Parkeerbijdrage regeling

 • Wat is het?

  In de Bouwverordening (artikel 2.5.30) is bepaald dat bij elk gebouw, wanneer de omvang of de bestemming van dat gebouw daartoe aanleiding geeft, op eigen erf voldoende parkeergelegenheid aanwezig moet zijn.

  De gemeente Wierden kent een ‘Parkeerbijdrageregeling’. Deze regeling houdt in dat parkeervoorzieningen op eigen grond moeten worden getroffen. Kan dat niet, dan kan door de gemeente, als de gemeente dat geen bezwaar vindt, een parkeerplaats tegen betaling elders worden aangelegd. Het beleid hiervoor is vastgelegd in de Notitie Parkeerfonds 2009. Deze notitie is op 10 november 2009 vastgesteld door de gemeenteraad.

  Per 1 januari 2012 is de bijdrage vastgesteld op € 7.080,- per parkeerplaats (dit bedrag wordt jaarlijks geindexeerd). Het hiervoor binnengekomen geld wordt gestort in een parkeerfonds.

  • Dit parkeerfonds is ingesteld voor een gebied in het centrum van het dorp Wierden, dat globaal wordt begrensd door de Appelhofstraat, Dikkensweg, Spoorstraat, De Marke, Marktstraat, Kedingen en De Zwaan.
  • Deze regeling geldt ook voor het centrumgebied van Enter. Het parkeerfonds is van toepassing op het gebied rondom de Dorpsstraat.

  Onder het kopje documenten kunt u de notitie Parkeerfonds inzien. In de bijlagen van deze notitie zijn de gebieden in Wierden en Enter aangegeven, waarop dit beleid van toepassing is.

 • Documenten

 • Afspraak maken

  Wij werken op afspraak. Hoe u een afspraak kunt maken, leest u op de pagina 'Afspraak maken'.

  Afspraak maken

 • Meer weten?