Nieuwe landgoederen

 • Wat is het?

  In april 2009 is de beleidsnotitie Nieuwe Landgoederen vastgesteld door de gemeenteraad. Het uitgangspunt van een nieuw landgoed is dat in ruil voor nieuw groen een landhuis mag worden gebouwd. Het nieuwe landgoed is minimaal 10 ha groot en bestaat voor tenminste 30% uit nieuw bos of nieuwe natuur. Verder moet het nieuwe landgoed een maatschappelijke meerwaarde hebben en moet 90% van het terrein openbaar toegankelijk zijn.

  Bij de vaststelling van de beleidsnotitie heeft de gemeenteraad bepaald dat in Wierden in eerste instantie maximaal 3 nieuwe landgoederen mogen worden gerealiseerd. Na realisatie van het tweede landgoed wordt het beleid geëvalueerd. Op dit moment is het eerste nieuwe landgoed in uitvoering.

 • Wat moet ik doen?

  Als u een nieuw landgoed wilt realiseren, moet u een schriftelijk verzoek indienen. Dit noemen wij een principeverzoek RO.

  Om er zeker van te zijn dat wij alle relevante informatie van u krijgen die wij nodig hebben om uw principeverzoek goed te kunnen beoordelen en een weloverwogen principebesluit te kunnen nemen, is een "aanvraagformulier principeverzoek RO" opgesteld. Deze dient u volledig in te vullen en te voorzien van de gevraagde bijlagen. U kunt het aanvraagformulier vinden onder het tabblad 'documenten'. U kunt uw aanvraag opsturen naar het loket Bouwen en wonen van de gemeente Wierden, Postbus  43, 7640 AA Wierden. Ook kunt u de aanvraag mailen naar bouwenenwonen@wierden.nl.

 • Hoe werkt het?

  In de beleidsnotitie Nieuwe Landgoederen zijn de randvoorwaarden beschreven. Ook is hierin een kaart opgenomen waarop is aangegeven wat de kansrijke gebieden voor nieuwe landgoederen zijn, waar nieuwe landgoederen onder voorwaarden mogelijk zijn en waar geen nieuwe landgoederen zijn toegestaan.

  Op hoofdlijnen worden aan een nieuw landgoed de volgende voorwaarden gesteld:

  • Het nieuwe landgoed is minimaal 10 ha groot en bestaat uit grond die op 1 januari 2005 nog niet onder de NSW was gerangschikt.
  • Tenminste 30% van het nieuwe landgoed bestaat uit nieuwe natuur en 90% van het terrein is openbaar toegankelijk.
  • Bij voorkeur wordt de nieuwe bebouwing op een bestaande bouwlocatie gerealiseerd.
  • Het landgoed bevat een landhuis van allure met een woonbestemming en een inhoud van 1000-2000 m³.
  • Bij realisatie van 5 ha extra groen mag een extra woning worden gerealiseerd met een maximum van 3 woningen per landgoed. Daar bovenop is een combinatie met rood voor rood mogelijk. De woningen hebben onderlinge samenhang en zijn ondergeschikt aan het landhuis.
  • Verder heeft het landgoed een maatschappelijke meerwaarde op het gebied van ecologie, landschap, recreatie en/of water. De maatschappelijke meerwaarde en het particulier voordeel dient met elkaar in evenwicht te zijn.
  • De verplichte realisatie van nieuwe natuur moet met eigen middelen worden bekostigd.
  • Omliggende agrarische bedrijven worden niet in hun bedrijfsvoering belemmerd door het nieuwe landgoed.
  • Gronden die binnen de EHS vallen worden overeenkomstig de natuurdoelstellingen uit het natuurgebiedsplan gerealiseerd. 

  Voor meer informatie wordt verwezen naar de beleidsnotitie Nieuwe landgoederen.

 • Hoe lang duurt het?

  Het realiseren van een nieuw landgoed is een ingewikkeld proces, waarbij verschillende procedures komen kijken. Ook vormt de afstemming en overleg met andere instanties en belanghebbenden een belangrijke rol in het proces. Het ontwikkelen van een nieuw landgoed vraagt daarom veel voorbereidingstijd. Afhankelijk van de omvang en omstandigheden moet rekening worden gehouden met een termijn van minimaal 1 tot 2 jaar.

 • Documenten

 • Afspraak maken

  Wij werken op afspraak. Hoe u een afspraak kunt maken, leest u op de pagina 'Afspraak maken'.

  Afspraak maken

 • Meer weten?