Standplaats aanvragen

 • Wat is het?

  Standplaats op of aan de weg

  Wilt u goederen of etenswaren verkopen vanuit een kraam of wagen, zoals een viskraam, een bloemenstalletje, een ijskraam of voor promotie? Dan vraagt u een standplaatsvergunning aan.

  Op de markt

  Wilt u een standplaats innemen op een dag- of weekmarkt of een tijdelijke markt, dan gelden andere regels. Dan moet u een marktplaats aanvragen.

  Op een evenement

  Als u een standplaats op een evenement wilt innemen, moet u zich melden bij de organisatie van het betreffende evenement.

 • Wat moet ik doen?

  Digitaal aanvragen

  U moet de standplaats digitaal aanvragen bij de gemeente.

  Standplaats aanvragen

  U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Geef daarbij de volgende informatie:

  • welke goederen of diensten u verkoopt;
  • op welke plek u de standplaats wilt (met situatietekening);
  • op welke dag of dagdeel u de standplaats wilt gebruiken.
 • Hoe werkt het?

  Vaste standplaats (langer dan 3 maand)

  Wilt u langer dan 3 maand structureel gebruik maken van een standplaats? Dan kunt u mogelijk gebruik maken van één van de locaties die wij in onze gemeente hebben aangewezen als vaste standplaats.

  Een vaste standplaats kan gebruikt worden van maandag tot en met zaterdag tussen 6.00 en 22.00 uur. Uw kraam of wagen mag daar maximaal 3 aaneengesloten dagen staan. U krijgt een vergunning voor maximaal 3 jaar.

  Op de locaties bij de Bongerd en het Dorpsplein is stroomvoorziening aanwezig. U kunt daar tegen betaling gebruik van maken.

  Beschikbare standplaatsen (pdf)

  Tijdelijke / seizoen standplaats (maximaal 3 maand)

  Wilt u de standplaats voor een kortere periode gebruiken? Bijvoorbeeld voor de verkoop van oliebollen in de winter of ijs in de zomer? Dan hoeft u geen gebruik te maken van onze vaste standplaatsen. U overlegt met ons waar u wilt staan en wanneer u daar wilt staan. U kunt een vergunning krijgen voor maximaal 3 maanden.

  Incidentele standplaats (maximaal 12 dagen per jaar)

  Wilt u incidenteel gebruik maken van een standplaats, bijvoorbeeld voor promotie-activiteiten? Dan hoeft u geen gebruik te maken van onze locaties voor vaste standplaatsen. U overlegt met ons waar u wilt staan en wanneer u daar wilt staan. U kunt een vergunning krijgen voor maximaal 1 dag per maand en maximaal 12 dagen per jaar.

  In het buitengebied van de gemeente

  Wilt u een standplaats in het buitengebied (buiten de bebouwde kom)? Bijvoorbeeld langs een fietspad of een wandelroute?  Dan vraagt u een standplaatsvergunning aan en kijken we per locatie wat de mogelijkheden zijn.

 • Wat kost het?

  Kosten vergunningaanvraag: € 78,25 (tarief 2022)

  Bij een vaste standplaats betaalt u daarnaast ook nog voor de huur van de gemeentegrond en mogelijk ook voor stroomkosten. Deze kosten zijn opgenomen in de huurovereenkomst.

  Huur: € 2,50 per strekkende meter
  Stroomkosten: € 2,50 per dag

 • Hoe lang duurt het?

  U ontvangt binnen 8 weken bericht of u een vergunning krijgt.

  U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt. Als er een wachtlijst is of heeft de gemeente een maximum ingesteld dan kan het langer duren voordat u de vergunning krijgt.

  Bezwaar maken

  Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

 • Documenten

 • Afspraak maken

  Wij werken op afspraak. Hoe u een afspraak kunt maken, leest u op de pagina 'Afspraak maken'.

  Afspraak maken

 • Meer weten?