Recreatiewoning bewonen

 • Wat is het?

  Een recreatiewoning is bedoeld voor recreatief gebruik. U mag er dus niet permanent (vast) wonen. Wilt u dit toch? Dan vraagt u de gemeente of dit mag.

 • Wat moet ik doen?

  U vraagt de gemeente of u in uw vakantiehuis, caravan of andere recreatiewoning mag wonen. Soms moet u zich dan eerst inschrijven bij de gemeente.

  Toestemming vragen voor tijdelijke bewoning

  Als u in aanmerking wilt komen voor (tijdelijke) permanente bewoning van een recreatieverblijf, moet u een verzoek indienen bij het college van burgemeester en wethouders. In uw verzoek moet u uitleggen waarom u in aanmerking wilt komen voor (tijdelijke) permanente bewoning. Het college van burgemeester en wethouders neemt uiteindelijk een besluit over het verzoek.  

 • Hoe werkt het?

  Regelingen over permanente bewoning bij de gemeente Wierden

  Bestemmingsplan

  Volgens het bestemmingsplan Buitengebied 2009 is permanente bewoning van een recreatieverblijf niet toegestaan.

  Beleid permanente bewoning recreatiewoningen

  Daarnaast heeft de gemeente Wierden Beleid inzake permanente bewoning van recreatiewoningen gemeente Wierden’. In dit beleid is geregeld hoe de gemeente Wierden omgaat met permanente bewoning van recreatieverblijven. Er staat onder andere in dat de gemeente mag ingrijpen als een recreatiewoning permanent bewoond wordt.

  Ook staat erin dat een vakantiewoning in sommige gevallen permanent bewoond mag worden. Dat moet dan wel een tijdelijke situatie zijn. De precieze voorwaarden voor tijdelijke bewoning van recreatiewoningen kunt u lezen in het beleid.

  De volledige tekst van het beleid 'permanente bewoning recreatiewoningen' vindt u onder het tabblad 'meer weten'.

 • Afspraak maken / coronamaatregelen

  Afspraak maken

  In verband met het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Dat betekent onder andere dat wij u waar mogelijk telefonisch of digitaal helpen. Als dat niet mogelijk is, kunt u een afspraak maken voor een bezoek aan één van de loketten in het gemeentehuis. Hoe u een afspraak kunt maken, leest u op de pagina 'Afspraak maken'.

  Afspraak maken

  Mondkapje

  Brengt u een bezoek aan het gemeentehuis? Draag dan een mondkapje!

 • Meer weten?

  Beleid permanente bewoning recreatiewoningen