Terras plaatsen

 • Wat is het?

  Wilt u als horecaondernemer een terras houden, dan moet u dit melden. Onder een terras verstaat de gemeente een buiten de besloten ruimte liggend deel van een horecabedrijf waar sta- of zitgelegenheid is en waar tegen vergoeding maaltijden, hapjes en/of dranken worden geserveerd. 

 • Wat moet ik doen?

  U moet de melding doen bij de gemeente. Voordat de gemeente een melding accepteert, vraagt zij onder andere de politie en de brandweer om advies. 

  U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Geef in uw aanvraag de volgende informatie:

  • naam en adres van uw bedrijf
  • de maten van uw terras (met tekening)
 • Hoe werkt het?

  Als een terras zich aan, dus ook op eigen terrein of op de openbare weg bevindt, moet u dit melden. Een terras waar alcoholhoudende dranken verkrijgbaar zijn, moet ook altijd vermeld staan op de drank- en horecavergunning.

  In de volgende gevallen kan de gemeente een terrasvergunning weigeren:

  • Het terras heeft een nadelige invloed op de woon- of leefsituatie in de omgeving en op de openbare orde en veiligheid.
  • Vestiging van het terras is in strijd met het bestemmingsplan.
  • Het gebruik brengt schade toe aan de weg of levert gevaar op voor de bruikbaarheid van de weg of voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan.
  • Het gebruik kan een belemmering worden voor het doelmatig beheer en onderhoud van de weg.
  • Het gebruik doet afbreuk aan andere publieke functies van de openbare ruimte, inclusief de bescherming van het uiterlijk aanzien daarvan.

  Wilt u (permanente) schermen, afdaken of vlonders gebruiken, dan hebt u hiervoor in bepaalde gevallen een omgevingsvergunning nodig. Overleg altijd vooraf met de gemeente over uw plannen. 

 • Wat kost het?

  De kosten voor het hebben van een terras vindt u in artikel 3.2.3.5 van de tarieventabel.

  Daarnaast moet u voor het gebruik van gemeentegrond jaarlijks een bedrag betalen.

 • Hoe lang duurt het?

  U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt.

  Bezwaar maken

  Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

 • Documenten

 • Meer weten?

 • Tip ons

  Wij werken continu aan de kwaliteit van onze website. Heeft u een vraag over dit product, een opmerking of tip?

  Geef uw tip door

  Alvast bedankt!
  team communicatie gemeente Wierden