Uitkering voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAZ)

 • Wat is het?

  U kunt een uitkering van de gemeente krijgen als u 55 jaar of ouder bent en stopt met uw werk als zelfstandige. Dit heet een IOAZ-uitkering. Deze uitkering krijgt u alleen als u onvoldoende inkomen hebt om van te leven.

  U kunt de uitkering aanvragen als u moet stoppen als zelfstandige of uw eigen bedrijf verkoopt. U vraagt de uitkering aan bij de gemeente.

 • Wat moet ik doen?

  Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz)

  De gemeente Wierden heeft de volledige uitvoering van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004) opgedragen aan het ROZ.

  De uitbetaling van de eventueel door het ROZ toegekende leningen en maandelijkse uitkeringen voor levensonderhoud worden in opdracht van de gemeente Wierden verzorgd door het ROZ.

  Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte Zelfstandigen(IOAZ)

  Ook de zelfstandigenregeling Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) wordt uitgevoerd door het ROZ.

  De uitbetaling van de eventueel door het ROZ toegekende maandelijkse uitkeringen voor levensonderhoud worden verzorgd door de gemeente Wierden.

  Waar kunt u Bbz en Ioaz aanvragen?

  Aanvragen in het kader van de Bbz en de Ioaz moeten worden ingediend bij het ROZ. Wilt u een beroep doen op één van deze regelingen? Neem dan contact op met het ROZ.

  ROZ (Regionale Organisatie Zelfstandigen)
  p/a Ondernemerscentrum H164
  Enschedesestraat 164
  7552 CL Hengelo

  telefoon: 074-2415100
  e-mail: info@rozgroep.nl 
  website: www.rozgroep.nl 

  Overige diensten ROZ

  Zowel startende als bestaande ondernemers kunnen met al hun vragen bij het ROZ terecht. Het ROZ is de adviesorganisatie in Twente en de Achterhoek voor de bevordering van ondernemerschap. Naast financiële mogelijkheden als het Bbz en gespecialiseerde schuldhulpverlening, geven zij advies en bieden begeleiding en coaching aan. Ook heeft het ROZ een uitgebreid trainingsaanbod.

  Het ROZ beschikt over een breed inzetbaar team van deskundige en betrokken adviseurs. Zij wijzen de weg naar mogelijkheden en lossen samen met de ondernemer problemen op. Ondernemers worden meestal bezocht op het bedrijf, starters komen veelal op één van de ROZ-locaties voor een gesprek.

  Meer informatie over ROZ: www.rozgroep.nl.

 • Hoe werkt het?

  U kunt een IOAZ-uitkering krijgen als u voldoet aan enkele voorwaarden:

  • U bent gestopt of moet stoppen als zelfstandige.
  • U bent tussen de 55 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd.
  • U hebt onvoldoende inkomen om van te leven.
  • U hebt minimaal 10 jaar als zelfstandige gewerkt. Of u hebt 3 jaar als zelfstandige gewerkt en daarvoor 7 jaar in loondienst gewerkt.
  • U hebt 1225 uur of meer per jaar als zelfstandige gewerkt. Werkte uw partner ook mee in het bedrijf? Dan moet u minimaal 875 uur per jaar hebben gewerkt in het bedrijf en uw partner minimaal 525 uur.
  • De winst uit uw bedrijf was de laatste 3 jaar, samen met eventuele andere inkomsten, minder dan € 23.938 bruto gemiddeld per jaar.
  • U kunt met uw bedrijf in de toekomst niet meer dan € 25.433 bruto per jaar verdienen. De gemeente onderzoekt dit.

  Wat als ik gedeeltelijk arbeidsongeschikt ben?

  Bent u een gedeeltelijk arbeidsongeschikt en bent u gestopt als zelfstandige? Dan kunt u een IOAZ-uitkering aanvragen als u voldoet aan deze voorwaarden:

  • U bent voor minder dan 80% afgekeurd.
  • U ontving op 28 december 2005 al een IOAZ-uitkering.
  • U hebt geen recht op een toeslag volgens de Toeslagenwet (omdat u een partner hebt die na 31 december 1971 is geboren).
  • U hebt geen kind jonger dan 12 jaar.
  • U bent minimaal een aantal uren in het bedrijf werkzaam geweest en de inkomsten van het bedrijf zijn niet te hoog (zie de voorwaarden in de eerste opsomming).
 • Afspraak maken

  Wij werken op afspraak. Hoe u een afspraak kunt maken, leest u op de pagina 'Afspraak maken'.

  Afspraak maken

 • Meer weten?

  Over dit onderwerp kunt u meer lezen op http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/uitkering-oudere-werklozen-ioaw-iow-ioaz