Principeverzoek bouw

 • Wat is het?

  Als u bouwplannen heeft, heeft u de mogelijkheid om een principeverzoek in te dienen. Dit kan u tijd schelen als u een 'officiële' omgevingsaan­vraag voor de activiteit bouw in­dient. Voor een principeverzoek wordt slechts een klein deel van de bouwleges bere­kend. De kosten voor een principeverzoek wor­den ver­re­kend met de kosten van de uiteinde­lijke aanvraag om omgevingsvergunning. Een principeverzoek is niet verplicht en het is geen officieel besluit.

  Als u een principeverzoek indient, wordt het bouwplan:

  • getoetst aan de voorschriften van het be­stemmingsplan;
  • voorgelegd aan de welstandscom­missie.

  Als u een positief advies krijgt op uw principeverzoek, kunt u uw plan verder (laten) uitwerken om vervolgens een officiële aanvraag om omgevingsvergunning indienen. Als uit het principeverzoek naar voren komt dat het plan niet helemaal past binnen het bestemmingsplan of dat het niet voldoet aan de welstands-eisen, kunt u uw plan nog aanpassen voordat u een officiële aanvraag om omgevingsvergunning indient. Zo is de kans groter dat uw aanvraag voor de activiteit bouw wordt goedgekeurd.

  Er kunnen echter geen rechten ontleend worden aan de uitkomst van een principeverzoek, omdat dit geen formeel besluit is van college van Burgemeester en Wethouders. Er is dan ook geen bezwaar mogelijk tegen de uitkomst van het principeverzoek. Dat kan alleen bij een formele beslissing (een omgevingsvergunning - bouwen). 

 • Hoe werkt het?

  Een principeverzoek kunt u doen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 43, 7640 AA Wierden. U kunt gebruik maken van het formulier achter het tablad documenten, dat u met de computer kunt invullen en uitprinten (vergeet niet uw handtekening te zetten en bijlagen mee te sturen). De bijlagen die u mee moet sturen staan genoemd in dit formulier.

  Via het Omgevings loket kan ook ''vooroverleg'' worden aanvraagd. Deze wordt aangemerkt als een principeverzoek.

 • Wat kost het?

  Voor een principeverzoek wordt slechts een klein deel van de bouwleges in rekening gebracht. Deze kosten worden met een uiteindelijke aanvraag om omgevingsvergunning verrekend.

 • Documenten

 • Afspraak maken

  Wij werken op afspraak. Hoe u een afspraak kunt maken, leest u op de pagina 'Afspraak maken'.

  Afspraak maken

 • Meer weten?

  www.omgevingsloket.nl