Risicokaart

 • Wat is het?

  Hoe veilig is wonen, werken en recreĆ«ren in uw buurt eigenlijk? Welke risico's zijn er in uw wijk, gemeente, provincie? Op de risicokaart kunt u de meeste risicobronnen en kwetsbare objecten in Nederland zien. Deze informatie wordt doorlopend geactualiseerd.

  www.risicokaart.nl

  Waarom een risicokaart?

  De risicokaart is ontwikkeld volgens een landelijk model. Doel van de risicokaart is het uniform informeren van burgers over risico's in de woon- en leefomgeving. Daarnaast dient de risicokaart ook als informatiebron voor beleidsmakers, bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van een nieuwe woonwijk.

 • Hoe werkt het?

  Welke risico's staan op de kaart?

  De Risicokaart Overijssel toont de beschikbare informatie van risicobronnen en kwetsbare objecten in Overijssel en tenminste 15 kilometer over de provinciegrens. Het gaat in alle gevallen om informatie die al openbaar is bijvoorbeeld via vergunningen. Zo staat er informatie op de risicokaart over scholen, ziekenhuizen, kinderdagverblijven en verzorgingshuizen; mogelijke luchtvaartongevallen; ongevallen op de weg, het spoor, het water en in tunnels; over overstromingen, natuurbranden, extreem hoog water, ongevallen met brandbare, explosieve en giftige stoffen, kernongevallen, brand en instortingsgevaar van gebouwen.

  Risico's die betrekking hebben op de bedreiging van de volksgezondheid, ziektegolven, extreem weer; uitval van elektriciteit, drinkwater, gas en telecommunicatie en rampen op afstand kunnen staan er niet op. Deze kunnen niet vooraf op een kaart worden getoond.

  www.risicokaart.nl

 • Afspraak maken

  Wij werken op afspraak. Hoe u een afspraak kunt maken, leest u op de pagina 'Afspraak maken'.

  Afspraak maken

 • Meer weten?

  Risicokaarten

  Meer informatie