Rioolheffing

 • Wat is het?

  Hebt u een woon- of bedrijfsruimte die direct of indirect is aangesloten op de gemeentelijke riolering? U moet hier dan rioolheffing voor betalen. Met dit geld bekostigt de gemeente de kosten voor de inzameling, transport en zuivering van afvalwater. Ook de kosten voor het beheer van regenwater en grondwater worden gedekt door de rioolheffing.

  Alle inwoners moeten rioolheffing betalen, dus ook als uw pand, woon- of bedrijfsruimte niet is aangesloten is op de riolering (dit komt echter nog maar weinig voor).

  Het tarief voor 2019: € 267,-

 • Overige info

  De kosten van rioolonderhoud kunnen door verstoppingen hoog oplopen. Die verstoppingen ontstaan door het lozen van (vochtige toilet)doekjes, vet en andere zaken die niet in het riool thuishoren. Via de rioolheffing komen deze kosten weer terug bij de inwoners. Spring dan ook zuinig om met het riool!

  In veel gemeenten (ook in de gemeente Wierden) wordt de rioolheffing betaald in de vorm van een vast bedrag per (on)roerende zaak. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen eenpersoons- of meerpersoonshuishoudens.

 • Meer weten?

 • Tip ons

  Wij werken continu aan de kwaliteit van onze website. Heeft u een vraag over dit product, een opmerking of tip?

  Geef uw tip door

  Alvast bedankt!
  team communicatie gemeente Wierden