Ontheffing coronamaatregelen

 • Wat is het?

  In bijzondere gevallen kan de burgemeester ontheffing verlenen voor bepaalde coronamaatregelen. Met deze ontheffing mag u dan bijvoorbeeld toch een activiteit of evenement organiseren. U krijgt alleen een ontheffing als u voldoet aan alle eisen. Er moet bijvoorbeeld sprake zijn van een bijzonder, concreet geval. U kunt daarbij denken aan de herdenking van een persoon waarvan het overlijden een  grote maatschappelijke impact heeft. Voor een reguliere bruiloft of uitvaart wordt geen ontheffing verleend.

  De burgemeester kan in zo’n geval een ontheffing verlenen voor:

  • de regels over groepsvorming
  • het gebruiken van de openbare ruimte / publieke plaatsen
  • activiteiten, zoals een bruiloft, uitvaart, herdenking, jubileum of de uitreiking van een koninklijke onderscheiding onder bijzondere omstandigheden
  • een bijzonder evenement waarvoor een vergunningaanvraag of melding moet worden gedaan
  • in de toekomst mogelijk voor andere regels

  De burgemeester kan GEEN ontheffing verlenen voor:

  • de anderhalve meter-afstandsregel
  • mondkapjes
  • bijeenkomsten thuis
  • openen van horeca of winkels als dat nog niet mag volgens de landelijke maatregelen.

  De gemeente neemt uw aanvraag alleen in behandeling als het landelijke risiconiveau zo laag is dat er een ontheffing verleend kan worden.

 • Wat moet ik doen?

  • U dient online een aanvraag in voor een 'ontheffing coronamaatregelen'.
  • Dat doet u ruim van te voren: 
   • Gaat het om een evenement waarvoor u een evenementenvergunning nodig heeft? Dan vraagt u de ontheffing tegelijkertijd aan met uw evenementenvergunning. Afhankelijk van het evenement moet dat minstens 8 of 12 weken van te voren gebeuren.
   • Gaat het om een evenement dat u moet melden? Dan dient u de aanvraag voor ontheffing én de melding minstens 4 weken van te voren in.
   • Gaat het om een activiteit waarvoor geen melding of vergunning nodig is? Dan vraagt u de ontheffing minstens 4 weken van te voren aan. 

  Ontheffing coronamaatregelen aanvragen

  Welke informatie moet u aanleveren?

  • een duidelijke omschrijving van de activiteit en de plaats waarvoor u een ontheffing aanvraagt
  • geldige redenen waaruit blijkt dat er sprake is van een bijzondere situatie
  • de maatregelen die u gaat treffen om anderhalve meter afstand te kunnen bewaren
  • andere maatregelen die u gaat nemen om besmettingen te voorkomen
  • het aantal mensen dat aanwezig zal zijn
  • de datum waarop de activiteit gaat plaatsvinden
 • Hoe lang duurt het?

  De gemeente moet een goede belangenafweging maken en kan alleen toestemming verlenen als er een positief advies door de GGD is afgegeven. Hoeveel tijd dit in beslag zal nemen, is per aanvraag verschillend.

  Als u een ontheffing aanvraagt waarvoor ook een evenementenvergunning of melding op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening nodig is, zal er in een keer een besluit worden genomen over beide aanvragen. Daarbij is de evenementenvergunning leidend.

 • Afspraak maken

  Wij werken op afspraak. Hoe u een afspraak kunt maken, leest u op de pagina 'Afspraak maken'.

  Afspraak maken

 • Meer weten?