Terras plaatsen

 • Wat is het?

  Wilt u als horecaondernemer gebruik maken van een terras, dan moet u dit melden. Onder een terras verstaat de gemeente de buitenruimte van een horecabedrijf waar mensen kunnen staan of zitten en waartegen vergoeding maaltijden, hapjes en/of dranken worden geserveerd.  

 • Wat moet ik doen?

  U doet uw melding via het digitale formulier hieronder. Doe dit uiterlijk 10 werkdagen voor in gebruik name van het terras. Uw melding moet voldoen aan een aantal voorwaarden. Stuur bij het indienen van de melding een duidelijke, op schaal getekende, plattegrond (ook op te vragen bij loket Bouwen en wonen) waarbij u rekening houdt met de volgende punten:

  • De maten van uw terras.
  • Het terras ligt in de directe nabijheid en is niet breder dan de voorgevel van de horecagelegenheid. Voor vrijstaande horecagelegenheden en hoekpanden geldt dat het terras maximaal twee gevels breed mag zijn.
  • In straten zonder trottoir moet op de rijbaan een doorgang worden vrijgehouden van 3,5 meter om hulpdienst niet te hinderen. Op het trottoir moet een vrije doorgang voor voetgangers van minimaal 1,5 meter zijn.
  • Het terras moet op een zodanige wijze gesitueerd worden dat er geen hinder ontstaat voor de omgeving.
  • In-, uit- en nooduitgangen moeten ten alle tijden vrij gehouden worden. Ditzelfde geldt voor brandkranen en andere waterwinplaatsen.

  Alle uitgebreide voorwaarden kunt u nalezen in het terrassenbeleid onder het kopje 'documenten'.

 • Hoe werkt het?

  Een terras moet je altijd melden, ook als het terras zich op eigen terrein bevindt. Een terras waar alcoholhoudende dranken verkrijgbaar zijn, moet ook altijd vermeld staan op de drank- en horecavergunning.

  In de volgende gevallen kan de gemeente besluiten geen toestemming voor een terras te geven:

  • Het terras heeft een nadelige invloed op de woon- of leefsituatie in de omgeving en op de openbare orde en veiligheid.
  • Vestiging van het terras is in strijd met het bestemmingsplan.
  • Het gebruik brengt schade toe aan de weg of levert gevaar op voor de bruikbaarheid van de weg of voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan.
  • Het gebruik kan een belemmering worden voor het doelmatig beheer en onderhoud van de weg.
  • Het gebruik doet afbreuk aan andere publieke functies van de openbare ruimte, inclusief de bescherming van het uiterlijk aanzien daarvan.

  Permanente terrasonderdelen

  Wilt u (permanente) schermen, afdaken of vlonders gebruiken, dan hebt u hiervoor bijna altijd een omgevingsvergunning nodig. Overleg altijd vooraf met de gemeente over uw plannen. 

  Sluitingstijd terras

  In verband met het voorkomen van overlast voor bewoners en gebruikers van de in de omgeving gelegen woningen en panden mag een terras alleen in gebruik zijn van 9.00 tot 24.00 uur. De horecaondernemer moet er voor zorgen dat bezoekers na 24.00 uur niet meer op het terras kunnen plaatsnemen.

  Muziek

  Het ten gehore brengen van muziek en het gebruik van geluidsinstallaties zijn op het terras niet toegestaan.

 • Wat kost het?

  De kosten voor het hebben van een terras vindt u in artikel 3.2.3.5 van de tarieventabel.

  Daarnaast moet u voor het gebruik van gemeentegrond jaarlijks een bedrag betalen.

 • Formulieren

 • Documenten

 • Meer weten?

 • Tip ons

  Wij werken continu aan de kwaliteit van onze website. Heeft u een vraag over dit product, een opmerking of tip?

  Geef uw tip door

  Alvast bedankt!
  team communicatie gemeente Wierden