Subsidies voor activiteiten en evenementen

 • Wat is het?

  Verenigingen, stichtingen kunnen in onze gemeente subsidie krijgen om activiteiten te kunnen organiseren.

  Soorten subsidies

  • Subsidie voor jeugdleden van een sportvereniging, muziekvereniging of jeugdvereniging (bijv. scouting): Heeft uw vereniging jeugdleden tot 18 jaar die in de gemeente Wierden wonen? Dan kunt u voor deze leden subsidie aanvragen.
  • Subsidie voor structurele activiteiten: Andere verenigingen / stichtingen die structurele activiteiten organiseren voor onze inwoners kunnen subsidie aanvragen. Bijvoorbeeld ouderenbonden, zangvereniging of plaatselijk belang.
  • Subsidie voor een éénmalige activiteit en/of de huur van een mobiel podium: Organiseert uw organisatie een eenmalige toeristische of culturele activiteit die onze gemeente promoot? Of huurt uw organisatie een podium voor een eenmalige activiteit? Dan kunt u daarvoor subsidie aanvragen.
   (Ook interessant om te weten: bij het Prins Bernhard Cultuurfonds kunt u voor lagere prijzen licht, geluid of podiumdelen huren.)

  Voorwaarden

  De belangrijkste voorwaarden voor het krijgen van een subsidie hebben we op een rijtje gezet:

  • De activiteiten zijn bedoeld voor de inwoners van onze gemeente - of dienen het gemeentelijk belang.
  • De vereniging of stichting kan de activiteit niet (helemaal) zelf betalen.
  • De vereniging of stichting maakt geen winst met deze activiteit.
  • De activiteiten zijn niet in strijd met de wet en het algemeen belang.
  • De financiële situatie van de vereniging / stichting is gewaarborgd.
  • De vereniging of stichting heeft alle vergunningen die nodig zijn voor de activiteiten.
  • De vereniging of stichting vraagt de subsidie op tijd aan. (Zie 'wat moet ik doen?')
  • Als subsidieontvanger moet u de verleende subsidie zelf besteden. U mag het geld niet doorgeven.
  • Bij evenementen moet onze gemeente of (één van) de dorpen gepromoot worden. Bijvoorbeeld op spandoeken, t-shirts of flyers.

  Goed om te weten: wij verstrekken geen subsidie als u minder dan 100 euro nodig heeft.

  Wilt u alle voorwaarden weten? Lees dan onze Algemene Subsidieverordening.

  Controle

  Wij verstrekken subsidie aan voor activiteiten die worden georganiseerd. Uiteraard willen wij weten of die activiteiten ook echt hebben plaats gevonden zoals is afgesproken. Daarom controleren wij. Dat doen we na afloop, maar ook tussendoor.

  Verantwoording afleggen

  Na afloop moet u verantwoording afleggen, zodat wij kunnen zien waar het geld voor is gebruikt. Als achteraf blijkt dat  u meer subsidie heeft gekregen dan nodig was, dan moet u het te veel ontvangen bedrag terugbetalen.

  Als de afspraken niet gehaald worden

  Het kan gebeuren dat u de afspraken niet of niet helemaal na kunt komen. In dat geval moet u de subsidie terugbetalen, gedeeltelijk of helemaal. Komt uw organisatie daardoor in financiële problemen en is er spraken van overmacht? Dan is het mogelijk dat wij de helpende hand bieden.

 • Wat moet ik doen?

  Stap 1: Neem contact met ons op

  Als u het prettig vindt, kunt u contact opnemen met het secretariaat van de gemeente Wierden (tel. 0546 580 880, e-mail: secretariaat@wierden.nl) voordat u subsidie gaat aanvragen. U kunt uw activiteitenplan en de financiering dan toelichten en wij kunnen dan alvast een inschatting maken of u in aanmerking komt voor subsidie. Ook kunnen we tips geven.

  soort subsidie uiterste aanvraagdatum formulier
  Stap 2: Subsidie op tijd aanvragen

  Subsidie voor jeugdleden van sport-, muziek- of jeugdverenigingen (bijv scouting)

  Subsidie voor structurele activiteiten (bijv ouderenbond, zangvereniging, plaatselijk belang)

  vóór 1 juni 

  Deze subsidie moet u ruim van te voren aanvragen, namelijk vóór 1 juni. Wilt u bijvoorbeeld subsidie aanvragen voor 2022? Dan moet u de aanvraag vóór 1 juni 2021 insturen.

  Een subsidie voor structurele activiteiten moet u elk jaar opnieuw aanvragen als het bedrag hoger is dan € 5.000.

  Wanneer u minder dan € 5.000 aanvraagt, hoeft u de subsidie maar één keer per 4 jaar aan te vragen. Wij kennen de subsidie dan meteen voor de komende 4 jaar toe.
  Een nieuwe subsidie wordt toegekend voor de periode 2020 t/m 2023. Wanneer u in deze periode voor het eerst aanvraagt, dan vraagt u aan voor de resterende periode van deze 4 jaar.

  Online subsidie aanvragen 
  Subsidie voor een éénmalige activiteit
  en/of de huur van een mobiel podium
  • Bij meer dan 5.000 euro: minstens 13 weken voor het begin van de activiteit / evenement
  • Bij minder dan 5.000 euro: minstens 8 weken voor het begin van de activiteit / evenement
  Online subsidie aanvragen 

  uiterste inleverdatum verantwoording formulier
  Stap 3: Op tijd verantwoording afleggen
  • Structurele subsidie en subsidie voor jeugdleden: vóór 1 juni (na afloop van het subsidiejaar)
  • Eenmalige subsidie en podiumsubsidie: binnen 4 maanden nadat de activiteit heeft plaats gevonden
  Verantwoording afleggen voor subsidie

 • Afspraak maken

  Wij werken op afspraak. Hoe u een afspraak kunt maken, leest u op de pagina 'Afspraak maken'.

  Afspraak maken

 • Meer weten?

  De Subsidieverordening is een uitgebreide en ingewikkelde verordening. Ook het aanvragen van subsidie kan best ingewikkeld zijn. Als u vragen heeft, kunt u altijd contact met ons opnemen via het secretariaat (tel. 0546 580 880).

  Op de website voor evenementorganisatoren vind je handige tips en voorbeelddocumenten die je helpen bij de voorbereiding van jouw evenement.