist versierde straat en op veel plekken worden barbecues of andere activiteiten georganiseerd. Een schitterende happening en een mooie traditie.

  Uiteraard willen we dat de Enterse Dagen voor iedereen veilig en goed verlopen. We willen ongelukken en schade voorkomen en heel Enter moet tijdens de Enterse Dagen bereikbaar blijven voor de brandweer. Daarom hebben we in overleg met de Stichting Enterse Dagen het volgende afgesproken:

  • Alle buurten die iets doen in verband met de Enterse Dagen, melden dit bij de gemeente. Meer hierover leest u onder het tabblad ‘wat moet ik doen’. 
  • Er worden in principe geen wegen afgesloten. Kan het in uw buurt echt niet anders? Geef dit dan aan in het formulier ‘melding Enterse Dagen’.
  • Iedereen houdt zich aan de regels die zijn afgesproken met de Stichting Enterse Dagen. Deze regels vindt u onder het tabblad ‘regels’.

  N.B. Organiseer je een feestje of activiteit voor de Battle of the Noabers? Gebruik dan het meldingsformulier op www.wierden.nl/evenementen.

  Ontheffing voor container

  Gaat u een container of iets anders plaatsen voor de opslag van materialen? Dan heeft u een ontheffing nodig. Deze moet u minstens vier weken van te voren aanvragen.

  Corona

  Het is nog niet zeker hoe de coronapandemie zich ontwikkelt en wat in 2022 de gevolgen daarvan zullen zijn voor de Enterse Dagen. We hopen dat de Enterse Dagen in 2022 wél door kunnen gaan. Als er tegen die tijd coronamaatregelen gelden, roepen de stichting en de gemeente iedereen op om zich daaraan te houden.

 • Regels

  We willen dat de Enterse Dagen voor iedereen veilig en goed verlopen. Ook willen we schade voorkomen.  

  Regels voor straatversiering

  Wij hebben regels opgesteld voor de straatversiering. Voldoet uw straatversiering niet aan die regels? Dan moet u een aparte ‘melding straatversiering’ doen. Wij beoordelen dan of uw plannen veilig zijn en door kunnen gaan. Meer hierover leest u op onze webpagina over straatversiering:

  Regels voor vuurkorven

  • U mag alleen een vuurkorf aansteken als het niet te hard waait (minder dan windkracht 5) en als het niet te droog is (zie www.natuurbrandgevaar.nl).
  • Vuurkorven mogen alleen buiten worden geplaatst.
  • Zorg ervoor dat de afstand tussen de vuurkorf en huizen/tent/straatversiering/bomen enz minimaal 5 meter is.
  • Zorg voor permanent toezicht bij de vuurkorf tot het  vuur helemaal gedoofd is.
  • Zorg dat er bij iedere vuurkorf minstens 1 brandblusmiddel aanwezig is (brandblusser of emmer met water of zand).
  • Verbrand alleen onbehandeld, schoon hout in de vuurkorven.
  • Onder de vuurkorf moet een niet-brandbare onderplaat liggen die minstens 2 keer de oppervlakte van de vuurkorf heeft.

  Regels voor aggregaten

  • Zorg ervoor dat de afstand tussen het (nood)stroomaggregaat en huizen/tent minimaal 5 meter is.
  • Plaats het aggregaat zo, dat onbevoegden er niet bij kunnen komen.
  • Zorg dat er vlakbij het (nood)stroomaggregaat een brandblusser (inhoud minimaal 6 kg) aanwezig is, die goed zichtbaar en bereikbaar is en direct gebruikt kan worden. Dit moet een poederblusser of een CO2-blusser zijn. Uiteraard moet de brandblusser in goede staat van onderhoud verkeren.

  Wat niet mag

  • U mag geen stroom aftappen van straatlantaarns of stroomkasten.
  • U mag geen vuil water lozen op straatkolken (putten voor regenwater) of in de sloot.
  • Open vuur is niet toegestaan. Gebruikt u een vuurkorf? Houd u dan aan de regels voor vuurkorven.

  Wees zuinig op gemeentelijk groen en andere gemeentelijke eigendommen

  • Gebruik geen spijkers of schroeven om iets vast te maken aan een boom.
  • Plaats geen bouwwerken of borden op boomwortels of tegen boomstammen.
  • Leg geen grote hoeveelheid zand op een grasveld (bijvoorbeeld voor een beachvolleybalveld).
  • Gebruikt u een gazon of trapveldje? Zorg er dan voor dat het gras na afloop weer kan groeien, bijvoorbeeld door het na afloop te besproeien of graszaad te zaaien.
  • Wilt u een speeltoestel of iets anders tijdelijk verwijderen? Vraag dan eerst toestemming aan de gemeente.
  • Breek alle bouwwerken na afloop af en ruim de materialen netjes op. Grofvuil brengt u naar het afvalbrengpunt. Zorg dat er geen spullen blijven liggen in plantsoenen, sloten of langs wegen. Ook verbranden mag niet.

 • Wat moet ik doen?

  Ontheffing voor container aanvragen

  Plaatst u een container of iets dergelijks voor de opslag van materiaal? Dan heeft u een ontheffing nodig. Deze moet u minstens 4 weken van te voren aanvragen. 

  Formulier 'ontheffing voor container' (insturen minstens 4 weken van te voren)

  Activiteiten of straatversiering melden

  Gaat uw buurt de straat versieren? Of organiseert uw buurt een barbecue of andere activiteiten rondom de Enterse Dagen? Vul dan uiterlijk 30 juni 2020 het formulier ‘Melding Enterse Dagen’ in. Later melden kan niet, omdat wij dan geen tijd meer hebben om te overleggen met de hulpdiensten.

  Formulier 'Melding Enterse Dagen'  

  Moet ik documenten bijvoegen?

  Als u een buurttent plaatst, moet u bij uw melding een situatietekening bijvoegen waarop wij precies kunnen zien waar de buurttent komt te staan. 

  Bent u gedwongen om straten of openbare parkeerplaatsen af te sluiten? Of wilt u straatversiering plaatsen die niet voldoet aan onze regels voor straatversiering? Dan moet u nog een aantal digitale documenten bij de hand hebben voordat u het meldingsformulier gaat invullen. Welke dat zijn ziet u onder het kopje 'Documenten'.

  Wat gebeurt er nadat ik het meldingsformulier heb ingevuld?

  Wij bekijken uw melding en beoordelen of u naast deze melding ook nog een vergunning of ontheffingen nodig heeft voor uw plannen. Wij laten u zo snel mogelijk weten of dat het geval is. U heeft dan nog voldoende tijd om uw plannen aan te passen of extra informatie aan te leveren. Wij kunnen u bijvoorbeeld vragen om een situatietekening van de locatie van uw activiteiten, waarop wij kunnen zien waar tenten, zeecontainers, aggregaten enz. komen.

  Houd er wel rekening mee dat extra vergunningen of ontheffingen geld kosten. 

  Wilt u zelf alvast inschatten of in uw geval een melding voldoende is? Lees dan onder 'overige info' de voorwaarden voor een melding. 

 • Wat kost het?

  Een ontheffing voor het plaatsen van een container is gratis.

  Het indienen van een melding voor de Enterse Dagen is gratis. Blijkt uit uw melding dat u andere ontheffingen of vergunningen nodig heeft? Dan zijn daar wel kosten aan verbonden. 

  Wilt u zelf alvast inschatten of u vergunningen of ontheffingen nodig heeft? Lees dan onder 'overige info' de voorwaarden voor een melding. 

 • Veiligheid

  Ieder evenement, hoe klein ook, kan risico's met zich meebrengen. Daarom is het goed dat u van te voren nadenkt over wat er kan gebeuren. Bijvoorbeeld:

  • Waar is de brandblusser of blusdeken?
  • Kan de ambulance of brandweer er nog langs?
  • Waar ligt de verbanddoos?
  • Voldoen vuurkorven en aggregaten aan de veiligheidsvoorschriften?

  Meer info

  Op de website van de Veiligheidsregio Twente vindt u veel informatie over veiligheid bij evenementen in het algemeen. Handig is ook de lijst met thema’s waarmee u rekening moet houden – met bijbehorende tips en trucs. Zodat u niets vergeet.

  Informatie over veiligheid bij evenementen (VRT)

 • Overige info

  Als uw activiteiten voldoen aan de volgende voorwaarden, is het voldoende als u een 'melding Enterse Dagen' doet. 

  • Er zijn maximaal 150 bezoekers tegelijkertijd aanwezig
  • De activiteiten vindt plaats tussen 10.00 en 24.00 uur
  • Het geluid is niet harder dan 70 dB(A) en 80 dB(C)
  • Na 23.00 uur wordt er geen muziek meer gespeeld of gedraaid
  • De activiteiten vinden niet plaats op rijbaan, fietspad of openbare parkeerplaats
  • U belemmert het verkeer of hulpdiensten niet
  • U plaatst alleen objecten die samen maximaal 75 m2 zijn (bijvoorbeeld springkussen, partytent, kraam)

  Voldoen uw  activiteiten niet aan deze voorwaarden? Dan zult u na uw 'melding Enterse Dagen' een berichtje van ons krijgen waarin staat dat u uw plannen moet aanpassen. U kunt er ook voor kiezen om aanvullende gegevens aan te leveren, zodat wij kunnen beoordelen of u een vergunning/ontheffing kunt krijgen. Houd er rekening mee dat vergunningen of ontheffingen geld kosten.

 • Documenten

 • Afspraak maken

  Wij werken op afspraak. Hoe u een afspraak kunt maken, leest u op de pagina 'Afspraak maken'.

  Afspraak maken

 • Meer weten?

  Meer informatie op internet