Onroerendezaakbelasting (OZB)

 • Wat is het?

  U betaalt onroerendezaakbelasting (OZB) als u eigenaar bent van een onroerende zaak, bijvoorbeeld een woning of bedrijfspand.

  U hoeft geen OZB te betalen als u een woning huurt. U betaalt wel OZB als u een bedrijfspand huurt.

  De gemeente gebruikt de WOZ-waarde om te bepalen hoeveel OZB u moet betalen.

  Als u op 1 januari van het belastingjaar eigenaar bent, wordt u voor het gehele jaar aangeslagen. Is de onroerende zaak een niet-woning dan geldt hetzelfde voor de gebruikersbelasting. Verkoop in de loop van het belastingjaar heeft daar geen invloed op. Bij verkoop is het gebruikelijk dat de notaris de eigenarenbelasting verrekent tussen koper en verkoper.

 • Wat moet ik doen?

  U betaalt de OZB.

  Bezwaar maken

  Heeft u ten onrechte een aanslag ontvangen? Dan kunt u bezwaar maken. Zet in uw bezwaar het aanslagnummer en leg uit waarom u het er niet mee eens bent. Stuur uw bezwaar binnen 6 weken na de datum op het aanslagbiljet naar de gemeente.

  Tegen het tarief van de OZB kunt u geen bezwaar maken. Het tarief wordt bepaald aan de hand van de WOZ-waarde. Tegen de WOZ-waarde kunt u wel bezwaar maken.

 • Hoe werkt het?

  De gemeente gaat uit van de situatie van 1 januari van het jaar waarover u belasting betaalt. Dit betekent dat als u op 2 januari de woning verkoopt, u toch de belasting voor het gehele jaar moet betalen. Bij de verkoop verrekent de notaris dit met de koper.

 • Overige info

  U moet ook OZB betalen voor een onroerende zaak die u (nog) laat bouwen. Ook voor woonarken en woonwagens moet u soms OZB betalen. Voor bepaalde onroerende zaken hoeft u geen OZB te betalen, bijvoorbeeld voor kerken.

  Hoogte te betalen OZB

  De gemeente berekent elk jaar de waarde van woningen en andere onroerende zaken. Dit heet de WOZ-waarde. De gemeente gebruikt deze waarde om te bepalen hoeveel OZB u moet betalen.

  Voor de belastingheffing is het verder niet van belang of u ook op een ander adres voor hetzelfde belastingjaar een aanslag OZB krijgt opgelegd.

  Tarieven 2022:

  • eigenaar woning: 0,1033% van de woz-waarde
  • eigenaar niet-woning: 0,2160% van de woz-waarde
  • gebruiker niet-woning: 0,1728% van de woz-waarde

 • Afspraak maken

  Wij werken op afspraak. Hoe u een afspraak kunt maken, leest u op de pagina 'Afspraak maken'.

  Afspraak maken

 • Meer weten?