Spandoek ophangen

 • Wat is het?

  Spandoek, aankondigingborden, sandwichborden voor evenement of collecte

  Wie een spandoek, aankondigingbord, sandwichsborden of driehoekssbord wil ophangen of plaatsen voor een evenement of collecte, moet daarvoor een melding bij de gemeente doen.

  Permanent reclamebord

  Wie een permanente reclame wil plaatsen, moet dat doen door middel van een reclamebord. Daarvoor is een vergunning noodzakelijk en in de meeste gevallen een omgevingsvergunning.

  Tijdelijk reclamebord

  De gemeente Wierden geeft geen vergunningen voor tijdelijke commerciële reclame-uitingen. Het doen van tijdelijke commerciële reclame-uitingen is niet toegestaan.

 • Wat moet ik doen?

  Spandoeken / aankondigingsborden / sandwichborden voor evenementen of collectes

  Een melding voor het plaatsen van spandoeken / aankondigingsborden / sandwichborden voor evenementen of collectes moet u minimaal 10 werkdagen van te voren doen.

  Permanente reclameuitingen

  Ook een vergunning voor het plaatsen van permanente reclameuitingen kunt u aanvragen bij loket bouwen en wonen.

  U vraagt aan de gemeente of u uw spandoek mag ophangen. Geef in uw aanvraag de volgende informatie:

  • waarom u het spandoek wilt ophangen
  • op welke plek u uw spandoek wilt ophangen
  • wanneer en hoelang u het spandoek ophangt
  • hoe groot het spandoek is
  • een tekening of een foto van het spandoek
 • Hoe werkt het?

  Voorschriften voor spandoeken, sandwichborden en aankondigingsborden

  Als u een melding doet, geeft u aan in te stemmen met de voorwaarden zoals hieronder aangegeven.

  Om toestemming te krijgen, moet aan de voorschriften worden voldaan. Het moet gaan om een evenement of collecte, die in de gemeente Wierden wordt gehouden.

  In ieder geval gelden de volgende voorschriften:

  • Spandoeken, aankondigingsborden, sandwichborden of driehoeksborden mogen alleen worden opgehangen of geplaatst op speciaal daarvoor aangewezen plaatsen.
  • Spandoeken of aankondigingsborden mogen niet eerder dan vier weken voor het evenement of collecte worden geplaatst.
  • Er mogen geen spandoeken of aankondigingsborden boven de rijbaan of het trottoir worden bevestigd.
  • Het is verboden spandoeken of aankondigingsborden op een zodanige manier aan bomen en struiken te bevestigen dat schade aan de groenvoorziening ontstaat.
  • Spandoeken of aankondigingsborden moeten worden verwijderd uiterlijk op de dinsdag nadat het evenement / de collecte plaats heeft gevonden.
  • Aankondigingsborden of spandoeken mogen niet groter zijn dan 15 vierkante meter.

  Het plaatsen van tijdelijke commerciële reclame-uitingen is bij voorbaat uitgesloten.

 • Overige info

  De gemeente kan eisen dat uw spandoek wind en/of lucht doorlaat. Let verder op het volgende:

  • Zorg ervoor dat u het spandoek goed vastmaakt.
  • Zorg ervoor dat u geen schade veroorzaakt aan bomen, muren of lantaarnpalen.
  • Zorg ervoor dat het spandoek tegen het weer kan.
 • Documenten

 • Afspraak maken

  Wij werken op afspraak. Hoe u een afspraak kunt maken, leest u op de pagina 'Afspraak maken'.

  Afspraak maken

 • Meer weten?